Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Mai 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
39831.05.2022Privind modificarea Dispozitiei 314/2022 privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuoarea portului vacant de functie publica de conducere de sef birou pe durata nedetrminata la BAPLRP si a Comisiei de solutionare a acontestatiilor din data de 30.05.2022
39731.05.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:"Servicii de proiectare si asistenta tehnica" in cadrul proiectului "Construirea unui Centru multi functional in ZUM 3-Dric" SMIS 138482
39627.05.2022Privind modificarea Dispozitei 760/2021 privind stabilirea procentului de majorare a salariilor ptr persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 SMIS 138579
39527.05.2022Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Nica Liliana, consilier clasa I, grad profesional superior, prin mutarea definitiva de la BAPL RP la Biroul Managementul Proiectelor Integrare Europeana si Relatii Internationale-Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
39427.05.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare si sitem e-ticketing in carul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in municpiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate urbana" SMIS 123567
39326.05.2022Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea a 2(2) posturi vacante de functie de executie, pe durata nedeterminata, in regim contractual, la Serviciul Public Cimitire -22 iunie 2012
39226.05.2022Privind acordarea in anul 2022 a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din cadrul serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate CL
39126.05.2022Pentru aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a HG 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice, modificata prin HG 494/2022
39024.05.2022Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii de catre d-na Mihu Ana Maria consilier la SPCLEP Husi
38924.05.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:Servicii de proiectare si asistenta tehnica" in cadrul proiectului "Reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru multifunctional"
38824.05.2022Privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica Servicii de proiectare si asistenta tehnica in cadrul proiectului Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru social de urgenta in Husi
38723.05.2022Privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica Executie lucrari Terminal Transport public in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon
38620.05.2022Privind constituirea echipei de examen pentru promovare in grad profesional a unor functionari publici-20.06.2022
38520.05.2022Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului comisiei de concurs recrutare pentru ocuparea unui post vacant Compartiment Protectie Civila
38420.05.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Adam Florin
38320.05.2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Romascu Maricel
38220.05.2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Iacob Adrian
38120.05.2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Focsa Aur
38020.05.2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Vasilache Mihaita
37920.05.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Florea Constantin
37820.05.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Irimia Maricel
37720.05.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuveit alocatie pentru Ciocan Maria
37620.05.2022Cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 26 05 2022
37520.05.2022Cu privire la convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local 23.05.2022
37418.05.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Chele Marius
37318.05.2022Privind stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Melinceanu Mirela
37218.05.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Bombea Manuela
37117.05.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Vartolomei Gabriela
37017.05.2022Privind acordarea ajutorului de inmormantare pentru Lacatus Iuliana
36917.05.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Florea Maria
36817.05.2022Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social petru Melinte Bogdan
36717.05.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Hotolianu Andreea
36617.05.2022Privind instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Condrea Adina in calitate de curator special pentru minorul Iacob Denis Matei
36517.05.2022Privind incetarea raportului de serviciu prin demisie al d-lui Andrei Catalin -consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul agricol si cadastru-DAPL
36416.05.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.200/2022 pentru constituirea Comisiei de lucru care sa gestioneze activitatile de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina
36316.05.2022Privind aprobarea normelor lunare de lucru pentru membrii echipei proiect dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici-SMIS 138389
36212.05.2022Privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor la obiectivul: Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi, Jud Vaslui
36112.05.2022Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate, pe fiecare stadiu fizic, pentru perioada derularii proiectului " Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi, jud Vaslui", SMIS 138579 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor / sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate la obiectivul de investitii realizat in proiect
36012.05.2022Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
35911.05.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.94 din 03 februarie 2022 privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi, incepand cu 01 ianuarie 2022
35811.05.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.93 din 03 februarie 2022 privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi, incepand cu 01 ianuarie 2022
35711.05.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.92 din 03 februarie 2022 privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Muicipiului Husi, aferenta lunii ianuarie 2022
35611.05.2022Pentru aprobarea rezultatului obtinut de managerul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi, in urma evaluarii anuale a managerului
35510.05.2022Privind modificarea Dispozitie Primarului municipiului Husi nr. 394 din 02.06.2021 privind stabilirea normelor de lucru in proiect pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "A.C.C.E.P.T.-Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti" SMIS 139987, finantat in cadrul Axei prioritare5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU)2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
35410.05.2022Privind incetarea contractului individual de munca, prin demisie al d-lui Gherghiu Eugen, muncitor necalificat la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi
35310.05.2022Privind numirea Comisii de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:" Servicii de consultanta pentru managementul si implementarea proiectului Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare /dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane"
35206.05.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "A.C.C.E.P.T.-Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti" SMIS 139987, finantat in cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman (POCU)2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC, organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
35105.05.2022Privind modificarea Dispozitie Primarului municipiului Husi nr. 693 din 08.10.2021 privind numirea echipei de management al proiectului "A.C.C.E.P.T.-Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti" SMIS 139987, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU)2014-2020, Axa prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
35005.05.2022Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Leonte Elena
34905.05.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Lila Constantin
34805.05.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Mihaica Ludovic
34705.05.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Chiriac Maria
34605.05.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Gugulica Stela
34505.05.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Riscanu Floriana
34404.05.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " A.C.C.E.P.T- Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie pentru Toti" SMIS 139987, pentru luna aprilie 2022
34304.05.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi" cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787, pentru luna aprilie 2022
34204.05.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134 pentru luna aprilie 2022
34104.05.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila " SIS-Husi- Servicii Integrate Socio-medical pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988" pentru luna aprilie 2022
34004.05.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Popa Mioara
33904.05.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Munteanu Liliana
33804.05.2022Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Romascu Ionela Marinela
33704.05.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Botez Larisa Andreea
33604.05.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Simbotin Nicoleta
33503.05.2022Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru creditele solicitate in luna martie 2022, acordat familiilor si persoanelor singure
33403.05.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Stoian Gabriela
33303.05.2022Privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru Ganciu Florentina- Georgiana
33203.05.2022Privind constituirea comisiei pentru gestionarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local -domeniul sport pentru anul 2022
33102.05.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 18 aprilie 2022
33002.05.2022Cu privire la convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 05 mai 2022
32902.05.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna aprilie 2022