Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Iulie 2021

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
52530.07.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi
52426.07.2021Privind mentinerea d-nei Halcu Petronia-Teona in functia publica de executie detinuta de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
52326.07.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul SPCLEP Husi
52226.07.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Buget/Contabilitate- Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Husi
52126.07.2021Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Besleaga Miruna Catalina
52026.07.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Alexa Paraschiva
51926.07.2021Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Besleaga Miruna Catalina
51826.07.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Margean Silviu- Sergiu
51723.07.2021Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 29 iulie 2021
51622.07.2021Privind constituirea Comisiei de scoatere din functie a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din Parcul de agrement Recea, in vederea casarii si valorificarii acestora
51522.07.2021Privind incadrarea d-nei Filip Aurora, pe post de functie de executie, in regim contractual, de muncitor necalificat, treapta I, pe durata nedeterminata, la Centru Public de Desfacere al municipiului Husi
51422.07.2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Tase Catalin
51320.07.2021Privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor al d-nei Apostul Claudia- inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Autorizare si Control din cadrul Primariei municipiului Husi
51219.07.2021Privind numirea d-nei Lacatus Elena Mirela in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Husi
51119.07.2021Privind prelungirea detasarii d-nei Axinte Beatrice de la SC Parcuri Verzi &Urban Trans SRL Husi la Primaria municipiului Husi- Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Publica Locala
51015.07.2021Privind instituirea curatelei speciale si numirea d-nei Topala Eugenia in calitate de curator special pentru minorii Merlan Iosif, Merlan Matei, si Merlan Iustin
50915.07.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorului social pentru Irimia Maricel
50815.07.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorului social pentru Buzilica Mugurel
50715.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Patras Ioan
50615.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Enache Gheorghe
50515.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Moisa Ion
50415.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Ciobotaru Vasilica
50315.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Radu Mihai
50215.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Cornica Corneliu
50115.07.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Ciobanu Costel
50015.07.2021Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Alecu Lorena
49915.07.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Buroaga Ionel
49815.07.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Chiriac Adrian
49714.07.2021Privind numirea d-nei Cehan Mihaela Alberta in functia publica de executie de auditor, clasa I, grad profesional principal, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Audit Intern din cadrul Primariei municipiului Husi
49614.07.2021Privind modificarea Dispozitiei nr.462/25.06.2021 privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de executie, in regim contractual, de muncitor necalificat la Centru Public de Desfacere Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 19 iulie 2021
49514.07.2021Privind virarea de credite pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in limitele bugetului aprobat pe anul 2021
49413.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "SIS -Husi- Servicii integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva, SMIS 139988, finantat in cadrul Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate ( roma si nonroma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
49313.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Achizitionarea de echipamenteIT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS- COV 2 SMIS 144153, finantat in cadrul Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2-Tehnologia informatiei si Comunicatiilor(TIC) pentru o economie digitala competitiva Prioritatea de investitii 2c- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate: Obiectiv specific OS 2.4- Cresterea gradului de utilizare a internetului, Actiunea 2.3.3 Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
49213.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "ACCEPT- Actiuni concrete in Comunitate, Educatie pentru Totii SMIS 139987 finantat in cadrul Axei Prioritare 5:Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational CApital Uman (POCU ) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate ( roma si non-roma)din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea demasuri/operatiuni integrate inn contextul mecanismului de DLRC, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
49113.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonanatarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Modernizarea si dotarea Ambulatorului Spitalului Municipal Husi D Castroian din Husi " cod SMIS 126737 finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale: Prioritatea de investitii 8.1- Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national , regional si local, reducand inegalitatiile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1- Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A- Ambulatorii pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal D Castroian" Husi, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
49013.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonanatarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Introducerea solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizabd competentele partajate in cadrul Primariei municipiului Husi " cod SIPOCA 829/SMIS136134 finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 -cerere de proiecte POCA/661/2/1(CP 13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate) "Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate",lansat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Autoritatea de MAnagement pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
48913.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonanatarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi" cod SIPOCA 631/SMIS 128787 finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 -cerere de proiecte POCA/350/2/1(CP 10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) "Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate", organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
48813.07.2021Privind numirea expertului tehnic cooptat in comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie de produse in cadrul proiectului "Implementare solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei municipiului Husi
48709.07.2021Privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a serviciilor publice cu personalitate juridica/fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
48609.07.2021Privind avansarea in gradatia 3 de vechime in munca- peste 10 ani a d-nei Baciu Diana Simona- consilier, grad profesional I A la Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
48508.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Durabila -SMIS 123567, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzactiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatea de investitii 4 e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii , in special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuarea Obiectiv specific 3.2- Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
48408.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului Reabilitare termica /modernizare sediul Primariei municipiului Husi, judetul Vaslui -SMIS 117872, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzactiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatea de investitii 3.1 sprijinirea eficientei energetice a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Obiectiv specific Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale,cladirile publice si sistemele de iluminat public indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
48308.07.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului Reabilitare modernizare si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol D Cantemir- SMIS 122165, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1, obiectivul specific 10.2, organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
48208.07.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Andone Cornelia
48108.07.2021Privind reluarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul scolar 2020-2021 pentru Hincu -Chetran Viorica Liliana
48007.07.2021Privind stabilirea perioadei in care va avea loc desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara ce se va constitui la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
47905.07.2021Privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca - peste 20 de ani a d-nei Mistrianu Marilena Eugenia, inspector, clasa I, Grad profesional superior la Compartimentul Executare Silita, Creante Bugetare- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
47805.07.2021Privind promovarea d-nei Sirbu Mirela in functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional superior la SPCLEP Husi
47705.07.2021Privind promovarea d-lui Marius Dumitrascu in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superiorla Compartimentul Protecvtie Civila din cadrul Primariei municipiului Husi
47605.07.2021Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica-Achizitie de servicii de actualizare Plan Urbanistic General (PUG) si al Regulamentului Local de Urbanism (RLU)aferent PUG, municipiul Husi
47502.07.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului" Implementare solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna iunie 2021
47402.07.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului" Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi cod SIPOCA 631/ cod SMIS 128787, pentru luna iunie 2021
47302.07.2021Privind aprobarea programului pentru desfasurarea programului de stagiu a d-lui Dacu Ciprian -consilier clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban -Directia Urbanism din cadrul Primariei Husi
47202.07.2021Privind instituirea curatelei si numirea domnului Busuioc Constantin curator special al persoanei majore Popa Ecaterina
47102.07.2021Privind numirea d-lui Ailenei Marius -consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban -Directia Urbanism din cadrul Primariei Husi ca indrumator de program de stagiu pentru Dacu Ciprian
47001.07.2021Privind aprobarea listei cu persoanele fara adapost, ca destinatari finali in cadrul Schemei Nationale de Sprijin pentru Persoanele Varstnice si pentru Persoanele fara Adapost (SNSPVPA)
46901.07.2021Privind numirea d-lui Dacu Ciprian in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina in constructii -Directia Urbanism din cadrul Primariei Husi
46801.07.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii iunie 2021