Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Februarie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
9924.02.2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” HusiDirectia Adm.publica locala, Dir.Economica,Comp.Res.Umane, Spital Husi
9824.02.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa februarie 2022 Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
9724.02.2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Huși in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Grivita, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic, ADI Vaslui
9624.02.2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Huși în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad , Huşi şi Oraşul Negreşti - judeţul Vaslui ( APC VASLUI)

Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic, A.D.I. Vaslui
9524.02.2022privind aprobarea includerii in bugetul local, a sumei de 300.000 lei, in vederea acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI “CLUBUL SPORTIV HUȘANA”Directia administratie publica locala , Dir.Economica
9424.02.2022privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Fundatia Star of Hope” Romania ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate , cu sediul in Husi , str. Corni nr.79 Directia de Asistenta Sociala Husi , Dir.Economica,Asociatia
9324.02.2022 privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi , prin Asezamantul Social „ Sf. Mucenita Chiriachi Husi- Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19 Directia de Asistenta Sociala Husi, Dir.Economica, Asociatia
9224.02.2022privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi , punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25 Directia de Asistenta Sociala Husi
9124.02.2022privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 Directia de Asistenta Sociala Husi , Dir.Economica, Asociatia
9024.02.2022privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4Directia de Asistenta Sociala Husi , Dir.Economica, Asociatia
8924.02.2022privind alocarea de fonduri in anul 2022 , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Fundatia Star of Hope” Romania ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate , cu sediul in Husi , str. Corni nr.79 Directia de Asistenta Sociala Husi , Dir.Economica, Asociatia
8824.02.2022privind alocarea de fonduri in anul 2022 , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi –Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19Directia de Asistenta Sociala Husi, Dir.Economica, Asociatia
8724.02.2022privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi , punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25Directia de Asistenta Sociala Husi , Dir.Economica, Asociatia
8624.02.2022privind alocarea de fonduri in anul 2022 , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „ Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144Directia de Asistenta Sociala Husi, Dir.Economica, Asociatia
8524.02.2022 privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi , cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 Directia de Asistenta Sociala Husi , Dir.Economica, Asociatia
8424.02.2022privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local al municipiului Husi pentru anul 2022Directia de asistenta sociala, Dir.Economica
8324.02.2022privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuiaDirectia de Asist.Sociala, Dir. Economica, componenta CCC
8224.02.2022privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada 14 Iulie nr.8, bl.28,sc.B,et.2, ap.11 , județul Vaslui , de pe numele Nastas Iulian pe numele Nastas TudurițaDirectia Urbanism , Directia Economica
8124.02.2022privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada Luceafărul nr.1, bl.T.1,sc.C,parter, ap.2, județul Vaslui , de pe numele Alexa Maria , pe numele Stoian MirelaDirectia Urbanism , Directia Economica
8024.02.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat pe Aleea Mihail Kogălniceanu nr.2, bl.10,sc.B,et.4,ap.3 , către actualul chiriaș,doamna Temneanu Florica (căsătorită Leontescu)Directia Urbanism , Directia Economica
7924.02.2022privind prelungirea duratei contractelor de închiriere , având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Huși, pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj sau magazie , a căror valabilitate expiră în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022Directia Urbanism , Directia Economica
7824.02.2022privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79682 în 4 loturi distincte , cu nr. cadastral 79481 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79541 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 79647 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 78644 în 4 loturi distincte și cu nr. cadastral 79471 în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3Directia Urbanism , Directia Economica
7724.02.2022privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 79486 în 2 loturi distincte situate in Cartier Dric.2 Directia Urbanism , Directia Economica
7624.02.2022privind aprobarea alipirii terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 77412 în suprafață de 475 mp și cu numărul cadastral 79589 în suprafață de 2872 mp , situate în Cartier Dric.2Directia Urbanism , Directia Economica
7524.02.2022privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.196 din 07.01.2020 , încheiat cu SC “FRAILE” S.R.L Directia Urbanism , Directia Economica
7424.02.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 14 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate în zona Cartierului Dric Directia Urbanism , Directia Economica
7324.02.2022privind aprobarea concesionarii directe a terenului în suprafață de 655 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada A.I.Cuza nr.1Directia Urbanism , Directia Economica
7224.02.2022privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 6,16 mp situat pe strada Calea Basarabiei nr.90.A ,teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi Directia Urbanism , Directia Economica
7124.02.2022privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuință și împrejmuire, amplasament : municipiul Huși, Drum Dumitru Donea nr.24.C, CF 73306, județul Vaslui, beneficiar Pisaltu Bogdan DanielDirectia Urbanism , Directia Economica
7024.02.2022privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism, Directia Economica
6924.02.2022privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public / privat al municipiului Huși, în vederea desfașurării de activități sezoniere și ocazionaleDir.Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic
6824.02.2022privind darea în administrarea SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși , a imobilului Centrala termică nr.8 – teren și construcție , cu suprafața construită de 250 mp și teren în suprafață de 250 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși , strada Diaconu Irimia nr.3.B, pe perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Huși, prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011Dir.Urnanism,Dir.ec, Birou Tehnic, SC Ecosalubrizare Prest SRL
6724.02.2022privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.03.2022 Dir.Urbanism, Dir.ec,Birou Tehnic,SC Parcuri Verzi
6624.02.2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul HuşiDAPL, Dir.ec, Inspectorat Scolar Vaslui, Focia, Patrascu, Popa Cristinel
6524.02.2022privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023 - 2025 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propriiDir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
6424.02.2022privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 si estimat
pentru anii 2023-2025
Dir. Economica, Birou Tehnic, Dir.Urbanism, Birou Proiecte Europ.
6324.02.2022privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 155.000,0 lei pentru »Refacere documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - Spital Municipal “Dimitrie Castroian” Husi »Directia Economica, Birou Tehnic
6224.02.2022privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi Directia Economica, Centrul de Excelenta VS(prin adresa)
6124.02.2022privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 72,3 mii lei Dir. Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
6024.02.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi , judetul Vaslui Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5924.02.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389Dir. Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5824.02.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240Dir. Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5724.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”Dir.Economica, Dir.Urbanism,Birou tehnic, Birou Proiecte Europ.
5624.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II din Municipiul Husi ”Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5524.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii ≪Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui ≫Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5424.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi , judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1”Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5324.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5224.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ”Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5124.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”Dir. Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
5024.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165Dir. Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
4924.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 Dir.Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
4824.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru obiectivul “Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAPDir.Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
4724.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2022 pentru Proiectul cu finantare FEN <>Dir.Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
4624.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru Proiectul cu finanțare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAPDir.Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiect Europ.
4524.02.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mariDir.Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
4424.02.2022privind inlocuirea termenului de 31 ianuarie 2022 aprobat prin anexa Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021 privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi cu termenul de 30 iunie 2022 , urmare aplicarii prevederilor art. LII, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Dir.Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
4324.02.2022privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152726.2/ 18.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale
4224.02.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna februarie 2022 , luna martie 2022, luna aprilie 2022BAPLRP