Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Mai 2020

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
35729.05.2020Privind numirea expertilor tehnici cooptati in comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitionarea de aparatura medicala in cadrul proiectului Modernizarea si dotarea Ambulatorului Spitalului Municipal D. Castroian din Husi
35629.05.2020Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna mai 2020
35529.05.2020Privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor,al d-nei Moga Maria - consilier, clasa I, grad profesional superior la SPCLEP Husi
35429.05.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, incepand cu data de 01 mai 2020
35328.05.2020Privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru doamna Halauca Lenuta
35228.05.2020Privind acordarea ajutorului de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru doamna Lazar Elena
35128.05.2020Privind organizarea receptiei finale la obiectivul de investitii "Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul Cuza Voda Husi ", obiectiv realizat in contractele de executie lucrari nr. 3800/04.02.2008 si nr. 5292/09.03.2016 incheiate intre Municipiul Husi si SC Ceracons pentru lucrarile de constructii si instalatii, in cadrul proiectului "Asigurarea unui proces educational competitiv prin crearea campus Colegiul National Cuza Voda Husi "COD SMIS 53607
35027.05.2020Privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru doamna Tanasa Aneta
34927.05.2020Privind incetarea dreptului la ajutor social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlul de ajutor social pentru doamna Simbotin Virginia
34827.05.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Blinda Alexandra
34727.05.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Caramici Dana
34622.05.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 28 mai 2020
34521.05.2020Privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Dispozitia nr.198 din 20.02.2020 privind stabilirea cuantumurilor garantiilor in numerar pentru persoanele cu functii gestionare in cadrul Primariei Municipiului Husi si unitatile din subordine
34421.05.2020Privind predarea -primirea inventarului bunurilor(mijloace fixe si obiecte de inventar)aflate in gestiunea d-nei Paduraru Diana-muzeograf
34321.05.2020Privind numirea in functia de gestionar a domnului Mircea Claudiu in vederea exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de Legea 22/1969, modificata si completata
34221.05.2020Privind modificarea unor prevederi bugetare in cadrul capitolelor de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2020
34120.05.2020Privind stabilirea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-COV-2 pe perioada starii de alerta pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca in cadrul Primariei Municipiului Husi
34020.05.2020Privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitionarea de aparatura medicala in cadrul proiectului Modernizarea si dotarea Ambulatorului Spitalului Municipal D Castroian Husi
33915.05.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru doamna Andone Cornelia
33815.05.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru domnul Lupascu Petrica
33715.05.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Cretu Vasilica
33615.05.2020Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mihaica Cerasela
33515.05.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului ajutorului social pentru doamna Goran Catalina Gabriela
33415.05.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului ajutorului social pentru domnul Chiriac Vasile
33315.05.2020Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier la Biroul Agricol si Cadastru -Directia Administratie Publica Locala din cadrul PMH si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 15 iunie 2020
33214.05.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru doamna Mihaica Valerica
33114.05.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Matei Adelina Cristina
33014.05.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Iacorlev Daniel
32914.05.2020Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Sandu Neculai
32814.05.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinera familiei pentru doamna Antonica Iulia
32714.05.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Noia Antoneta
32614.05.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Mihaica Cerasela
32514.05.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru doamna Cretu Valeria
32414.05.2020Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna Ripanu Elena  Irina
32313.05.2020Privind desemnarea unor persoane din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale cu drept de semnatura electronica si utilizatori in cadrul sistemului informatic PatrimVen
32213.05.2020Privind desemnarea d-nei Gavriloaie Oltea Roxana ca administrator de interoperabilitate in cadrul sistemului informatic PatrimVen
32113.05.2020Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana "Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de mobilitate urbana durabila"cod SMIS 123567,stabilirera documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
32008.05.2020Pentru rectificarea  actului de nastere privind pe Galateanu Ion
31906.05.2020Privind incetarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul 2019-2020, pentru doamna Olaru Ionela
31805.05.2020Cu privire la convocarera de indata, in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 07 mai 2020
31705.05.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi " Cod SMIS 102220, pentru luna aprilie 2020
31605.05.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 12878, pentru luna aprilie 2020
31505.05.2020Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Popa Ioana Roxana consilier, clasa I, grad profesional asistent, prin mutarea definitiva de la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala la Compartimentul Achizitii Publice- Biroul Tehnic- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Husi
31405.05.2020Privind stabilirea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul scolar 2019-2020, pentru doamna Ciobotaru Vasilica
31305.05.2020Privind reluarea acordarii dreptului la stimulentul educational, sub forma de tichet social in anul scolar 2019-2020, pentru doamna Biru Camelia Antonela
31204.05.2020Privind numirea persoanei imputernicite sa realizeze verificarea documentelor justificative reprezentand cheltuieli pentru carantina si vizarii acestora pentru "BUN DE PLATA "