Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Iunie 2020

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
41430.06.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Muzeului Municipal Husi, incepand cu data de 19.06.2020
41330.06.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi, incepand cu data de 01 iunie 2020
41230.06.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 iunie 2020
41130.06.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, incepand cu data de 01 iunie 2020
41030.06.2020Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna iunie 2020
40930.06.2020Privind modificarea Dispozitiei nr. 397/24.06.2020 pentru constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrative teritoriale Husi
40830.06.2020Privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de lucrari: Lucrari de reabilitare Centru Comunitar Integrat- contract de lucrari nr.10375/27.04.2018 si Lucrari privind asigurarea securitatii la incendiu Centru Comunitar Integrat municipiul Husi- contract de executie lucrari nr.18699/18.07.2019
40730.06.2020Privind constituirea Comisiei Municipiului Husi, judetul Vaslui, pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
40629.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Popa Aurel
40529.06.2020Privind modificarea titularului, a componentei familiei si a cuantumului ajutorului social pentru doamna Cretu Vasilica
40429.06.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Anutei Teofil Constantin
40329.06.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Anutei Eduard-Marian
40229.06.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Anutei Savel-Gabriel
40125.06.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Hobincu Catalin
40024.06.2020Privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca -peste 20 de ani, a d-lui Andrei Sergiu - muncitor calificat, treapta IV la Serviciul Public Local de Administrarea Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi
39924.06.2020Privind avansarea in gradatia 2 de vechime in munca - de la 5 ani la 10 ani, a d-nei Popa Ioana Roxana - consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achizitii Publice- Biroul Tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
39824.06.2020Pentru aprobarea rezultatului obtinut de managerul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi,
39724.06.2020Privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public  al unitatii administrativ teritoriale Husi
39624.06.2020Privind constituirea Comisiei pentru  analiza reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
39523.06.2020Privind numirea Comisei de evaluare pentru atribuirea  contractului de achizitie publica: "Achizitie servicii de consultanta in implementarea proiectului  "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe planul de mobilitate urbana durabila
39423.06.2020Privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale Husi
39322.06.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 26 iunie 2020
39222.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Andone Cornelia
39122.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Dragoi Marlena
39022.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Carp Nicu
38922.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Lupascu Petrica
38822.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Filip Ioan
38722.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Iliescu Elena
38622.06.2020Privind incetarea dreptului  la ajutor social pentru domnul Gargalic Victor
38522.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Prutianu Felicia
38422.06.2020Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Tohorus Anisoara-Carmen
38322.06.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Halauca Adrian
38222.06.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Caramici Dana
38118.06.2020Privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru domnul Rusu Andrei
38018.06.2020Privind incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al d-rei Paduraru Diana - muzeograf la Muzeul Municipal Husi
37918.06.2020Privind compensarea in bani, a concediului de odihna neefectuat in anul 2020 de catre d-na Moga Maria, al carei raport de serviciu a incetat prin acordul partilor, la data de 01 iunie 2020
37817.06.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Moisa Ion
37717.06.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Melinte Bogdan
37617.06.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Codreanu Mariana
37517.06.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Ciobotaru Vasilica
37416.06.2020rivind organizarea evaluarii anuale a managerului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi
37316.06.2020Privind modificarea Dispozitiei 344 privind predarea -primirea inventarului bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar )aflate in gestiunea d-nei Paduraru Diana -muzeograf
37215.06.2020Privind suplimentarea numarului de locuri de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor  pe raza municipiului Husi, str.General Teleman- Romarta
37115.06.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Udeanu Amalia
37015.06.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Romila Mariana
36915.06.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Prisacaru Marica
36815.06.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta extraordinara, in ziua de 18 iunie 2020
36712.06.2020Privind modificarea Dispozitiei nr. 1035/30.12.2019 privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Dumitrascu Marius - inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi
36611.06.2020Privind modificarea trimestrialitatii unor prevederi bugetare pe capitole de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2020
36510.06.2020Privind numirea Comisiei de actualizare a Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul municipiului Husi
36409.06.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Servicii Integrate pentru o comunitate Incluziva in Husi" Cod SMIS 102220, pentru luna mai 2020
36309.06.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 12878, pentru luna mai 2020
36205.06.2020Privind constituirea grupului de lucru pentru aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2019/2021)in municipiul Husi
36105.06.2020Privind sanctionarea disciplinara a d-lui Balint Adi - muncitor  necalificat la Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe al municipiului Husi
36004.06.2020Privind constituirea Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 02 iulie 2020
35904.06.2020Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Gheorghiu Diana Madalina
35803.06.2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Toma Rodica