Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Aprilie 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
21027.04.2023privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul
Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Compartiment Resurse Umane + comp.reg.ev.HCL
20927.04.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru achizitionarea serviciilor de consultanta in vederea accesarii finantarii obiectivului de investitii “Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi”Biroul Tehnic+ comp.reg.ev.HCL
20827.04.2023privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate,derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru MediuBiroul Managementul Proiectelor Europene+ comp.reg.ev.HCL
20727.04.2023privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.306 din 25.08.2022, privind aprobarea vanzarii apartamentului situate in municipiul Husi, strada Eroilor, nr.6, bl.12. sc.B, parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre doamna Ciobanu Constanta, actualul chiriasDirectia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
20627.04.2023privind preluarea de la Asociatia comunitara “Totul pentru viata” a spatiului si a dependintelor in cota indiviza, situate in municipiul Husi, str.N.N.Cisman nr.26Directia Urbanism + comp.reg.ev.HCL
20527.04.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 1, strada Ieremia Movila, nr.28Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
20427.04.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80510 în 2 loturi distincte , teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
20327.04.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80553 în 2 loturi distincte , teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe strada LuceafarulDirectia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
20227.04.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 2, strada Ioan Slavici nr. 15Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
20127.04.2023privind preluarea contractului de concesiune nr.6186 din 22.02.2023, pentru terenul in suprafata de 300 mp, situat in municipiul Husi, str. Ion Minulescu, nr.43, teren apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism + comp.reg.ev.HCL
20027.04.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 3, strada Nicolae Malaxa, nr.27Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19927.04.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 299 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 2, strada Tudor Arghezi, nr.10Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19827.04.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Dacia, nr.33B

Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19727.04.2023privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism + comp.reg.ev.HCL
19627.04.2023privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr.20997 din 15.09.2003 , al imobilului situat în municipiul Huşi, str.Piata Victoriei, nr.3, bl.B2, sc.A, et.4, ap.2, de pe numele Vintila Gheorghe pe numele Vintila CarmenDirectia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19527.04.2023privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, către actualul chiriaș, domnul Mocanu NeculaiDirectia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19427.04.2023privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr. 18, bl.13, sc.C, et.3, ap.4, către actualul chiriaș, doamna Luciu LuciaDirectia Urbanism + comp.reg.ev.HCL
19327.04.2023privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str.Piata Victoriei, nr.3, bl. B2, sc.A, et.3, ap.4, către actualul chiriaș, domnul Nastasă MariusDirectia Urbanism + comp.reg.ev.HCL
19227.04.2023privind aprobarea repartizării a doua locuințe din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuințelor cetățenilor ale căror dosare au fost admise în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.193 din 15.04.2020Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19127.04.2023pentru îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local al munipiului Huși nr. 102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, jud.VasluiDirectia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
19027.04.2023privind aprobarea propunerii referitoare la Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite de Agentia Nationala pentru LocuinteDirectia Urbanism + comp.reg.ev.HCL
18927.04.2023privind acordarea avizului pentru desfașurarea activității de pompe funebre si similare(transport funerar) pe raza municipiului Huși de către SC COVALIU FLOR SRLCompartimentul Autorizare Control+ comp.reg.ev.HCL
18827.04.2023privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)Directia Economica+ comp.reg.ev.HCL
18727.04.2023privind aprobarea realizarii documentelor de planificare strategica necesare accesarii finantarilor in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 - Document Cadru de implementare a dezvoltarii urbane in Regiunea Nord Est in perioada de programare 2021-2027Biroul Managementul Proiectelor Europene+ comp.reg.ev.HCL
18627.04.2023privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Husi, Judetul Vaslui, intocmit la data de 03.04.2023.Biroul Managementul Proiectelor Europene+ comp.reg.ev.HCL
18527.04.2023privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a sumelor necesare pentru servicii consultanta tehnica de specialitate in vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul HusiBiroul Managementul Proiectelor Europene+ comp.reg.ev.HCL
18427.04.2023privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2022Directia Economica+ comp.reg.ev.HCL
18327.04.2023privind preluarea de către S.C.PARCURI VERZI & URBAN TRANS “S.R.L. , de la UAT Municipiul HUȘI a unui autoturism marca Volvo S 80Directia Urbanism+ comp.reg.ev.HCL
18227.04.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru modificarea Planului de conformare in vederea rezolvarii neconformitatilor in scopul obtinerii Autorizatiei sanitare de functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian “ HusiBAPL+ comp.reg.ev.HCL
18127.04.2023privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului
la Casa de Cultura Municipala “Alexandru Giugaru” Husi
Compartiment Resurse Umane + comp.reg.ev.HCL
18027.04.2023privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2022 a managementului la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” HușiCompartiment Resurse Umane + comp.reg.ev.HCL
17911.04.2023privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a 2 magazii si grup sanitar, aflate in administrarea Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situate in municipiul Husi, str.I.L.Caragiale, nr.4, in vederea desfiintariiDirectia Urbanism comp.din reg.ev.HCL
17811.04.2023privind rectificarea bugetului local -etapa aprilie 2023Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
17711.04.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
17611.04.2023privind aprobarea cuprinderii în buget a corectiilor financiare stabilite în sarcina UAT municipiul Huși în Notificările de restituire a prefinanțării nr.49496/29.03.2023 si nr.49507/29.03.2023, pentru proiectul "Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” SMIS 144153Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
17511.04.2023privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a suprafetei de 8018 mp teren ce face parte din domeniul privat al Municipiului Husi, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii investitiei “ Locuinte pentru tineri destinate inchirierii”Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL