Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Mai 2021

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
39231.05.2021Privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de lucrari Modernizare prin asfaltare strada Pavel Tacu din municipiul Husi, judetul Vaslui - contract de lucrari 10624/26.05.2020
39131.05.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Cristea Roxana Adelina
39031.05.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna mai 2021
38927.05.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
38827.05.2021Privind incetarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Olaru Ionela
38727.05.2021Privind incetarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Ciocan Arabela
38627.05.2021Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate /prestate la UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana ACCEPT- Actiuni Concretre in Comunitate, Educatie pentru Toti SMIS 139987, accesat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman(POCU)2014-2020, finantat in cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational CApital Uman (POCU)2014-2020, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
38527.05.2021Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate /prestate la UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana SIS Husi -Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva SMIS 139988, finantat in cadrul axei prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman (POCU)2014-2020, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
38427.05.2021Privind numirea echipei de management a proiectului ce urmeaza a fi accesat in cadrul Apelului de proiecte- Cod apel: POIM /935/9/1/ Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice, deschise in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID -19; Obiectivul specific 9.1 Crestera capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid 19, pentru Spitalul municipal D Castroian Husi
38327.05.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Enceanu Anamaria
38227.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Buroaga Ionel
38127.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Manole Gheorghe
38027.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Nicolae Irina
37927.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Dragoi Jan
37827.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Istrate Gabi
37727.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Florea Constantin
37627.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Parascan Cristinel
37527.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Vasiliu Andreea
37427.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Trofin Ionel
37327.05.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Buzilica Mugurel
37224.05.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs pentru ocuparea a 2 (doua ) functii vacante, pe durata nedeterminata- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 394125) si 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 347104) la Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Publica Locala din cadrul primariei municipiului Husi
37124.05.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Donea Ionel
37024.05.2021Privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Spataru Dan
36921.05.2021Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 27 mai 2021
36821.05.2021Privind modificarea Dispozitiei Primarului nr. 550/2020 privind numirea echipei de management al proiectului ACCEPT- Actiuni Concretre in Comunitate,Educatie pentru Toti SMIS 139987, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman(POCU)2014-2020,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate(roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
36721.05.2021Privind modificarea Dispozitiei Primarului nr. 551/2020 privind numirea echipei de management al proiectului SIS-Husi- Servicii Integrate Socio- medicale pentru Husi Comunitate Incluziva SMIS 139988, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman(POCU)2014-2020,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate(roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
36620.05.2021Privind numirea d-nei Gheorghiu Andreea Roxana in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, pe durata nedterminata la Biroul Agricol si Cadastru-Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
36520.05.2021Privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor al d-nei Gheorghiu Andreea Roxana, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Piblica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
36419.05.2021Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ripanu Dana Maria
36319.05.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Gherasim Carmen
36219.05.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Andone Rodica
36119.05.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei si ajutor social pentru Goran Catalina Gabriela
36019.05.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social, pentru Croitoru Laura
35919.05.2021Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Grosu Beatrice-Madalina
35819.05.2021Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social si a alocatiei de sustinere a familiei pentru Sava Mihaela
35719.05.2021Privind constituirea unei comisii pentru evaluarea ofertelor depuse urmare anuntului de publicitate nr. ADV 1205652 din data de 06.04.2021, pentru achizitia de Servicii pentru Raportarea Progresului in implementarea proiectului Modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol D Cantemir din Husi, cod SMIS 122165
35617.05.2021Privind incetarea contractului individual de munca, ca urmare a pensionarii la limita de varsta, al d-lui Brinza Petrica, casier la Centru Piblic de Desfacere al municipiului Husi
35517.05.2021Privind acordarea ajutorul de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Birsa Marcel
35417.05.2021Privind acordarea ajutorul de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Mardare Valerica
35317.05.2021Privind instituirea curatelei si numirea domnului Munteanu Constantin curator special al persoanei majore Munteanu Petru
35217.05.2021Privind acordarea ajutorul de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Lila Marian
35117.05.2021Privind acordarea ajutorul de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Grajdan Maricica
35017.05.2021Privind acordarea ajutorul de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Onica Sava
34917.05.2021Privind acordarea ajutorul de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Avarvarei Maria
34817.05.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru focsa Aurel
34717.05.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Popov Mihai
34617.02.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Carp Nicu
34517.05.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Burlacu Ion
34417.05.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Sasu Mariana
34317.05.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Leon Ionut
34217.05.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Butucea Cristin
34114.05.2021Privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Dispozitia nr.198/20.02.2020 privind stabilirea cuantumurilor garantiilor in numerar pentru persoanele cu functii gestionare in cadrul Primariei municipiului Husi
34014.05.2021Privind predarea-primirea inventarului bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) aflate in gestiunea d-lui Brinza Petrica -gestionar
33914.05.2021Privind numirea in functia de gestionar a domnului Palie Romica in vederea exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de legea 22/1969, modificata si completata
33812.05.2021Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de auditor la Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 14 iunie 2021
33712.05.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Radita Mihai
33612.05.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Hutup Cristina
33512.05.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bahnar Cristina
33412.05.2021Privind reluarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Biru Camelia
33312.05.2021Privind reluarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Mihaica Valerica
33212.05.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Luca Maria
33112.05.2021Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Chiriac Monica
33010.05.2021Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Ibanescu (Cosnita) Maria- Magdalena, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Managementul proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale- Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
32910.05.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea a 1(unu) post vacant, pe durata nedeterminata, de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat (ID post 403561) si a 1 (unu) post vacant, pe durata nedeterminata, de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina in Constructii (ID post 403562), la Directia de Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 15 iunie 2021
32810.05.2021Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta extraordinara, in ziua de 14 mai 2021
32705.05.2021Privind recalcularea drepturilor salariale pentru perioada 01 decembrie 2018-31 decembrie 2018 si restituirea sumelor incasate necuvenit ca urmare a acordarii indemnizatiei de hrana pentru luna decembrie 2018, personalului din carul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile si institutiile publice de subordine locala, fara personalitate juridica
32605.05.2021Privind infiintarea, organizarea si gestionarea Registrelor de evidenta a avizelor/rapoartelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Husi
32505.05.2021Privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca- peste 20 de ani a d-lui Taivan Dorin - casier la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municpiului Husi
32405.05.2021Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii de catre d-na Ciobotaru Dorina in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Executare Silita, Creante Bugetare- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
32305.05.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementarea Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134 pentru luna aprilie 2021
32205.05.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi" cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787
32104.05.2021Privind promovarea d-nei Filote Gena in functia de executie, in regim contractual, de inspector de specialitate, gradul I A, la Centru Public de Desfacere Husi si stabilirea drepturilor salariale
32004.05.2021Privind numirea d-nei Selaru Mihaela in functia publica de executie de consiler, clasa I, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Buget/Contabilitate- Directia economica din cadrul Primariei municipiului Husi
31904.05.2021Privind promovarea d-lui Stoica Liviu in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Juridic din cadrul Primariei municipiului Husi
31804.05.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
31704.05.2021Privind constituirea Comisiei de identificare si inventariere a terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
31604.05.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi incepand cu data de 26 aprilie 2021
31504.05.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi incepand cu data de 01 aprilie 2021
31404.05.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna aprilie 2021