Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Noiembrie 2021

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
83326.11.2021Privind numirea doamnei Alexa Catalina in functia de manager a Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" a municipiului Husi
83226.11.2021Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Cojan Mirela
83126.11.2021Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Alexa |Paraschiva
83026.11.2021Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Rarita Costache
82926.11.2021Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Ciupilan Mihai
82826.11.2021Privind respingerea cererii de acordare pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului pentru energie pentru Covaliu Maria
82726.11.2021Privind acordarea ajutorului de inmormantare pentru Maxinese Gheorghe
82626.11.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea pediatrie din Compartimentul Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian"Husi
82525.11.2021Privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Afloarei Vasilica, consilier, clasa I, grad profesional superior, prin mutarea definitiva de la Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Publica Locala la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
82425.11.2021Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii de catre d-na Voinescu Mihaela in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
82325.11.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector la Compartimentul Autorizare -Control din cadrul apratului de specialitate al primarului municipiului Husi
82225.11.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea a 2(doua)functii publice de executie vacante de consilier achizitii publice la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primariei municipiului Husi
82125.11.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de conducere vacanta de sef birou la Biroul Administratie Publica Local, Relatii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 04 ianuarie 2022
82025.11.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
81925.11.2021Privind constituirea Comisiei de identificare si inventariere a terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare
81824.11.2021Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Riscanu Floriana
81724.11.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Irimia Viorel
81624.11.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Lupu Ion
81524.11.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Gheorghiu Eugen
81424.11.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Leon Ionut Marian
81324.11.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Buroaga Ionel
81224.11.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Stanescu Valentina
81124.11.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Leonte Maria
81024.11.2021Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Tiganasu Dumitru
80924.11.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Hagiu Gelu
80824.11.2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Hortolomei Cornelia
80724.11.2021Privind suspendarea dreptului de ajutor social pentru Simionica Laura
80624.11.2021Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru Matei Gabriela
80524.11.2021Privind incetarea dreptului la ajutor social pentru Melinte Eusebiu
80423.11.2021Privind incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al doamnei Filip Aurora - muncitor necalificat, treapta I, la Centru Public de Desfacere al municipiului Husi
80323.11.2021Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Iacob Adrian
80222.11.2021Privind virarea de credite pe subdiviziuni bugetare in limitele bugetului local aprobat pe anul 2021
80122.11.2021Privind numirea domnului Afloarei Vasilica in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Biroul Agriol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
80019.11.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea ATI din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi
79919.11.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea medicina interna din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi
79819.11.2021Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 25 noiembrie 2021
79719.11.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Artene Alina Cristina
79619.11.2021Privind stabilirea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social pentru Mazilu Petronela
79519.11.2021Prvind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat suf forma de tichet social pentru Hotnog Violeta Geta
79419.11.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Solomon Catalin
79319.11.2021Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Lorent Catalina
79219.11.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Bahnar Cristina
79119.11.2021Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Viziru Maria Cristina
79019.11.2021Privind acordarea unor noi drepturi (alocatie de sustinere a familiei)pentru Mazilu Petronela
78918.11.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea chirurgie generala din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian "Husi
78817.11.2021Privind numirea expertului tehnic cooptat in comisia de evalure pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitionarea de echipamente TIC, in cadrul proiectului "Achizitionarea de echipament IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV 2"
78716.11.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea 1(unu)functie publica de executie vacante, pe durata nedeterminata, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Agricol si Cadastru- Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
78616.11.2021Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica si a suplimentului pentru energie, pentru Dascalescu Mihail
78512.11.2021Privind numirea Comisei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "Achizitie energie electrica, municipiul Husi, judetul Vaslui "
78412.11.2021Privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etica pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primaruui municipiului Husi si serviciile publice, fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiuui Husi
78312.11.2021Pentru modificarea Dispozitiei nr.1026/24.12.2019 privind constituirea echipei de realizare/implementare a proiectului "Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi"din cadrul Strategie de Dezvoltare Locala penru zone urbane marginalizate, finantata in cadrul Programului Operational Regional(POR) 2014-2020, Axa Prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Husi, judetul Vaslui, selectata la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman POCU 2014-2020, si Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5- Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combatere saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii 9 vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii
78209.11.2021Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Lacatus Elena-Mirabela, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat -Directia de Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
78109.11.2021Privind constituirea Comisiei de analiza si evaluare si a Comisiei de solutionare a eventualelor contestatii la analiza si evaluarea noului proiect de management la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi, depus de doamna Tudose Alina Cipriana
78009.11.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Alexa Elena
77909.11.2021Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Solomon Catalina
77808.11.2021Privind aprobare normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul propriu " Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si 3 din municipiul Husi, judetul Vaslui-SMIS 138579", finantat in cadrul axei prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
77708.11.2021entru modificarea Dispozitiei 393 din 02.06.2021 privind stabilirea normelor de lucru pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului SIS -Husi - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate incluziva SMIS 139988, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
77605.11.2021Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "ACCEPT- Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti"SMIS 139987, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Opertional Capital Uman (POCU)2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9 vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflte in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20000 de locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
77505.11.2021Privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica:" Achizitionarea de echipamente TIC, in cadrul proiectului "Achizitionare de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV -2
77405.11.2021Privind plata indemnizatie membrilor secretariatului de evaluare la evaluarea finala a managementului Bibliotecii Municipale Mihai Ralea Husi
77303.11.2021Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea a 2(doua)posturi vacante de functie de executie, pe durata nedeterminata, in regim contractual, de portar la Primaria municipiului Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 06 decembrie 2021
77203.11.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "ACCEPT- Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti"SMIS 139987 pentru luna octombrie 2021
77103.11.2021Privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca -peste 20 de ani, a d-nei Gavriloaia Oltea Roxana, inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidentiere,Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Husi
77003.11.2021Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii de catre d-na Lacatus Elena- Mirabela in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
76903.11.2021Cu privire la convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Husi in ziua de 8 noiembrie 2021
76803.11.2021Privind constituirea Comisiei de analiza si evaluare si a Comisiei de solutionare a eventualelor contestatii la analiza si evaluarea noului proiect de management la Casa de Cultura Al Giugaru Husi depus de doamna Alexa Catalina
76702.11.2021Pentru modificarea Dispozitiei nr. 394/02.06.2021 privind stabilirea normelor de lucru in proiect pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "ACCEPT - Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie pentru toti SMIS 139987, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programul Operational Capital Uman ( POCU ) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9 vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non -roma) din orase /municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC
76602.11.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei municipiului Husi " cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna octombrie 2021
76502.11.2021Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/ Cod SMIS 128787, pentru luna octombrie 2021
76402.11.2021Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna octombrie 2021
76302.11.2021Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare al Cimitirelor municipiului Husi, incepand cu data de 01 octombrie 2021
76201.11.2021Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul din cadrul Primariei municipiului Husi, precum si a membrilor si secretarului Comisiei de solutionare a contestatiilor aparute ca urmare a sustinerii concursului din data de 25 octombrie 2021
76101.11.2021Privind numirea d-nei Rotaru Cerasela -Daniela in functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul - Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale