Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Iunie 2021

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
46730.06.2021Privind instituirea curatelei si numirea d-nei Darie Laura curator special pentru Cretu Sara
46630.06.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna iunie 2021
46530.06.2021Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Gramada Matias Andrei
46428.06.2021Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie de produse in cadrul proiectului Implementare solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei municipiului Husi
46328.06.2021Privind instituirea curatelei si numirea d-nei Pisaltu Liliana curator special al peroanei majore Potrachi Maria
46225.06.2021Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant, de functie de executie, pe durata nedetrminata, in regim contractual de muncitor necalificat la Centru Public de Desfacere al municipiul Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 19 iulie 2021
46125.06.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din cadrul SPCLEP Husi
46025.06.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante, de auditor, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Audit Intern in cadrul Primariei Husi
45925.06.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Hobincu Catalin
45825.06.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante, pe durata nedterminata- 1 post de consilier,clasa I, grad profesional asistent ( ID post 403561) la Compartimentul Administrarea domeniului Public si privat si 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant (ID post 403562)la Compartimentul Disciplina in constructii- Directia Urbanism din cadrul Primariei Husi
45725.06.2021Privind radierea de drept a sanctiunilor disciplinare aplicate d-lui Balint Adi -muncitor necalificat la Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi
45625.06.2021Privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetarii preliminare in vederea realizarii sesizarilor in ceea ce priveste activitatea d-lui Balint Adi, muncitor necalificat in cadrul Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi
45525.06.2021Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Nastasa Viorel-director executiv la Politia Locala a municipiului Husi
45425.06.2021Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Calinescu Teodora -director executiv la Directia de Asistenta Sociala Husi
45325.06.2021Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Trofin Safta -director executiv la Directia Economica din cadrul Primariei Husi
45225.06.2021Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Botez Maria -director executiv la Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Husi
45124.06.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mihaica Valerica
45024.06.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Ciobanu Costel
44924.06.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Zota Neculai
44823.06.2021Privind constituirea echipei de management a proiectului Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala prin educatie prescolara si modernizare spatii publice urbane, Cod SMIS 125731, accesat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, apeluri de proiecte POR /381/13/1 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania
44723.06.2021Privind constituirea echipei de management a proiectului Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii SMIS 142238, accesat in cadrul apelului de proiecte POR /GAL Husi -CI /2020/9/9.1/OS 9.1Baia Populara si infiintarea unui Centru social de urgenta in municipiul Husi cod SMIS 142240, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi -CI 2020/9/9.1/OS 9.1
44623.06.2021Privind constituirea echipei de management a proiectului Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru social de urgenta in municipiul Husi cod SMIS 142240, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi -CI 2020/9/9.1/OS 9.1
44523.06.2021Privind constituirea comisiei de scoatere din fuctie (casare)a mijloacelor fixe si a altor bunuri pe anul 2021 la Primaria Husi si valorificarii acestora la o societate de colecatre a ferului vechi
44418.06.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 19 iulie 2021
44318.06.2021Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 24 iunie 2021
44218.06.2021Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT Husi in cadrul proiectului "Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV -2 SMIS 144153, accesat in cadrul Axei Tehnologia informatiei si Comunicatiilor ( TIC ) pentru o economie digitala competitiva din cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate Cod apel POC 882/2/4/ Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, stabilirea domeniilor financiare contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor / sigiliilor in proiect
44118.06.2021Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Tataru Ciprian
44018.06.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Hodea Didina
43917.06.2021Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru proiectul Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi
43816.06.2021Privind constituirea Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul SPCLEP Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 16 iulie 2021
43716.06.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru Gheorghiu Dorina
43616.06.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru Cileac Florin
43516.06.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Chiriac Gabriela
43416.06.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Chiriac Adrian
43316.06.2021Privind acordarea ajutorului de inmormantare, pentru Brumariu Margareta
43215.06.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector la Compartimentul Buget/Contabilitate - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 15 iulie 2021
43114.06.2021Privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor prestate de SC Comanda Soft SRL Barlad
43014.06.2021Privind constituirea Comisiei de coordonare si supervizare pentru pregatirea contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de iluminat public al municipiului Husi
42911.06.2021Cu privire la convocarea de indata, in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 15 iunie 2021
42811.06.2021Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Chitroceanu Dana- Florentina - consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
42711.06.2021Privind acordarea unor noi drepturi (alocatie de sustinere a familiei) si modificarea cuantumului ajutorului social pentru Palade Maria
42611.06.2021Privind instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Sandu Mihaela in calitate de curator special pentru minorul Marian Andrei Ianis
42511.06.2021Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Nicolae Irina
42411.06.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Nicolae Corina
42311.06.2021Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Palade Maria
42210.06.2021Privind numirea d-nei Taivan Mara Evelina in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri - Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
42109.06.2021Privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Resmerita Ionut- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Disciplina in Constructii- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
42009.06.2021Privind numirea echipei de management a proiectului "Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV -2 SMIS 144153 accesat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2- Tehnologia informatiei si Comunicatiilor ( TIC ) pentru o economie digitala competitiva Prioritatea de investitii 2c - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate; Obiectiv specific OS 2.4- Cresterea gradului de utilizare a internetului, Actiunea 2.3.3- "Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie.
41909.06.2021Privind constituirea echipei de realizare/implementare a proiectului "Reabilitare cladire- Casa Moruzi si infiintare centru cultural -educational" SMIS 142239 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zone urbane marginalizate, finantata in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritare 9, Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1, Dezvoltare locala plasata sub semnul responsabilitatea comunitatii ( DLRC)
41808.06.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorului social pentru Parascan Cristinel
41708.06.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorului social pentru Buzilica Magurel
41608.06.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichet social pentru Iordache Alexandra Paula
41508.06.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Secrieru Constantin
41408.06.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Brumariu Claudiu
41308.06.2021Privind aprobarea listei cu persoanele fara adapost, ca destinatari finali in cadrul Schemei Nationale de Sprijin pentru Persoanele Varstnice si pentru Persoanele fara Adapost (SNSPVPA)
41208.06.2021Privind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Mihaica Valerica
41108.06.2021Privind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Chetran Hincu Viorica Liliana
41008.06.2021Privind plafonarea veniturilor salariale al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile si institutiile publice de subordonare locala, fara personalitate juridica
40907.06.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Neamtu Anca
40807.06.2021Privind incetarea alocatieipentru sustinerea familiei, a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Vizitiu Simona
40707.06.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuveit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Ghergu Gabriel
40607.06.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Macinoi Diana
40507.06.2021Privind recuperarea tichetelor sociale de gradinita, acordate in anul scolar 2020-2021 pentru Mihaica Valerica
40407.06.2021Privind numirea d-nei Chitroceanu Dana-Florentina in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Biroul Agricol si Cadastru-Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
40304.06.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorului social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru Draghici Roxana
40204.06.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorului social pentru Galip Elena
40104.06.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorului social pentru Biru Tatiana
40004.06.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorului social pentru Istrate Gabi
39904.06.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului" Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi cod SIPOCA 631/ cod SMIS 128787, pentru luna mai 2021
39804.06.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului" Implementare solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna mai 2021
39704.06.2021Privind modificarea trimestrialitatii unor prevederi bugetare pe capitole de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2021
39603.06.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere, aferenta lunii mai 2021
39503.06.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii mai 2021
39402.06.2021Privind stabilirea normelor de lucru in proiect pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului ACCEPT -Actiuni concrete in comunitate, educatie pentru toti SMIS 139987, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
39302.06.2021Privind stabilirea normelor de lucru pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului SIS -Husi - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate incluziva SMIS 139988, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC