Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Mai 2023

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
84431.05.2023Privind modificarea trimestrialitatii prevederilor bugetare pe naturi de cheltuieli ale bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023
84330.05.2023Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Alexa Angelica Alina
84230.05.2023Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Mihaica Cerasela
84130.05.2023Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Virna Mircea
84030.05.2023Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Mihulca Valerica
83930.05.2023Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Lila Constantin
83830.05.2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Melinte Doina
83729.05.2023Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:" Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, jud.Vaslui
83625.05.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate, pe fiecare stadiu fizic, pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului" Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui Centru de Recuperare Medicala pentru adulti si copii" cod SMIS 142238 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate in proiect
83525.05.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate, pe fiecare stadiu fizic, pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului"Constructia unui centru multi-functional in Zum 3Dric" cod SMIS 138482 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate in cadrul proiectului
83425.05.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate, pe fiecare stadiu fizic, pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului"Reabilitare cladire- Casa Moruzi si infiintare centru cultural-edcational " cod SMIS 142239 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate in cadrul proiectului
83324.05.2023Pentru rectificarea actului de deces privind pe Ursu Gheorghe
83224.05.2023Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Capsa Darius
83124.05.2023Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Kaya Buket-Melisa
83024.05.2023Privind acordarea in anul 2023 a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun Husi si din cadrul serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
82924.05.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate, pe fiecare stadiu fizic, pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului"Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizarea/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbae" cod SMIS 125731 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate la obiectivul de investitii realizat in proiect
82824.05.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate, pe fiecare stadiu fizic, pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului"Construirea unui teatru de vara in zona Recea" cod SMIS 153167 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate la obiectivul de investitii realizat in proiect
82724.05.2023Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gogu Elena
82624.05.2023Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Lupu Silvica Nicoleta
82524.05.2023Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Zaharia Petronela
82424.05.2023Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Croitoriu Ana Maria
82324.05.2023Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gogu Razvan
82224.05.2023Privind incetarea alocatiei pentru sutinerea familiei pentru Ionascu Simona Alina
82124.05.2023Privind incetarea alocatiei pentru sutinerea familiei pentru Lorent Irina Violeta
82024.05.2023Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social, in anul scolar 2022-2023, pentru Vasile Mihaela
81924.05.2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru Dacu Romeo
81824.05.2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru Turcanu Gheorghe Vasile
81724.05.2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru Volovati Dan
81624.05.2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Sandu Mihai
81524.05.2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Sasu Virgil
81424.05.2023Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Buraga Constantin
81324.05.2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Chiriac Anisoara
81224.05.2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Macarie Lenuta
81124.05.2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Sivu Mariana
81024.05.2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Paduraru Adrian
80924.05.2023Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Mihaica Cerasela
80823.05.2023Privind avansarea in gradatia 2 de vechime in munca -de la 5 ani la 10 ani, a d-lui Dacu Ciprian- consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Disciplina in Constructii- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului
80719.05.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Militaru Ana Maria
80619.05.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Popescu Alesia Andreea
80519.05.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul popescu Denis Florin
80419.05.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Militaru Darius-Matteo
80319.05.2023Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara in ziua de 25 mai 20
80218.05.2023Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de referent la Compartimentul Executare Silita Creante Bugetare- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 20 iunie 2023
80118.05.2023Privind modificarea Dispozitiei nr.743/25.04.2023 privind organizarea evaluarii anuale,pentru anul 2022, a managerului Spitalului Municipal " Dimitrie Castroian" Husi
80018.05.2023Pentru desemnarea doamnei Carp Florina-Mihaela responsabila cu prelucrarea cererilor privind acordarea sumelor forfetare potrivit Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situati deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina
79918.05.2023Privind constituirea Comisiei de scoatere din functie (casare) a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe anul 2023 la Primaria municipiului Husi, institutiile si serviciile fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Husi
79812.05.2023Privind constituirea Comisiei pentru vanzarea locuintelor destinate inchirierii pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte
79712.05.2023Privind desemnarea unei persoane care sa aiba atributii de actualizare a bazei de date webgis, prin care s-a realizat colectarea datelor de la poulatie pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor
79612.05.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul RIPANU ALESSANDRA- TERESA
