Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Ianuarie 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
5631.01.2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC " Parcuri Verzi & Urban Trans " SRL pentru anul 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
5531.01.2023privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol Electronic al municipiului Huși , județul Vaslui, în perioada 01.10 – 31.12.2022 Biroul agricol si cadastru
5431.01.2023privind concesionare directa a imobilului –teren in suprafata de 37,45 mp, situat in municipiul Husi, str.Mihail Kogalniceanu, nr.3A, teren apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
5331.01.2023privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada Al. Giugaru, nr.10, bl.11, sc.C, parter, ap.32, județul Vaslui Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
5231.01.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 70524 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului public al municipiului Husi, situate in str.1 Decembrie, nr.40Directia Urbanism , , comp.din reg.ev.HCL
5131.01.20232023 privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada Ion Minulescu, nr.43 Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
5031.01.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 305 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada dr.ing.Ioan Neamtu, nr.12 Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
4931.01.2023privind aprobarea dezmembrării imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 79669 în 4 loturi distincte si cu numarul cadastral 80115 in 2 loturi distincte, terenuri situate in Cartier Dric 3 Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
4831.01.2023privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 9 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
4731.01.2023privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism
4631.01.2023privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
4531.01.2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
4431.01.2023privind aprobarea cuantumului tarifului actualizat utilizat de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciului de salubrizare pe raza municipiului Husi , începand cu data de 01.01.2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
4331.01.2023privind aprobarea tarifelor pentru capturare si îngrijire caini fãrã stãpan din municipiul Husi , incepand cu 01.01.2023Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
4231.01.2023privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului HuşiDirectia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
4131.01.2023privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultură ”Alexandru Giugaru ” Husi Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
4031.01.2023privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură ”Alexandru Giugaru ” Husi , institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3931.01.2023privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3831.01.2023privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi , institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3731.01.2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Huși in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru ajustarea tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile la depozitul CMID-Rosiesti din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
3631.01.2023pentru aprobarea bugetului proiectului „Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” accesat in cadrul PNRR , Componenta 10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10–Runda I Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3531.01.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înfiinţare centru cultural-educaţional” cod SMIS 142239, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3431.01.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înfiinţare centru cultural-educaţional” cod SMIS 142239, ca urmare a cresterii preturilor Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3331.01.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului „Construirea unui centru multufunctional in ZUM.3 Dric-SMIS 138482 , urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3231.01.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie ”Construirea unui centru multifuncțional în ZUM 3-Dric- SMIS 138482, urmare creșterii prețurilorDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3131.01.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi”SMIS153168, la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
3031.01.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi”SMIS153168, ca urmare a cresterii preturilor Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
2931.01.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
2831.01.2023privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţie „Construirea unui teatru de vara in zona Recea”din cadrul proiectului „Construirea unui teatru de vara in zona Recea” SMIS 153167 urmare a cresterii preturilorDirectia Economica , comp.din reg.ev.HCL
2731.01.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, la faza Proiect Tehnic, urmare a cresterii preturilor Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
2631.01.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, ca urmare a cresterii preturilor Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
2531.01.2023privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi Directia Economica, comp.din reg.ev.HCL
2431.01.2023privind aprobarea unui aviz de principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul apelului de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe publicat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta . Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: EducațieDirectia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
2331.01.2023privind aprobarea documentatiei D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare “Casa Jenica Mitache” – Gradinita cu program normal nr.4, din municipiul Husi, jud.Vaslui” Directia Urbanism
2231.01.2023privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare prin asfaltare străzi în Municipiul Huși, județul Vaslui“Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
2131.01.2023privind alocarea sumei de 41.868,86 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii interioare la cantina scolara din cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi Directia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
2031.01.2023privind alocarea sumei de 13.393,41 lei cu TVA, necesara construirii unei platforme betonate pentru selectarea si depozitarea deseurilor din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma”Husi Directia Urbanism , , comp.din reg.ev.HCL
1931.01.2023privind alocarea sumei de 226.801,15 lei cu TVA necesara pentru reparatii grupuri sanitare din cadrul Colegiului National „Cuza Voda” HusiDirectia Urbanism , comp.din reg.ev.HCL
1831.01.2023privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Direcției de Asistență Socială HușiDirectia de Asistenta Sociala Husi , comp.din reg.ev.HCL
1731.01.2023privind aprobarea, pentru anul 2023, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1631.01.2023privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1531.01.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi în anul financiar 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1431.01.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Fundația Star of Hope România în anul financiar 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1331.01.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello în anul financiar 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1231.01.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1131.01.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4, în anul financiar 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
1031.01.2023privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 2023Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
931.01.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana Husi Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
831.01.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale HusiDirectia Economica,comp.din reg.ev.HCL
731.01.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de Asistență Socială HușiDirectia Economica, comp.din reg.ev.HCL
631.01.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei municipiului Huşi şi serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiDirectia Economica,comp.din reg.ev.HCL
531.01.2023privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2023-2024Directia Economica , comp.din reg.ev.HCL
410.01.2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.299 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi”, în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Dorneanu E.
310.01.2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.298 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
210.01.2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.296/17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1Directia Economica, Dir Urb, Birou Tehnic, Birrou Proiecte Europ.Dorneanu E.
110.01.2023privind modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.297 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Directia Economica, Dir.Urb, Birou Proiecte Europ, Birou Tehnic , Nechifor F.