Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Ianuarie 2024

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
3931.01.2024Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi incepand cu 01 ianuarie 2024
3829.01.2024Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Tudose Alina Cipriana-manager al Bibliotecii municipale "Mihai Ralea" Husi
3729.01.2024Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Alexa Catalina-manager al Casei de Cultura" Alexandru Giugaru" a municipiului Husi
3623.01.2024Pentru modificarea Dispozitiei 927/13.07.2023 privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul nr. F-PNRR- Dotari-2023-1191, cu titlu" Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din mun. Husi finantat in cadrul PNRR, Pilonul VI. Poltici pentru noua generatie Componenta C 15:educatie
3523.01.2024Pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri (perioada sezonului rece ianuarie 2024-martie 2024) si a suplimentului pentru energie, acordat familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana la data de 20.01.2024
3419.01.2024Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara in ziua de 25 ianuarie 2024
3319.01.2024Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Matei Livia
3219.01.2024Pentru rectificarea actului de casatorie privind pe Ciolpan Catalin Dorinel si Matei Livia
3119.01.2024Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Balan Corneliu
3019.01.2024Pentru rectificarea actului de casatorie privind pe Balan Corneliu si Rotaru Tincuta
2918.01.2024Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri si a suplimentului pentru energie incepand cu luna ianuarie 2024, pentru Ruja Ana
2818.01.2024Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri si a suplimentului pentru energie acordat in perioada sezonului rece 2023-2024, pentru Raducanu Viorel
2718.01.2024Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a suplimentului pentru energie pentru Bodoga Virgil
2616.01.2024Privind majorarea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Valeriu Ioan- viceprimar al municipiului Husi, pentru implementarea de proiecte finantate din fondurile europene nerambursabile, pe perioada derularii proiectelor, incepand cu data de 01 ianuarie 2024
2516.01.2024Privind majorarea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Ioan- primar al municipiului Husi, pentru implementarea de proiecte finantate din fondurile europene nerambursabile, pe perioada derularii proiectelor, incepand cu data de 01 ianuarie 2024
2415.01.2024Privind stabilirea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Valeriu Ioan - viceprimarul municipiului Husi
2315.01.2023Privind stabilirea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Ioan - primarul municipiului Husi
2215.01.2024Privind avansarea in gradatia 4 de vechime in munca -de la 15-20 de ani, a d-nei Gheorghiu Andreea Roxana, consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Agricol si Cadastru- Serviciul AdministratiePublica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
2115.01.2024Privind modificarea cuantumului si recuperarea ssumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece decembrie 2023-martie 2024, pentru Croitoru LAura
2015.01.2024Privind modificarea cuantumului cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024, pentru Antonica Paul
1915.01.2024Privind modificarea cuantumului cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024, pentru Riscanu Alina
1812.01.2024Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Paduraru Matei Gabriel
1709.01.2024Privind desemnarea evaluatorului si contrasemnatarului raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipului Husi
1605.01.2024Dispozitie pentru rectificarea actului de nastere privind pe Paduraru Adrian
1505.01.2024Dispozitie pentru rectificarea actului de casatorie privind pe Paduraru Adrian si Palade Nicoleta
1405.01.2024Dispozitie pentru rectificarea actului de nastere privind pe Palade Nicoleta
1305.01.2024Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru persoanele singure si familii beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
1205.01.2024Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei nr.312/09.02.2023 privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi", finantat prin PNRR, Componenta C5 Valul Renovarii, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, modificata prin dispozitia primarului nr.1049/05.09.2023
1105.01.2024Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei nr.627 din 22.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C 1 al Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi, jud.Vaslui, cod SMIS 122165, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii
1005.01.2024Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei nr.311/09.02.2023 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat "renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta Corp3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi", finantat in cadrul PNRR, Componenta C5 Valul renovarii, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
905.01.2024Dispozitie pentru modificarea dispozitiei primarului nr.230 din 07.02.2023 privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi" accesat in cadrul PNRR, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Runda 2 aferent Componentei C5- Valul renovarii
804.01.2024Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu 01 decembrie 2023
704.01.2024Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, incepand cu 01 decembrie 2023
604.01.2024Dispozitie privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii a deficitului bugetar pe anul 2023
504.01.2024Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr.1272/07.11.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului "BiblioHub Vaslui" pentru partenerul nr.3 Municipiul Husi
404.01.2024Dispozitie privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familiile beneficiare de prevederile Legii nr.277/2020 privind alocatia pentru sustinerea familei
304.01.2024Dispozitie privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a suplimentului pentru energie acordat in perioada sezonului rece 2023-2024, pentru dna Roman Alina, domiciliata in Husi, str.Stefan cel Mare, bl.33, sc.B, ap.44
203.01.2024Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiuui Husi, in luna decembrie 2023
103.01.2024Dispozitie privind promovarea dnei Prisacaru Ghenuta in functia publica de executie de consiier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi si stabilirea drepturilor salariale