Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Februarie 2020

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
22128.02.2020Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna februarie 2020
22027.02.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Ferenti Valentina
21927.02.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Hortolomei Petronela
21827.02.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Ciocan Arabela
21727.02.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Buraga Iulia
21627.02.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Cretu Valeria
21527.02.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Ciobotaru Vasilica
21427.02.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Matei Gabriela
21327.02.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Ruja Daniela
21227.02.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Margean Alina Maria
21127.02.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi, incepand cu data de 01 februarie 2020
21026.02.2020Privind avansarea in gradatia 2 de vechime in munca - de la 5 ani la 10 ani, a d-lui Balint  Adi - muncitor necalificat, treapta profesionala I la Serviciul Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi
20926.02.2020Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
20825.02.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Simbotin Mirela
20725.02.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Ciobotarun Vanessa-Catalina
20625.02.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Besleaga Rosalia Catalina
20525.02.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Macovei Mario-Cristian
20425.02.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Prisacaru Dan
20324.02.2020Privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece 2019-2020, pentru doamna Grigorita Ecaterina
20224.02.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru perioada 01.02.2020-31.03.2020
20121.02.2020Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice  de executie vacante de consilier la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri-Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul PMH si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 23 martie 2020
20020.02.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 27 februarie 2020
19920.02.2020Privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor la obiectivul: Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi
19820.02.2020Privind stabilirea cuantumurilor garantiilor in numerar pentru persoanele cu functii gestionare in cadrul PMH si unitatile din subordine
19720.02.2020Privind modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala pentru domnul Baluta Bucurel
19617.02.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a cuantumului acestuia, in perioada sezonului rece 2019-2020, pentru doamna Olaru Maria
19517.02.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Chiriac Anisoara
19417.02.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Frentescu Ramona
19314.02.2020Privind constituirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatura si selectie a partenerilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru incheierea unor Acorduri de parteneriat in vederea realizarii si depunerii de cererii  de finantare in cadrul POR/GAL Husi-CI Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1- dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma evaluarii candidaturilor si selectiei partenerilor
19213.02.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Vasiliu Vasile-Adrian
19113.02.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Vasiliu Gabriela -Irina
19013.02.2020Privind incetarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul 2019-2020, pentru doamna Chiriac Anisoara
18913.02.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2019-2020 pentru domnul Dragomir Vasile, beneficiar de prevederile Legii nr.416/2001
18812.02.2020Privind constituirea unei comii pentru constatarea necesitatii schimbarii categoriei de folosinta a unor suprafete de teren apartinand municipiului Husi
18710.02.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Amarandei Aurora
18610.02.2020Privind modificarea componenteti familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Ciobotaru Ana Maria
18510.02.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru doamna Patrauceanu Irina
18410.02.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Cislaru Mariana
18310.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale a d-nei Hoha Daniela
18210.02.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece decembrie 2019-martie 2020, pentru domnul Hobincu Stefan
18107.02.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru  domnul Dragomir Vasile
18007.02.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Carp Petrica Adrian
17907.02.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Andone Cornelia
17807.02.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru doamna Cretu Vasilica
17707.02.2020Privind reluare acordarii dreptului la ajutorul social pentru domnul Chiriac Vasile
17607.02.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru domnul Popa Aurel
17506.02.2020Privind constituirea Comisiei de dare in administrarea Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian "Husi  a bunurilor din domeniul public al municipiului Husi, reprezentand 8(opt) garsoniere pentru medicii rezidenti avand suprafata utila de 33.80 mp situate la mansarda constructiei Pavilion" Spital 250 paturi" din str.1 Decembrie nr.40, conform HCL nr.29 / 30.01.2020
17405.02.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Muzeului Municipal Husi, incepand cu data de 01 ianuarie 2020
17305.02.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi, incepand cu data de 01 ianuarie 2020
17205.02.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi, incepand cu data de 01 ianuarie 2020
17105.02.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 ianuarie 2020
17005.02.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, incapand cu data de 01 ianuarie 2020
16905.02.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna ianuarie 2020
16805.02.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi " cod SMIS 102220, pentru luna ianuarie 2020
16705.02.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru d-na Naidin Maria
16605.02.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2019-2020 pentru d-ul Hutanu  Mihai, beneficiar de prevederile Legii 416/2001
16504.02.2020Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii 416/2001, pentru cererile inregistrate pana la data de 20.12.2019 (perioada sezonului rece decembrie 2019-martie 2020)
16404.02.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2019-2020 pentru d-ul Ene Mihai
16304.02.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru d-ul Hutanu Mihai
16203.02.2020Privind actualizarea componentei grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul PMH stabilita prin Dispozitia nr. 1275/03.10.2013 si Dispozitia nr. 80/01.02.2017
16103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Alexa Catalina
16003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Tudose Alina
