Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna August 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
31825.08.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (APC VASLUI)
31725.08.2022privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea retelei de apa potabila de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Husi, judetul Vaslui “
31625.08.2022privind alocarea sumei de 105.272,76 lei cu TVA inclus, necesara montarii de sisteme de irigatii in municipiul Husi,judetul Vaslui
31525.08.2022privind alocarea sumei de 12.740,88 lei cu TVA necesara pentru lucrari de reparatii sanitare la bloc ANL - L.1, scara D, Bd.1 Mai
31425.08.2022privind alocarea sumei de 38.524,36 lei cu TVA necesara pentru realizarea de instalatii sanitare la tabara de refugiati, de pe strada Drum Recea nr.1.B din municipiul Husi
31325.08.2022privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale a municipiului Husi
31225.08.2022privind rectificarea H.C.L. nr.291/17.08.2022, privind darea in administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, cu sediul in Municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.9, etaj 2, cam. 31, a imobilelelor Stadionul Municipal Husi situat in Aleea Stadionului nr.6 si Sala de sport situate in str.A.I.Cuza, nr.12, proprietatea municipiului Husi
31125.08.2022privind însusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
31025.08.2022privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Octavian Cotescu nr.18
30925.08.2022privind preluarea contractelor de concesiune nr.24473 din 15.10.2010 si nr.24474 din 15.10.2010, pentru terenurile situate in municipiul Husi, str. Mihail Sadoveanu, nr.16, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi
30825.08.2022privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.20383 din 16.08.2017, chirias C.M.I. CHIRILA MARIANA, pentru spatiul nr.1, cu destinatia de cabinet medical, în suprafata de 42,13 mp, situate în incinta imobilului Stomatologie din Husi, str.1 Decembrie nr.21
30725.08.2022privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe, nr.8, bl.H3, sc.A, et.2, ap.10, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Gilca Anica, actualul chirias
30625.08.2022privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Eroilor, nr.6, bl.12, sc.B, parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Ciobanu Constanta, actualul chirias
30525.08.2022privind preluarea contractului de concesiune nr.26306 din 13.10.2017, pentru imobilul-teren, in suprafata de 177 mp, situat in municipiul Husi, str. Paul Barais, nr.9, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
30425.08.2022 privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)
30325.08.2022 privind aprobarea atributiilor si regulamentului de organizare a Consiliului de Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal Husana» Husi
30225.08.2022pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021Directia administratie publica locala, BAPLRP, Dir.Economica, Aghiorghiesei Costel
30125.08.2022privind modificarea H.C.L. nr.379 din 23 noiembrie 2020 privind constituirea Comisiei speciale de numărare a voturilor secrete în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare , precum şi în cazurile în care Consiliul Local al Municipiului Huşi stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024Directia administratie publica locala, BAPL,RP, Toma Tania
30017.08.2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Urbanism, Dir.ec, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
29917.08.2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Urbanism, Dir.Ec, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
29817.08.2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Urbanism, Dir.Ec, Birou Tehnic, Birou proiecte europ.
29717.08.2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Urbanism, Dir.Ec, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
29617.08.2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1Directia Urbanism, Dir. Ec, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
29517.08.2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „ Renovarea energetica moderata a cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Urbanism, Dir.Ec, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
29417.08.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa august 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
29317.08.2022privind rectificarea bugetului local -etapa august 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
29217.08.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Proiect tip– Construire bază sportivă tip.1, strada Ciprian Porumbescu nr.44 , municipiul Huși ”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
29117.08.2022privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși, cu sediul in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.2, cam.31, a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în Aleea Stadionului nr.6 și Sala de Sport situata în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului HușiDirectia Urbanism, Calinescu Mihai, Cehan Mihai , Dir.Ec.(a refuzat primirea HCL)
29017.08.2022privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării pozitiei nr.273 a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, județul Vaslui Directia Urbanism, Dir.Ec., Calinescu Mihai, Cehan Mihai (dir.Club Sportiv Husana Husi)
28917.08.2022privind alocarea sumei de 129.900 lei fara TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție aeriană pe teritoriul intravilan al Municipiului Huși Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic
28817.08.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna august 2022 , luna septembrie 2022, luna octombrie 2022BAPLRP