Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Ianuarie 2020

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
6131.01.2020Privind stabilirea numelui si prenumelui,sex feminin Husanu Liliana
6031.01.2020Privind stabilirea numelui si prenumelui ,sex masculin Husanu Ioan
5931.01.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, acordat in perioada sezonului rece 2019-2020, pentru doamna Munteanu Laura Elena
5831.01.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Frentescu Ramona Gabriela
5731.01.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Mihaica Valerica
5631.01.202Privind modificarea componentei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Palie Mihaita
5528.01.2020Privind aprobarea Codului de conduita etica si integritate a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul PMH
5428.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru doamna Filip Ecaterina
5328.01.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Ene Mihai
5228.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Tase Catalin
5128.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Filip Ioan
5027.01.2020Privind constituirea Comisie de predare a tocatorului catre SC Ecosalubrizare Prest Husi, conform HCL nr. 336/31.10.2019
4927.01.2020Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic - specialitatea radiologie si imagistica medicala la Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
4827.01.2020Privind desemnarea d-lui ing.Focea Radu Andrei si d-nei ing.Axinte Beatrice-consilieri in cadrul Biroului Agricol si Cadastru din PMH, responsabili cu urmarirea derularii contractului de finantare in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica si urmarirea derularii contractului de achizitie publica
4723.01.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 30 ianuarie 2020
4623.01.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Romanianu Elena - Marinela
4521.01.2020Privind constituirea Comisiei de predare catre Directia de Asistenta Sociala Husi si Politia Locala Husi, a bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Husi, conform HCL nr. 325/31.10.2019 si a HCL nr.364/26.11.2019
4421.01.2020Privind constituirea Comisiei de predare catre Colegiul Agricol D.Cantemir Husi a terenului de sport apartinand domeniului privat al municipiului Husi, conform HCL nr.363/26.11.2019
4320.01.2020Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Racovita Mihaela Anca- consilier, clasa I, grad profesional superior, prin mutarea definitiva de la Compartimentul Evidenta, Urmarire si Incasare Venituri - Serviciul Impozite si Taxe Locale - Directia Economica  la Compartimentul Buget /Contabilitate - Directia Economica  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
4220.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei  cu lemne, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020
4120.01.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru Postu Claudiu
4020.01.2020Privind imputernicirea persoanelor responsabile in proiectele din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zone urbane marginalizate din Husi, jud.Vaslui, pentru a aplica / certifica pe copiile documentelor realizate in proiect mentiunea " CONFORM CU ORIGINALUL "
3915.01.2020Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul Integrat - Spitalul Municipal D Castroian Husi
3815.01.2020Privind modificarea Dispozitiei nr.22 din 10 ianuarie 2020 privind numirea d-lui Focia Radu - Andrei in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
3715.01.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Popov Mihai
3615.01.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Cretu Vasilica
3515.01.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Chiriac Vasile
3415.01.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Popa Aurel
3315.01.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2019-2020 pentru doamna Dudeanu Ioana, beneficiara de prevederile Legii nr.416/2001
3215.01.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2019-2020 pentru doamna Maisner Iridenta Nicoleta, beneficiara de prevederile Legii nr.416/2001
3115.01.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2019-2020 pentru domnul Filiz Danila, beneficiar de prevederile Legii nr.416/2001
3015.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a cuantumului acestuia, in perioada sezonului rece 2019-2020, pentru doamna Moldovanu Niculina
2914.01.2020Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de auditor la Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 13 februarie 2020
2813.01.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta extraordinara, in ziua de 17 ianuarie 2020
2713.01.2020Privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor al d-nei Velicu Doina- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Buget/ Contabilitate- Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Husi
2613.01.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Cociandau Cristina
2513.01.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale, acordat in perioada seonului rece 2019-2020, pentru doamna Agavriloaei Crina
2413.01.2020Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru doamna Eracle Elena Nicoleta
2313.01.2020Privind modificarea componentei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Melinceanu Mirela
2210.01.2020Privind numirea d-lui Focea Radu-Andrei in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Agricol si Cadastru-Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Municipiului Husi
2110.01.2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Filiz Danila
2010.01.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Dudeanu Ioana
1910.01.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Maisner Iridenta Nicoleta
1810.01.2020Privind aprobarea planului  de servicii pentru copilul Mihaica Iosif
1710.01.2020Privind aprobarea planului  de servicii pentru copilul Boatca Alex-Ionut
1610.01.2020Privind aprobarea planului  de servicii pentru copilul Boatca Cosmina - Florentina
1509.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru doamna Goran Catalina
1409.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Condurache Adrian
1309.01.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru doamna Clima Doina
1209.01.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Matei Vasile
1109.01.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru doamna Mihaica Cerasela
1009.01.2020Privind acordarea unor noi drepturi (ajutor social) si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si a cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru doamna Vartolomei Gabriela
908.01.2020Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii a deficitului bugetar pe anul 2019
808.01.2020Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului bugetar-sectiunea de dezvoltare pe anul 2019
708.01.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferent lunii decembrie 201
607.01.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Servicii integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi " cod SMIS 102220
507.01.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787,pentru luna decembrie 2019
407.01.2020Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna decembrie 2019
307.01.2020Privind constituirea echipei de management a proiectului ce urmeaza a fi accesat in cadrul Cererii de proiecte POCA/ 661/2/1(CP 13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate)"Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate ", lansate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
207.01.2020Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, precum si a membrilor si secretarului Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din cadrul Serviciului Public Local de Evidenta Persoanelor Husi
106.01.2020Pentru rectificarea actului de casatorie privind pe Sandu Vasile si Ifteni Anisoara