Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Martie 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
26031.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.75 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Tosu Sorin Maricel, casier, gradatia 2 vechime in munca, la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
25931.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.74 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Taivan Dorin, casier, gradatia 5 vechime in munca, la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
25831.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.73 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Ungurenu Cornel, muncitor necalificat, treapta profesionala I, gradatia 5 vechime in munca, la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
25731.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.72 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Dumitru Cristian, muncitor necalificat, treapta profesionala I, gradatia 5 vechime in munca, la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
25631.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.71 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Stratulat Paul, muncitor calificat, treapta profesionala I, gradatia 5 vechime in munca, la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
25531.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.90 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Pisaltu Vasile,ingrijitor, gradatia 2 vechime in munca, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe a municipiului Husi
25431.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.89 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Balint Cristinel, mucitor necalificat treapta profesionala I, gradatia 5 vechime in munca, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe a municipiului Husi
25331.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.88 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Gheorghiu Eugen, mucitor necalificat treapta profesionala I, gradatia 2 vechime in munca, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe a municipiului Husi
25231.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.87 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Andrei Sergiu, mucitor calificat treapta profesionala IV, gradatia 5 vechime in munca, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe a municipiului Husi
25131.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.86 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Donea Aurel, mucitor necalificat treapta profesionala I, gradatia 5 vechime in munca, la Centrul Public de Desfacere al municipiului Husi
25031.03.2022Privind modificrea Dispozitiei nr.67 din 01 februarie 2022 privind incadrarea d-nei Hustiuc Luminita, pe post de functie de executie, in regim contractual, de ingrijitor, pe durata nedeterminata la Centrul Public de Desfacere al municipiului Husi si stabilrea drepturilor salariale
24931.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.85 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Donea Liliana, ingrijitor, gradatia 5 vechime in munca, la Centrul Public de Desfacere al municipiului Husi
24831.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.84 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Palie Romica, casier, gradatia 5 vechime in munca, la Centrul Public de Desfacere al municipiului Husi
24731.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.83 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Antonica Paul, muncitor calificat,treapta profesionala I, gradatia 5 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24631.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.82 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Chiriac Antoniela, ingrijitor, gradatia 5 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24531.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.81 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Pandelea Matilda, ingrijitor, gradatia 4 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24431.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.80 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Mihordea Stefan, portar, gradatia 5 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24331.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.79 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Pandelea Marin, portar, gradatia 5 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24231.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.78 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Camenita Ionel, portar, gradatia 5 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24131.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.77 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Palade Marian, portar, gradatia 4 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
24031.03.2022Privind revocarea Dispozitiei nr.76 din 01 februarie 2022 privind stabilirea salariului de baza al domnului Ginju Maricel, portar, gradatia 5 vechime in munca, la Primaria municipiului Husi
23930.03.2022Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat familiilor si persoanelor singure pentru cererile inregistrate pana la data de 20.02.2022
23829.03.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: " Construire capela mortuara in cadrul Cimitirului Ortodox Sf.Toma din municipiul Husi, judetul Vaslui"
23728.03.2022Privind desemnarea doamnei Voinescu Mihaela, consilier juridic, pentru indeplinirea unor atributii in domeniul achizitiilor publice
23628.03.2022Privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor la obiectivul : Imbracaminti bituminoase usoare stada Toma Anton in municipiul Husi
23528.03.2022Privind organizarea evaluarii anuale a managerului Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian"Husi
23428.03.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familiile beneficiare de prevederile Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
23328.03.2022Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
23225.03.2022Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 31 martie 2022
23123.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Morcot Andreea
23023.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Halauca Lenuta
22923.03.2022Privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "Modernizare prin asfaltare strada frunzelor din municipiul Husi, jud.Vaslui"
22823.03.2022Pentru aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a HG nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice
22723.03.2022Privind numirea persoanelor responsabile care sa realizeze verificarea documentelor justificative reprezentand cheltuieli rezultate din aplicarea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara, vizarea pentru "Bun de Plat" precum si angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora
22621.03.2022Privind desemnarea d-nei Gavriloaia Oltea Roxana -inspector in cadrul Compartimentului Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale cu drept de semnatura electronica pentru gestionarea serviciului "Spatiul privat virtual al municipiului Husi
22518.03.2022Privind desemnarea persoanelor care sa realizeze raportarea zilnica a cheltuielilor pentru gestionarea situatiei exceptionale generate de conflictul din Ucraina
22418.03.2022Privind modificarea adresei de domiciliu pentru Grigoriu Catalina
22318.03.2022Privind incetarea ajutorului penru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie, incepand cu luna martie 2022, pentru Trisca Emilia
22218.03.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Carp Nicu
22118.03.2022Privind predarea-primirea inventarului bunurilor (obiecte de inventar) din gesiunea Primariei municipiului Husi (Dotari Centru Consultativ) catre Politia Locala Husi
22018.03.2022Privind predarea-primirea inventarului bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) din gesiunea Primariei municipiului Husi (Dotari Centru Consultativ si Cabinete Medicale si Comunitare) catre Directia de Asistenta Sociala Husi
21918.03.2022Privind suspendarea Autorizatiei de taxi Costoi Fanica PFA
21817.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ferenti Valentina
21717.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Stoica Georgiana
21617.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Istrate Dana
21517.02.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Chiriac Alexandra Andreea
21417.03.2022Privind stabilirea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul scolar 2021-2022, pentru Turculet Geanina Violeta
