Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Martie 2021

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
23431.03.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 martie 2021
23331.03.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii martie 2021
23231.03.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna martie 2021
23130.03.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciobotaru Alina
23030.03.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei pentru Irimia Elena
22930.03.2021Privind plata indemnizatiei membrilor secretariatului Comisiei de evaluare la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Alexandru Giugaru Husi
22830.03.2021Privind plata indemnizatiei membrilor secretariatului Comisiei de evaluare la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Mihai Ralea Husi
22729.03.2021Privind avansarea in gradatia 4 de vechime in munca de la 15 ani la 20 de ani a d-nei Valu Monica consilier, clasa I, grad profesional principal la SPCLEP Husi
22629.03.2021Privind avansarea in gradatia 4 de vechime in munca de la 15 ani la 20 de ani a d-nei Solomon Monica- inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
22524.03.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Focsa Aurel
22423.03.2021Privind organizarea si exercitarea controlului finaciar preventiv, stabilirea operatiunilor, obiectivelor verificarii si aprobarea normelor interne financiar-contabile privind intocmirea, avizarea, aprobarea si circuitul documentelor la Primaria Husi
22323.03.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Olaru Ionela
22223.03.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Brumariu Claudiu
22122.03.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Florea Constantin
22023.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Noia Antoneta
21923.03.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Torica Alina
21823.03.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorului social pentru Buzilica Mugurel
21723.03.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorului social pentru Lupu Ion
21623.03.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorului social pentru Filip Dumitru
21523.03.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorului social pentru Chiriac Anisoara
21423.03.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bujoreanu Virginica
21323.03.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciocan Arabela
21222.03.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Husi, organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
21122.03.2021Privind personalul care exercita controlul financiar preventiv si persoanele imuternicite sa semneze documente supuse controlului financiar preventiv
21022.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Gheorghiu Elena
20922.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Draghici Roxana
20822.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Mihaica Cerasela
20722.03.2021Privind modificarea numelui titularului alocatiei a componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Hotolianu Andreea
20622.03.2021Privind stabilirea dreptului la stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Andronache Roxana
20522.03.2021Privind stabilirea dreptului la stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Cileac Florin
20422.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Chiriac Alexandra
20322.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Cristea Andreea
20222.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Sava Mihaela
20122.03.2021Privind suspendarea dreptului la stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Biru Camelia
20022.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorului social pentru Ferencz Adriana
19922.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorului social pentru Mihaica Ludovic
19822.03.2021Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Manole Gheorghe
19722.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Alexa Laura
19622.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Croitoru Laura
19522.03.2021Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gogu Elena
19422.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Gheorghiu Dorina
19322.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Vasile Mihaela
19222.03.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Vizitiu Simona
19122.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Macinoi Diana
19022.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Moldoveanu Georgiana
18922.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Diaconu Gina
18822.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Neamtu Anca
18722.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Matei Adelina Cristina
18622.03.2021Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Olariu Alina Violeta
18522.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Chiriac Gabriela
18422.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Codreanu Mariana
18322.03.2021Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Carp Mariana
18219.03.2021Cu privire la convocarea Consiliului Local al municpiului Husi, in sedinta ordinara, in ziua de 25 martie 2021
18117.03.2021Privind constituirea Comisiei de evaluare, respectiv reevaluare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Municipiului Husi, in anul 2021
18017.03.2021Privind instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Pagu Lucia in calitate de curator special pentru minorul Vasile Madalin Marian
17917.03.2021Privind modificarea adresei de domiciliu pentru Ghrigorie Nina
17817.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Ciolpan Livia
17717.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Brodoceanu Sandica
17617.03.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Nicolae Irina
17517.03.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Trofin Ionel
17417.03.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Chiriac Adrian
17317.03.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Parascan Cristinel
17217.03.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant, de functie de executie, pe durata nedeterminata, in regim contractual, de casier la Centru Public de Desfacere al municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 19 aprilie 2021
17115.03.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante la Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Economice din cadrul PMH
17015.03.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante, pe durata nedeterminata- 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat si 1 post de Consilier, clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Disciplina in Constructii - Directia Urbanism, Administrarea si Dezvoltare Locala din cadrul PMH
16910.03.2021Privind constituirea Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 09 aprilie 2021
16809.03.2021Privind actualizarea Comisiei municipale pentru efectuarea recensamantului general agricol in municipiul Husi
16709.03.2021Privind constituirea Comisiei tehnice de constatare a starii de degradare a imobilelor WC Zid Recea - nr. Inventar 17 si Cabine de zid plaja -nr. Inventar 16 aflate in gestiunea Centrului Public de Desfacere
16609.03.2021Privind desemnarea d-nei ing.Gheorghiu Andreea Roxana responsabil cu aplicarea prevederilor Titlului I din Legea 17/2014 privind vanzarea cumpararea terenurilor agricole situate in extravilanul municipiului Husi
16508.03.2021Privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional de la gradul profesional I la gradul profesional I A, a d-nei Filote Gena- inspector de specialitate la Centrul Public de Desfacere Husi, si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 24 martie 2021
16408.03.2021Privind numirea d-nei Gheorghiu Andreea-Roxana in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, pe durata nedeterminata, la Biroul Agricol si Cadastru -Directia Administatie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
16305.03.2021Privind constituirea Grupului de lucru pe domenii de interes, in vederea elaborarii Stategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Husi pentru perioada 2022-2027
16204.03.2021Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier la Compartimentul Buget/Contabilitate -Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 05 aprilie 2021
16104.03.2021Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Colica Gica
16004.03.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Stefaniu Tiberiu
15904.03.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Herghelegiu Elena
15804.03.2021Privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Irimia Elena
15704.03.2021Privind constituirea Grupului Strategic de lucru si a Colectivului de elaborare al Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Husi pentru perioada 2022-2027
15603.03.2021Privind acordarea concediului de acomodare si prelungirea suspendarii raportului de serviciu al d-nei Ciobotaru Dorina-inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Executare Silita,Creante Bugetare-Serviciul impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
15502.03.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementare solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna februarie 2021
15402.03.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului"Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi"Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna februarie 2021
15301.03.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna februarie 2021
15201.03.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii februarie 2021