Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Decembrie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
44028.12.2022privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2023 Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Serv.Adm.Cimitire
43928.12.2022privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023Directia Economica, BAPL,Birou Agricol, Birou Tehnic, Comp.Aut.Control, SC Ecosalubriz. Prest
43828.12.2022privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2023 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa terenDirectia Economica, Dir Urbm Birou Tehnic, Comp.adm.dom.public si privat
43728.12.2022privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2023 Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Centru Public de Desfacere Husi
43628.12.2022privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casniciDirectia Economica, Dir.Urb,BAPL,Birou Tehnic, Ecosalubrizare Prest
43528.12.2022privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului HusiDirectia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Club Sportiv, alte comp.(vezi reg.ev.HCL)
43428.12.2022privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023Directia Economica, Dir.Urb,BAPL, Birou Tehnic, Birou Agricol, Comp.Aut.Control
43328.12.2022privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389, urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnicDirectia Economica, Dir.Urb, Birou tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
43228.12.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1”, în vederea implementarii proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor Florin
43128.12.2022privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului„Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” SMIS 125731, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicDirectia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
43028.12.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Rest de executat-Construire Gradinita nr.8 din Husi” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731.Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor Florin
42928.12.2022privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructura” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731.Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic,Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
42828.12.2022privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnicDirectia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
42728.12.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, în vederea implementarii proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, ca urmare a cresterii preturilor Directia Urbanism, Directia Economica, Birou Proiecte Europ, Birou Tehnic, Nechifor Florin
42628.12.2022privind aprobarea contributiei proprii la cheltuielile totale ale proiectului cu finantare europeana nerambursabila „Învăţăm prin joacă – activităţi educaţionale recreative pentru facilitarea procesului de învăţare al copiilor” depus în cadrul POCU 2014-2020, cod MYSMIS 154092. , la realizarea caruia participa in calitate de membru/Partener 3 Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Proiecte Europ, Birou Tehnic , Nechifor Florin
42528.12.2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” HusiDirectia Economica , BAPL, Comp.Resurse Umane, Spital Municipal Husi
42428.12.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Directia Economica, BAPL, Club Spoirtiv Municipal Husana, Comp.Resurse Umane
42328.12.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Directia Economica, BAPL, comp.Resurse Umane , Politia Locala Husi
42228.12.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Directia Economica, BAPL, Comp.Res.Umane, D.A.S. Husi
42128.12.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Directia Economica , BAPL, Comp.Resurse Umane
42028.12.2022privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru LocuinţeDirectia Urbanism , Dir Ec, Comp.adm.dom.public si privat
41928.12.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16, către actualul chiriaș, Halauca DanielDirectia Urbanism, Dir Economica, Comp.adm.dom.public si privat
41828.12.2022privind aprobarea schimbării numelui titularului contractului de închiriere al imobilului situat în municipiul Huși, Aleea M. Kogalniceanu, nr.2, bl.10, sc.B, et.4, ap.3, județul Vaslui Directia Urbanism , Directia Economica, Comp.adm.dom.public si privat
41728.12.2022privind aprobarea schimbarii sediului social al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta Salii de Sport situata in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7Directia Urbanism, dir Ec., Birou Tehnic, Club Sportiv Municipal, Comp.adm.dom.public si privat
41628.12.2022privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism , Directia Economica, Comp.adm.dom.public si privat
41528.12.2022privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua de centura (VO) a municipiului HusiDirectia Urb, , Dir.Ec, Birou Tehnic, Nechifor Florin, Comp.adm.dom.public si privat
41421.12.2022privind rectificarea bugetului local -etapa II decembrie 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
41321.12.2022privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei catre Episcopia HusilorBiroul Tehnic , Dir.Ec, Dir.Urbanism, Nechifor F.
41221.12.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi”Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
41121.12.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi ”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F.
41021.12.2022privind aprobarea actualizarii pretului contractului de lucrari nr.35725 din 07.11.2022 – “Realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe strada Barbu Lautaru si strada Melchisedec din municipiul Husi,judetul Vaslui “Biroul Tehnic , dir.Ec,Dir Urbanism,Nechifor F.
40921.12.2022privind alocarea sumei de 8.324,56 lei cu TVA necesara pentru realizarea bransamentelor de apa potabila si canalizare menajera pentru obiectivul Reparatii cladire corp C1-fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma Kisacov nr.1 municipiul Husi, judetul VasluiBiroul Tehnic, Dir.Ec, Dir.Urbanism, Nechifor F.
40812.12.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa decembrie 2022Directia Economica, directia Urb, Birou Tehnic
40712.12.2022privind rectificarea bugetului local -etapa decembrie 2022Directia Economica , Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
40612.12.2022privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 , modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 si Hotararea Consiliului Local nr. 353 din 27.10.2022 Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
40512.12.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023”.Directia Economica, dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
40412.12.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mariDirectia Ec., dir,Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
40312.12.2022privind aprobarea realizarii Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al UAT municipiul Husi, în vederea solicitarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi Birou Proiecte Europ, Dir.Ec.Dir.Urb,Birou Tehnic, Nechifor F. , Bahnariu Ioan