15903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Nastase Viorel
15803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Calinescu Teodora
15703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Paduraru Diana
15603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Pisaltu Vasile
15503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Balint Adi
15403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Balint Cristinel
15303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Andrei  Sergiu
15203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Sapca Paul
15103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Donea Aurel
15003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Donea Liliana
14903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Branza Petru
14803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Filote Gena
14703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Herghelegiu Ticu
14603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei David Daniela
14503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Stafie Viorica
14403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Sirbu Mirela
14303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Veliscu Claudia
14203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Valu Monica
14103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Mihu Ana
14003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Nastase Oana
13903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Moga Maria
13803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Palcu Mioara
13703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Popa Mirela
13603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Antonica Paul
13503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Buzdugan Dumitru
13403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Sasu Benedict
13303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Chiriac Antonela
13203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Pandelea Matilda
13103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Mihordea Stefan
13003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Pandelea Marin
12903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Camenita Ionel
12803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Vasileanu Gheorghe
12703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Artene Ion
12603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Buzdugan Geta
12503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Apostol Claudia
12403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Iacob Claudiu
12303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Vranceanu Daniel
12203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Dumitrascu Marius
12103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Nitica Ioan
12003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Balan Vasile
11903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Bahnariu Ioan
11803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Popa Ovidiu
11703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Ailenei Lica
11603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Dorneanu Emilian
11503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Nechifor Florin
11403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Dumascu Emanoil
11303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Mircea Claudiu
11203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Calinescu Mihai
11103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Manafu Diana
11003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Halcu Teona
10903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Ailenei Marius
10803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Mihai Luminita
10703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale  ale Tardea Oana
10603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Radu Tatiana
10503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Macnea Mariana
10403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Damian Valerica
10303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Sarghi Aurora
10203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Tampu Valerica
10103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Solomon Monica
10003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Mistrianu Marlena
9903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Ciobotaru Dorina
9803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Marin Mariana
9703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Spantu Liliana
9603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Nechifor Mariana
9503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Tosu Sorin
9403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Taivan Dorin
9303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Mihu Ticu
9203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Gavriloaia Oltea Roxana
9103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Racovita Anca
9003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Trofin Constantin
8903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Corozel Daniela
8803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Osman Simona
8703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Velicu Doina
8603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Danila Liliana Elena
8503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Trofin Safta
8403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Ungureanu Cornel
8303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Dumitru Cristian
8203.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Stratulat Paul
8103.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Florea Lucia
8003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Dumascu Adriana
7903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Bahnariu Liliana
7803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Vlasa Rodica
7703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Manole Madalina
7603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Roca Ramona
7503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Dodoi Mariana
7403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Nica Liliana
7303.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Oprea Anisoara
7203.02.2020Privind salarizarea drepturilor salariale ale d-nei Vatavu Felicia
7103.02.2020Privind salarizarea drepturilor salariale ale d-lui Focia Radu
7003.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Axinte Beatrice
6903.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Ripanu Daniela
6803.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Bustiuc Mihaela
6703.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Botez Maria
6603.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Voinescu Mihaela
6503.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Stoica Liviu
6403.02.2020Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Dumitrascu Monica
6303.02.2019Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna ianuarie 2020
6203.02.2019Privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin in luarea masurilor ce se impun pentru combaterea bolilor la animale pe raza municipiului Husi