Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Februarie 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
9023.02.2023privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “BiblioHub Vaslui implementat la Biblioteca “Mihai Ralea”municipiul Husi,Jud.Vaslui”și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii mai sus mentionatDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL
8923.02.2023pentru aprobarea participării Municipiului Huși în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectuluiDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL
8802.02.2023privind infiintarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica "CRESA MUNICIPIULUI HUSI", in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi, prin reorganizarea Cresei din Municipiul HusiDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
8702.02.2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 - 2026 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propriiDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
8602.02.20232023 privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 – 2026
8502.02.2023privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 2.540,14 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2022 Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
8402.02.2023privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023 Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
8302.02.2023privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 20,3 mii leiDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
8202.02.2023privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi Directia Economica
8102.02.2023privind includerea in bugetul local a sumei de 17.742,50 lei , reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
8002.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” Directia Economica
7902.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7802.02.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <>- Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7702.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ” Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7602.02.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul “Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi”Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7502.02.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7402.02.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7302.02.20232023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7202.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ”Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7102.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala) Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
7002.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6902.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAPDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6802.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1”Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6702.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod SMIS 138389Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6602.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6502.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui››Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6402.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6302.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6202.02.20232023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6102.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
6002.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi”Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
5902.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
5802.02.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
5702.02.2023pentru alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna februarie 2023 , luna martie 2023, luna aprilie 2023BAPL , Popa Cristinel