21317.03.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Viziru Maria Cristina
21217.03.2022Privind modificarea componentei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Romila Ana Maria
21117.03.2022Privind modificarea componentei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Baciu Roxana Mihaela
21017.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Balan Lenuta
20916.03.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Lila Andra Elena
20816.03.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Lila Albert Sasha
20715.03.2022Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 14 aprilie 2022
20615.03.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Alexa Angelica Alina
20514.03.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Jorovlea Robert Ionut
20414.03.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Jorovlea Cristian
20314.03.2022Privind instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Hincu Roxana- Stefania in calitate de curator special pentru minora Dascalu Ana-Maria
20214.03.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "Servicii de raportare a progresului in implementarea proiectului Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati- reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru multifunctional Zum 1"
20114.03.2022Privind inregistrarea in Spatiul Privat Virtual si desemnarea unei persoane din cadrul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale, care detin certificat digital calificat, pentru depunerea la organul fiscal a formularului" Declaratie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunii finantate din FEDR, FSE si FC 2014 2020", pentru proiectele cu finantae europeana nerambursabila gestionate de UAT Municipiul Husi
20014.03.2022Privind constituirea comisiei de lucru care sa gestioneze activitatile de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina
19911.03.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Catana Diana Petruta
19811.03.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Besleaga Nicolas-Ayn
19711.03.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Ciobotaru Vasilica
19611.03.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Bulugu Maria
19511.03.2022Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Adam Florin
19411.03.2022Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Vartolomei Viorica
19311.03.2022Privind modificarea componentei familiei, a cuantumului ajutorului social si a alocatiei de sustinere a familiei pentru Besleaga Ana Maria
19211.03.2022Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale, pentru Biru Augustin
19111.03.2022Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Ciolpan Livia
19011.03.2022Privind reluarea acordarii dreptului la stimulentul educational pentru Scortaru Elica
18911.03.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ghergu Gabriel
18811.03.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru Dima Ecaterina
18711.03.2022Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Sandu Neculai
18611.03.2022Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ruja Daniela
18511.03.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Chiriac Monica-Viorica
18411.03.2022Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Gafita Maria
18311.03.2022Privind modificarea adresei de domiciliu si a numelui pentru Hincu Cristina- Luminita
18211.03.2022Privind modificarea adresei de domiciliu pentru Chiriac Nicoleta -Andreea
18111.03.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Buzilica Mugurel
18011.03.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Mihaica Ludovic
17911.03.2022Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Amartei Ionela Daniela
17811.03.2022Privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru Smau Ramona
17708.03.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:" Raportarea progresului in implementarea proiectului Reabilitare cladire Casa |Moruzi si infiintare Centru cultural-educational"
17608.03.2022Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:" Servicii de raportare a progresului in implementarea proiectului Constructia unui centru multi-functional in Zum 3 Dric "
17507.03.2022Privind desemnarea d-nei Gavriloaia Oltea Roxana -inspector in cadrul Compartimentului Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale cu drept de semnatura electronica pentru depunerea declaratiei -P 401- Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei
17407.03.2022Privind desemnarea d-nei Marin Mariana -inspector in cadrul Compartimentului Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale cu drept de semnatura electronica pentru depunerea declaratiei -P 2000- Declaratie cuprinzand informatii privind Patrimoniul detinut de persoanele fizice si juridice - in sistemul informatic PatrimVen
17307.03.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila " SIS - Husi - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988 pentru luna februarie 2022
17207.03.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna februarie 2022
17107.03.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "ACCEPT-Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti" SMIS 139987 pentru luna februarie 2022
17007.03.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134 pentru luna februarie 2022
16904.03.2022Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic dentist in cabinetul de medicina dentara din ambulatorul integrat din cadrul Spitalului Municipal D Castroian Husi
16802.03.2022Privind suspendarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al d-nei Baciu Diana Simona, consilier, clasa I, grad profesional I A la Biroul Agricol si Cadatru- Directia Administratie Publica Locala din cadrul primariei municipiului Husi
16701.03.2022Privind numirea Comisiei de evalure pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "Servicii de raportare a progresului in implementarea proiectului Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru social de urgenta in municipiul Husi"
16601.03.2022Privind salarizarea personalulu din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi, incepand cu 02 februarie 2022
16501.03.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 februarie 2022
16401.03.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, incepand cu data de 01 februarie 2022
16301.03.2022Privind stabilirea procentului de majorare a salariilor pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Reabilitare termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi" SMIS 117872 finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020
16201.03.2022Privind aprobare normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului " Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare Centru Cultural Educational -SMIS 142239", finantat in cadrul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
16101.03.2022Cu privire la convocarea de indata, in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 03 martie 2022
16001.03.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna februarie 2022
15901.03.2022Privind aprobare normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului " Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii -SMIS 142238", finantat in cadrul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
15801.03.2022Privind aprobare normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului " Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in municipiul Husi -SMIS 142240", finantat in cadrul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
15701.03.2022Privind aprobare normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului" Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati- reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM 1-SMIS 138389, finantat in cadrul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
15601.03.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului " Constructia unui Centru Multi-functional in ZUM 3- Dric -SMIS 138482" , finantat in cadrul Axei Prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul Programului Operational Regional (POR)2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
15501.03.2022Privind stabilirea procentului de majorare a salariilor pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de mobilitate urbana durabila"SMIS 123567 accesat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
15401.03.2022Pentru actualizare echipei de implementare a proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de mobilitate urbana durabila" SMIS 123567 accesat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon