Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Aprilie 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
17911.04.2023privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a 2 magazii si grup sanitar, aflate in administrarea Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situate in municipiul Husi, str.I.L.Caragiale, nr.4, in vederea desfiintariiDirectia Urbanism comp.din reg.ev.HCL
17811.04.2023privind rectificarea bugetului local -etapa aprilie 2023Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
17711.04.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
17611.04.2023privind aprobarea cuprinderii în buget a corectiilor financiare stabilite în sarcina UAT municipiul Huși în Notificările de restituire a prefinanțării nr.49496/29.03.2023 si nr.49507/29.03.2023, pentru proiectul "Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” SMIS 144153Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
17511.04.2023privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a suprafetei de 8018 mp teren ce face parte din domeniul privat al Municipiului Husi, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii investitiei “ Locuinte pentru tineri destinate inchirierii”Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL