Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Decembrie 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
107330.12.2022privind stabilirea salariului de baza al doamnei Hustiuc Luminita- ingrijitor, la Centrul Public de Desfacere al municipiului Husi
107230.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Donea Aurel- muncitor necalificat, trapta I , la Centrul Public de Desfacere al municipiului Husi,
107130.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului ANDREI SERGIU- muncitor necalificat, treapta I, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor, al municipiului Husi
107030.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Pisaltu Vasile- muncitor necalificat, treapta I, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor, al municipiului Husi
106930.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Balint Cristinel- muncitor necalificat, treapta I, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor, al municipiului Husi
106830.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului ROTARU SORIN- muncitor necalificat, treapta I, la Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor, al municipiului Husi
106730.12.2022Privind constituirea Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din cadrul SErviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 30 ianuarie 2023
106630.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Tosu Sorin Maricel - casier la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri-Serviciul Impozite si Taxe Locale,din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiuliui Husi
106530.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului GANJU MARICEL, portar la Primaria municipiului Husi
106430.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului PALADE MARIAN, portar la Primaria municipiului Husi
106330.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului CAMENITA IONEL, portar la Primaria municipiului Husi
106230.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Pandelea Marin, portar la Primaria municipiului Husi
106130.12.2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Mihordea Stefan-portar la Primaria municpiului Husi
106029.12.2022privind efectuarea inventarierii pe anul 2022 la Primaria municipiului Husi, gestiunea Primaria Municipiului Husi pentru bunurile materiale acordate sub forma de imprumut spre folosinta gratuita conform contractului de imprumut de folosinta nr. 710871/03.06.2019 al U.M. 0537 Vaslui inregistrat cu nr. 18323/16.07.2019 la Municipiul Husi si a Actului Aditional nr. 1 (la Contractul de imprumut de folosinta (comodat) nr. 710871/03.06.2019 al U.M. 0537 Vaslui inregistrat cu nr. 18323/16.07.2019 la Municipiul Husi ) inregistrat cu nr. 712413/12.11.2021 la U.M. 0537 Vaslui si nr. 31613/07.12.2021 la Municipiul Husi
105929.12.2022Privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru doamna FILIP MARGARETA
105829.12.2022privind efectuarea inventarierii pe anul 2022 la Primaria municipiului Husi, gestiunea Serviciul Public Local Evidenta Persoanei pentru bunurile materiale acordate sub forma de imprumut spre folosinta gratuita conform Contractului de imprumut de folosinta nr. 710871/03.06.2019 al U.M. 0537 Vaslui inregistrat cu nr. 18323/16.07.2019 la Municipiul Husi si a Actului Aditional nr. 1 (la Contractul de imprumut de folosinta (comodat) nr. 710871/03.06.2019 al U.M. 0537 Vaslui inregistrat cu nr. 18323/16.07.2019 la Municipiul Husi ) inregistrat cu nr. 712413/12.11.2021 la U.M. 0537 Vaslui si nr. 31613/07.12.2021 la Municipiul Husi
105723.12.2022Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi, in sedinta ordinara, in ziua de 28 decembrie 2022
105622.12.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri (perioada sezonului rece decembrie 2022-martie 2023),si a suplimentului pentru energie, acordat familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana la data de 20.12.2022
105522.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana la data de 20.12.2022, pentru sezonul rece 2022-2023
105422.12.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica si a suplimentului pentru energie acordat familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana la data de 20.12.2022, pentru sezonul rece 2022-2023
105321.12.2022Privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Husi pentru orizontul de timp 2021-2027 si numirea unei persoane pentru realizarea rapoartelor de progres ale strategiei
105220.12.2022Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Cornea Anica
105120.12.2022Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Birca Georgeta
105020.12.2022Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Baciu Vasile
104920.12.2022Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Rinzescu Mariana
104819.12.2022Cu privire la convocarea de indata, in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 21 decembrie 2022
104715.12.2022Privind incetarea de drept a raportului de serviciu al d-lui Calinescu Mihail Ghiocel, consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, Cadastru Urban-Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
104615.12.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Vacareanu Dan
104515.12.2022Privind acordarea unor noi drepturi ( ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023) pentru Gabara Mihai
104415.12.2022Privind acordarea unor noi drepturi ( ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023) pentru Hristea Ioan
104315.12.2022Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri (perioada sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023) si a suplimentului pentru energie (acordat lunar), acordat familiilor si persoanelor singure pentru cererile inregistrate pana la data de 20.11.2022
104213.12.2022privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica : "Reabilitarea , modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir"
104112.12.2022privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna CROITORU LAURA
104012.12.2022privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna BLINDA NICOLETA ADRIANA
103912.12.2022privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru domnul PALIE MIHAITA
103812.12.2022privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna BAHRIM ALINA
103712.12.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna FURTUNA AURICA
103612.12.2022privind modificarea adresei de domiciliu pentru domnul MALANCUS NICOLAE
103512.12.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul MOROSANU DUMITRU
103412.12.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul BALAN VASILE
103312.12.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul PATRAS CRISTIAN MIRCEA
103212.12.2022privind acordarea sprijinului material pe baza de tichet social pe suport electronic pentru nou- nascuti, doamnei POPA CRISTINA
103112.12.2022privind desemnarea reprezentantului primarului municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi
103009.12.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Implementare Solutii Informatice Integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul PrimarieI Municipiului Husi", cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna noiembrie 2022
102909.12.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila"Construirea unui teatru de vara in zona Recea" din municipiul Husi " SMIS 153167,pentru luna noiembrie 2022
102809.12.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila "SIS-HUSI-Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988" pentru luna noiembrie 2022
102709.12.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "ACCEPT-ACTIUNI CONCRETE IN COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI" SMIS 139987, pentru luna noiembrie 2022
102609.12.2022privind numirea d-lui MIRCEA CLAUDIU in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, Cadastru Urban - Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
102509.12.2022privind numirea d-lui CALINESCU MIHAIL- GHIOCEL in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, Cadastru Urban - Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
102409.12.2022privind numirea d-lui TARTIAN NELU in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
102309.12.2022privind numirea d-nei MIHAI LUMINITA-MIHAELA in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
102209.12.2022privind numirea d-nei NICA LILIANA in functia publica de executie de consilier la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
102109.12.2022privind numirea d-nei SAPCA CARMEN in functia publica de executie de consilier la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
102009.12.2022privind numirea d-nei TIRDEA OANA- GABRIELA in functia publica de executie de consilier la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101909.12.2022privind numirea d-nei ANTOHI TATIANA- MONICA in functia publica de executie de inspector la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101809.12.2022privind numirea d-nei MICNEA MARIANA in functia publica de executie de consilier la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101709.12.2022privind numirea d-lui DAMIAN VALERICA in functia publica de executie de consilier la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101609.12.2022privind numirea d-nei SIRGHE AURORA in functia publica de conducere de sef birou la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101509.12.2022privind numirea d-nei DUMASCU ADRIANA in functia publica de executie de referent de specialitate la Compartimentul Informatizare- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101409.12.2022privind numirea d-nei BLANARIU CARMEN in functia publica de executie de inspector la Compartimentul Resurse Umane- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101309.12.2022privind numirea d-nei BAHNARIU LILIANA in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Resurse Umane- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101209.12.2022privind numirea d-nei OPREA ANISOARA in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Relatii cu Consiliul Local, Arhiva- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101109.12.2022privind numirea d-nei ROTARU CERASELA- DANIELA in functia publica de executie de referent la Compartimentul Relatii cu Publicul- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
101009.12.2022privind numirea d-nei MANOLE IULIANA-MADALINA in functia publica de executie de referent la Compartimentul Relatii cu Publicul- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
100909.12.2022privind numirea d-nei DIBU OANA EMANUELA in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Relatii cu Publicul- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
100809.12.2022privind numirea d-nei ROCA RAMONA in functia publica de executie de consilier la Compartimentul Relatii cu Publicul- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
100709.12.2022privind numirea d-nei DODOI MARIANA in functia publica de executie de consilier la Compartimewntul Relatii cu Publicul- Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
100609.12.2022privind numirea d-nei FILOTE IRINA in functia publica de conducere de sef birou la Biroul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
100508.12.2022cu privire la convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 12 decembrie 2022
100408.12.2022Privind nominalizarea persoanelor din structura UAT municipiul Husi, in vederea participarii la implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS" , cod Mysmis 130963 , pentru asiguarea colaborarii interinstitutionale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cu UAT municipiul Husi, judetul Vaslui, in cadrul proiectului
100307.12.2022privind modificarea Dispozitiei primarului municipiului Husi nr. 633 din 09.07.2018 privind organizarea Comisiei de receptie a serviciilor prestate la UAT Municipiul Husi si unitati fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al municipiului Husi
100207.12.2022privind acordarea unor noi drepturi (ajutor social) pentru doamna MALANCUS CRISTINA ELENA
100107.12.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul BACU FRANCESCA- DANIELA
100007.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul PADURARU RELU
99907.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul PADURARU ADRIAN
99807.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru doamna SIVU MARIANA
99707.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul VIRNA MIRCEA
99607.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul TURCANU GHEORGHE VASILE
99507.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru doamna MIHAICA CERASELA
99407.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul TROFIN MARIUS IOAN
99307.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru doamna ZAGAN CERASELA
99207.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul PALIE GHEORGHE
99107.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul ROMANIANU CORNELIU
99007.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru doamna MACARIE LENUTA
98907.12.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul BOHOTINEANU MARINEL
98806.12.2022privind predarea primirea inventarului bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) aflate in gestiunea d-lui Calinescu Mihail Ghiocel-gestionar
98706.12.2022privind numirea in functia de gestionar a domnului Tartian Nelu in vederea exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de Legea nr.22/1969, modificata si completata
98605.12.2022privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 noiembrie 2022.
98505.12.2022privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii noiembrie 2022.
98405.12.2022privind completarea Dispozitiei primarului nr. 823/03.08.2017 privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Registrul Agricol National
98305.12.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna noiembrie 2022