Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Ianuarie 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
6531.01.2022Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier la Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
6427.01.2022Privind constituirea Comisiei de verificare in teren a starii strazilor, trotuarelor si a semnelor de circulatie, de pe raza UAT Husi, judetul Vaslui
6325.01.2022Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in zua de 31 ianuarie 2022
6225.01.2022Privind sanctionarea disciplinara a d-lui Andrei Sergiu - muncitor calificat in cadrul Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe al municipiului Husi
6125.01.2022Privind sanctionarea disciplinara a d-lui Gheorghiu Eugen- muncitor necalificat in cadrul Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe al municipiului Husi
6025.01.2022Pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana la data de 20.01.2022
5925.01.2022Pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri (perioada sezonului rece ianuarie 2022-martie 2022 )si a suplimentului pentru energie acordat familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana la datade 20.01.2022
5820.01.2022Privind predarea -primirea inventarului bunurilor (mijloace fixe) aflate in gestiunea d-lui Nitica Ioan
5720.01.2022Privind numirea in functia de gestionar a domnului Dumitrascu Marius in vederea exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de Legea nr.22/1969, modificata si completata
5620.01.2022Privind predarea- primirea inventarului bunurilor (obiecte de inventar) aflate in gestiunea d-lui Nitica Ioan
5520.01.2022Privind numirea in functia de gestionar a doamnei Florea Lucia in vederea exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de Legea 22/1969, modificata si completata
5420.01.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Chiriac Oana Alina
5320.01.2022Privind asumarea documentelor realizate in cadrul proiectelor cu finantare europeana de catre toti membrii echipelor de proiect numiti prin dispozitii ale primarului municipiului Husi
5220.01.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Irimia Maricel
5120.01.2022Privind suspendare dreptului la ajutorul social pentru Militaru Petronela
5020.01.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru Majaru Ribana Ionela
4920.01.2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Iacob Adrian
4820.01.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Chiriac Adrian
4720.01.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Iliescu Elena Liliana
4620.01.2022Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Focsa Aurel
4520.01.2022Prvind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Tutuianu Neculai
4420.01.2022Privind modificarea Dispozitiei nr. 913/08.12.2020 privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial in cadrul Primariei municipiului Husi si serviciilor publice locale infiintate in subordinea Consiliului local
4319.01.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.921/08.12.2020 pentru constituirea echipei de implementare a Sistemului de Managemtului Calitatii in cadrul UAT muncipiul Husi
4218.01.2022Privind prelungirea detasarii d-nei Axinte Beatrice de la SC Parcuri Verzi &Urban Trans Husi la Primaria municipiului Husi-Biroul Agricol si Cadastru -Directia Administratie Publica Locala
4118.01.2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat in perioada sezonului rece 2021-2022, pentru Hortolomei Victor
4018.01.2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat in perioada sezonului rece 2021-2022, pentru Ginju Lidia
3918.01.2022Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale, acordat in perioada sezonului rece 2021-2022, pentru Lefter Augustina Maria
3818.01.2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat in perioada sezonului rece 2021-2022, pentru Chiriac Oana Alina
3718.01.2022Privind acordarea unor drepturi (supliment pentru energie electrica) pentru Onofrei Viorel
3618.01.2022Privind acordarea unor noi drepturi de asistenta sociala (supliment pentru energie electrica), incepand cu luna Ianuarie 2022, pentru Palie Gheorghe
3518.01.2022Privind numirea comisie de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera soseaua Husi-Stanilesti din municipiul Husi, jud. Vaslui-contract de lucrari nr. 12116/24.05.2021
3418.01.2022Privind acordarea unor noi drepturi de asistenta sociala (supliment pentru energie electrica), incepand cu luna Ianuarie 2022, pentru Paduraru Adrian
3318.01.2022Privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece 2021-2022, pentru domnul Postea Ionel
3218.01.2022Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri (perioada sezonului rece decembrie 2021-martie 2022) si a suplimentului pentru energie, acordat familiilor si persoanelor singure pentru cererile inregistrate pana la data de 20.12.2021
3117.01.2022Privind constituirea Comisiei pentru efecturea cercetarii prealabile in vederea analizarii sesizarilor in ceea ce priveste activitatea domnilor Andrei Sergiu - muncitor calificat si Gheorghiu Eugen - muncitor necalificat din cadrul Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi
3014.01.2022Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs si plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea a functiei publice de conducere vacante, pe durata nedeterminata, de sef birou, la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul - Directia Administratie Publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
2913.01.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Damian Lucretia
2813.01.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Caciula Ghena
2713.01.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Draghici Roxana-Maria
2613.01.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Paduraru Relu
2513.01.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Patras Giovana
2413.01.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Filip Aurora
2313.01.2022Privind instituirea curatelei si numirea doamnei Agheorghiesei Gabriela curator special al persoanei majore Agheorghiesei Maria
2213.01.2022Privind instituirea curatelei speciale si numirea domnului Neculau Sorin in calitate de curator special pentru minorul Tenu Octavian George
2113.01.2022Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Toma Nicoleta
2013.01.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Chiriac Gabriela Valerica
1913.01.2022Privind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Hotnog Violeta Geta
1813.01.2022Privind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Chiriac Cristina Gabriela
1712.01.2022Privind aprobarea normelor lunare de lucru pentru membrii echipei de implementare a proiectului " Reabilitare cladire- Casa Morunzi si Infiintare centru cultural-educational" SMIS 142239, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi- CI/2020/9/OS 9.1 si stabilirea procentului maxim de majorare a salariilor pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare
1612.01.2022Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/ prestate la UAT municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana " Reabilitare cladire - Casa Moruzi si Infiintare centru cultural-educational" SMIS 142239, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
1512.01.2022Privind aprobarea normelor lunare de lucru pentru membrii echipei de implementare a proiectului " Constructia unui centru multi-functional in ZUM 3-Dric" Cod SMIS 138482, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi- CI /2019/OS 9.1. si stabilirea procentului maxim de majorare a salariilor pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare
1412.01.2022Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana "Constructia unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric "cod SMIS 138482, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
1305.01.2022Privind radierea de drept a sanctiunii aplicate domnului Stratulat Paul, muncitor calificat in cadrul Compartimentului Sport si Agrement - Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
1205.01.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila "Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi" SMIS 138579, pentru luna decembrie 2021
1105.01.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "ACCEPT- Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti"SMIS 139987 pentru luna decembrie 2021
1005.01.2022Privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Executie lucrari pentru investitia " Modernizarea si eficientizare iluminat public in municipiul Husi, judeul Vaslui"
905.01.2022Privind numirea expertului cooptat in comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Executie lucrari pentru investitia " Modernizarea si eficientizare iluminat public in municipiul Husi, judeul Vaslui"
805.01.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei municipiului Husi " cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna decembrie 2021
705.01.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila "SIS -Husi- Servicii Integrate Socio- medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988 pentru luna decembrie 2021
605.01.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi " Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna decembrie 2021
504.01.2022Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului bugetar - sectiunea de dezvoltare pe anul 2021
404.01.2022Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii a deficitului bugetar pe anul 2021
303.01.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local deEvidenta Persoanelor Husi, incepand cu 02 decembrie 2021
203.01.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, incepand cu 01 decembrie 2021
103.01.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna decembrie 2021