79511.05.2023Privind numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Modernizare si eficientizare iluminat public in municipiul Husi, jud. Vaslui' - contract de lucrari nr. 5581/22.02.2022
79411.05.2023Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier achizitii publice la Compartimentul Achizitii Publice- Biroul Tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 19 iunie 2023
79310.05.2023Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Ferenti Valentina
79210.05.2023Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Ferenti Valentina
79110.05.2023Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Patras Georgiana Marimar
79010.05.2023Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Romascu Ionela Marinela
78910.05.2023Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Catana Diana Petruta
78810.05.2023Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Carp Gicu
78710.05.2023Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Cislaru Mariana
78610.05.2023Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ghergu Gabriel
78509.05.2023Privind delegarea atributiilor de secretar general al municipiului Husi doamnei Jalba Corina Roxana, consilier juridic in cadrul Compartimentului juridic din Primaria municipiului Husi
78409.05.2023Pentru modificarea Dispozitiei nr.627/22.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului" Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol D. Cantemir" Husi, judetul Vaslui, cod SMIS 122165, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii
78309.05.2023Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Vasilache Gheorghe
78208.05.2023Privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Stoica Liviu Claudiu, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
78108.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila"Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati -reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional ZUM 1" SMIS 138389 , pentru luna aprilie 2023
78008.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Constructia unui centru multifunctional in Zum 3 Dric", SMIS 138482 pentru luna aprilie 2023
77908.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila " Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 SMIS 138579, pentru luna aprilie 2023
77808.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei Municipiului Husi, cod SIPOCA 829/ SMIS 136134 pentru luna aprilie 2023
77708.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii SMIS 142238, pentru luna aprilie 2023
77608.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi ", SMIS 153168 pentru luna aprilie 2023
77508.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " ACCEPT- Actiuni concrete in comunitate, educatie pentru toti", SMIS 139987, pentru luna aprilie 2023
77408.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Construirea unui teatru de vara in zona Recea, din mun.Husi SMIS 153167, pentru luna aprilie 2023
77308.05.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" "SIS -Husi- Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitatate Incluziva" SMIS 139988 ' pentru luna aprilie 2023
77208.05.2023Privind desemnarea persoanei responsabile, pentru monitorizarea/realizarea masurilor cuprinse in Programul de imbunatatire a Eficientei Energetice-(PIEE), municipiul Husi
77105.05.2023Privind constituirea comisie de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de conducere de sef birou la Biroul Agricol si Cadastru din cadrul apratului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 13 iunie 2023
77004.05.2023Privind constituirea comisie de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier la Biroul Agricol si Cadastru din cadrul apratului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 08 iunie 2023 agricol
76904.05.2023Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi incepand cu 07 aprilie 2023
76804.05.2023Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi incepand cu 01 aprilie 2023
76704.05.2023Privind reluarea acordariidreptului la ajutor social pentru Carp Petrica Adrian
76604.05.2023Privind acordarea unor noi drepturi (ajutor social) pentru Majaru Ribana Ionela
76504.05.2023Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Donici Mihai
76404.05.2023Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Antonica Jana
76304.05.2023Privind recalcularea drepturilor salarialeale d-lui Ciupilan Ioan, primarul municipiului Husi si ale d-lui Ciupilan Valeriu Ioan,viceprimarul municipiului Husi
76204.05.2023Privind constituirea comisei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT Mun.Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana" Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr. 10, Husi" accesat in cadrul PNRR, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Runda 2 aferent Componentei C5- Valul renovarii, Operatiunea B2- Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
76104.05.2023Privind modificarea Dispozitiei nr.646/31.03.2023 privind majorarea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Valeriu-Ioan viceprimar al municipiului Husi, pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada derularii proiectelor, incepand cu data de 16 martie 2023
76004.05.2023Privind modificarea Dispozitiei nr.645/31.03.2023 privind majorarea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Ioan- primar al municipiului Husi, pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada derularii proiectelor, incepand cu data de 16 martie 2023
75904.05.2023Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru creditele solicitate in perioadei februarie-martie 2023, acordat familiilor si persoanelor singure
75804.05.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Lupu Diana Lorena
75704.05.2023Privind constituirea Comisiei, pentru predarea catre SC Parcuri Verzi & Urban Trans SRL, a unui autoturism marca Volvo S 80, ce apartine UAT Mun.Husi, judetul Vaslui
75604.05.2023Privind constituirea Comisiei, pentru preluarea de la Asociatia Comunitara"Totul pentru viata" Husi, a spatiului in suprafata de 291.97mp, situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N. Cisman nr.26, jud.Vaslui
75504.05.2023Privind constituirea Comisiei de reglementare a circulatiei rutiere la nivelul unitatii administrativ teritoriale Husi
75403.05.2023Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna aprilie 2023
75302.05.2023Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:"Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui Centru de Recuperare si Reabilitare" in cadrul proiectului"Reabilitare Dispensar Casa Ralea si infintarea unui Centru de Recuperare Medicala pentru copii si adulti"