Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna August 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
31231.08.2023privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str.Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Vengheac Ovidiu-Luigi, actualul chiriaş Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
31131.08.2023privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.58, către actualul chiriaș, domnul Gramada AlexandruDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
31031.08.2023privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.59, către actualul chiriaș, domnul Gramada FlorinDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
30931.08.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Alecu Beldiman nr.36Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
30831.08.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80668 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
30731.08.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79889 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
30631.08.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79560 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
30531.08.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79822 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
30431.08.2023privind darea in folosinta gratuita a imobilului-teren, situat in Cartier
Dric.2, str.Ciprian Porumbescu, nr.97, proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, catre Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura – Centrul Judetean Vaslui, pentru o perioada de 49 ani
Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
30331.08.2023privind aprobarea încadrării terenurilor din intravilanulmunicipiului Huși în patru zone
Directia Urbansm+ comp.din reg.ev.HCL
30231.08.2023privind alocarea sumei de 296.005,98 lei cu TVA, necesara pentru reparatii sarpanta, schimbare invelitoare si ignifugare acoperis al cladirii Seminarului Teologic “Sf.Ioan Gura de Aur” din municipiul HusiBiroul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
30131.08.2023privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
BAPL , Comp.resurse Umane, Dir.Ec.
30024.08.2023privind neasumarea de către UAT municipiul Huşi a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada 2023-2029Biroul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
29924.08.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru data de 24 august 2023BAPL
29810.08.2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa august 2023Directia Economica
29710.08.2023privind rectificarea bugetului local -etapa august 2023Directia Economica
29610.08.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
29510.08.2023privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din imobilul C2 situat in strada Corni nr.79, Husi, judetul Vaslui, proprietatea municipiului Husi , apartinand domeniului public al municipiului Husi , catre Asociatia Centrul Diecezan Caritas Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
29410.08.2023privind preluarea de la Fundatia Star of Hope Romania a unor spatii situate in imobilul Centrul Comunitar Integrat din strada Corni nr.79, Husi, judetul VasluiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
29310.08.2023privind avizarea Memorandumului referitor la ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” HusiBAPL+ comp.din reg.ev.HCL, Spital Husi
29210.08.2023privind aprobarea proiectului Sistem eHealth, integrat si interoperabil in cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian”Husi in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta- Componenta C7-Transformare digitala -Investitia I.3 Realizarea sistemului de eHealth si telemedicina , Investitia I1.3.3 Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, precum si a cheltuielilor legate de proiectDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL, Spital Husi
29110.08.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna august 2023 , luna septembrie 2023, luna octombrie 2023 BAPL