Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Iulie 2023

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
9557/31/2023privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi incepand cu 01 iulie 2023
9547/28/2023Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor di bugetul proiectului" Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi- Nr. contract de finantare 10370/26.01.2023, Proiect: "Renovarea enrgetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi , Componenta C5- Valul Renovarii, Runda :2,Apel de proiecte; PNRR /2022/ C5/2/B2.1a-1572,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
9537/28/2023Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilierla Compartimentul Urbanism,Amenajarea Teritoriului- Directia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
9527/28/2023Privind constituirea Comitetului de elaborare si implementare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Husi pentru orizontul de timp 2023-2030 si numirea unui manager de proiect
9517/26/2023Privind mentinera d-nei Calinescu Teodora in functia publica de conducere detinuta de director executiv la Directia de Asistenta Sociala Husi
9507/26/2023Privind constituirea subcomisiei de monitorizare a implementarii proiectului" Participare Campionatul National de Juniori Under 17-19 2023-2024, domeniul Sport de performanta", stabilirea atributiilor comisii si asigurarea controlului financiar preventiv propriu
9497/25/2023Privind constituirea subcomisiei de monitorizare a implementarii proiectului "Educatia prin sah pentru copii din Husi", stabilirea atributiilor comisiei si asigurarea controlului financiar preventiv propriu
9487/25/2023Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie de servicii" Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie" Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi
9477/21/2023Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 27 iulie 2023
9467/21/2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru domnul PATRAS CRISTIAN MIRCEA
9457/21/2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru domnul MANCAS SEBASTIAN
9447/21/2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru domnul BURAGA CONSTANTIN
9437/21/2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul CIORTESCU COSTEL
9427/21/2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul CIOFU GHEORGHE MARCEL
9417/21/2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul HOREICA MARCEL
9407/21/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna MIHAICA CERASELA
9397/21/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul ARTENE MARIAN
9387/21/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul MORARU MIHAI
9377/21/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna TIMPU CONSTANTA
9367/21/2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul VOLOVATI DAN
9357/21/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru domnul NECHIFOR MARIN
9347/21/2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul PADURARU RELU
9337/21/2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna GRIGORIE ANCA
9327/18/2023Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie de executie , pe durata nedeterminata, in regim contractual, de administrator, treapta I la Primaria municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 10 august 2023
9317/17/2023Dispozitie privind numirea dnei Corbeanu Katy-Elisabeta in functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Executare Silita Creante Bugetare-Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
9307/14/2023Dispozitia privind constituirea Comisiei de examen pentru promovare in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 16 august 2023
9297/13/2023Pentru rectificarea actului de casatorie privind pe Trofin Virgil si Calfa Marieta
9287/13/2023Dispozitie privind constituirea Comisiei, pentru darea in administrarea Seminarului Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gura de Aur" Husi, a imobilului Cladire Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" cu 8 sali de clasa, cu sediul in Husi, str.Ion Alexandru Anghelus, nr.10, mun.Husi, jud.Vaslui
9277/13/2023Dispozitie privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul nr.F-PNRR-Dotari- 2023-1191, cu titlu "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si ecipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din municipiul Husi, finantat in cadrul PNRR, Pilonul VI.Politici pentru noua generatie Componenta C15:Educatie
9267/13/2023Dispozitie privind realizarea receptiei finale a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Lucrari Reabilitare Centrul Comunitar Integrat Husi , obiectiv realizat in Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 10375/27.04.2018, incheiat intre Municipiul Husi si Asocierea S.C. Stef Edil CDP R.R.L. & S.C. Balcos Turism S.R.L. & Croialy Construct S.R.L. si contractul de executie lucrari nr.18699/2019 incheiat intre Municipiul Husi si S.C.BALCOS TURISM S.R.L., numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si stabilirea datei inceperii receptiei
9257/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " ACCEPT- Actiuni concrete in comunitate, educatie pentru toti", SMIS 139987, pentru luna iunie 2023
9247/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului" Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui Centru de Recuperare Medicala pentru adulti si copii" cod SMIS 142238, pentru luna iunie 2023
9237/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" "SIS -Husi- Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitatate Incluziva" SMIS 139988 ' pentru luna iunie 2023
9227/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Constructia unui centru multifunctional in Zum 3 Dric", SMIS 138482 pentru luna iunie 2023
9217/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila"Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati -reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional ZUM 1" SMIS 138389 , pentru luna iunie 2023
9207/12/2023Privind stabilirea procentului maxim de majorare al salariului de baza pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi" cod SMIS 142240, pentru luna iunie 2023
9197/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Construirea unui teatru de vara in zona Recea, din mun.Husi SMIS 153167, pentru luna iunie 2023
9187/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi ", SMIS 153168 pentru luna iunie 2023
9177/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei Municipiului Husi, cod SIPOCA 829/ SMIS 136134 pentru luna iunie 2023
9167/12/2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Reabilitarea cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural educational SMIS 142239, pentru luna iunie 2023
9157/11/2023Dispozitie privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Croitoru Laura din Husi, Str.Gheorghe Doja, nr.47
9147/11/2023Dispozitie privind avansarea in gradatia 3 de vechime in munca - de la 10 ani la 15 ani, a dlui Harjete Doru-Ioan, inspector protectie civila, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protectie Civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
9137/7/2023Dispozitie privind constituirea comisiei de predare-primire a inventarului/echipamentelor IT achizitionate in cadrul proiectului cu finantare europeana nerambursabila "Achizitionarea de echipamente IT in vederea dsfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV-2" SMIS 144153, de la UAT Municipiul Husi la Institutiile de invatamant, beneficiare in proiectul "Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV-2"
9127/7/2023dispozitie privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Riscanu Alina din Husi, str.Cismeaua Dragoi, nr.17A
9117/5/2023Dispozitie privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Construire cresa, strada Mihail Sadoveanu, nr.1, municipiul Husi- Nr.cerere de finantare :C15-O2-64, finantat in cadrul Apel de proiecte:PNRR/2022/C15/O2, Axa/operatiune:C15-Operatiunea 2- Construirea, echiparea si operationalizarea creselor, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
9107/4/2023Dispozitia privind incetarea contractului individual de munca, ca urmare a pensionarii anticipate partiale, al doamnei Buzdugan Georgeta - administrator la Primaria Municipiului Husi
9097/4/2023dispozitie privind acordarea ajutorului de urgenta, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru domnul Florea Petru din Husi
9087/4/2023Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul CALDARARU JAN din Husi
9077/4/2023Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul HAGIU CRISTI GABRIEL
9067/4/2023Dispozitie pentru rectificarea actului de casatorie privind pe Masdrag Neculai si Dacu Georgeta
9057/4/2023Dispozitie privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Municipiului Husi, incepand cu data de 01 iunie 2023
9047/3/2023Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna iunie 2023