Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Ianuarie 2024

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
3925.01.2024 pentru aprobarea bugetului proiectului „BiblioHub Vaslui”accesat in cadrul PNRR,Componenta 7 Transformare digitala,Investitia I 17-Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale,in care Municipiul Husi are calitatea de partener 3

Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
3825.01.2024privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitii realizat in proiectul “BiblioHub Vaslui” și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “BiblioHub Vaslui”, implementat la biblioteca Mihai Ralea municipiul Husi,Jud.Vaslui Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
3725.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiSAPL+ comp.din reg.ev.HCL
3625.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului HusiSAPL+ comp.din reg.ev.HCL
3525.01.2024privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala HusiSAPL + comp.din reg.ev.HCL
3425.01.2024privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice
Clubului Sportiv Municipal Husana Husi
SAPL+ comp.din reg.ev.HCL
3325.01.2024privind aprobarea, pentru anul 2024 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001Directia de Asistenta Sociala Husi+ comp.din reg.ev.HCL
3225.01.2024privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC " Parcuri Verzi & Urban Trans " SRL pentru anul 2024SC Parcuri Verzi&Urban Trans Srl.+ comp.din reg.ev.HCL
3125.01.2024privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic si urmasii lor, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului HuşiServiciul Tehnic , Popa Ovidiu , + comp.din reg.ev.HCL
3025.01.2024privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, metodologia de acordare a ajutoarelor, cat si modelul de Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru solicitarea ajutorului de urgenta, altele decat cele prevazute expres in Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziuneDirectia de Asistenta Sociala Husi+ comp.din reg.ev.HCL
2925.01.2024privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI pentru anul 2024SC Ecosalubrizare Prest Srl. + comp.din reg.ev.HCL
2825.01.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L.,conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Mihu Daniel Costel , titular al contractului de inchiriere nr.13720 din 21.05.2014Arhitect Sef +com.din reg.evidenta HCL
2725.01.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Macarie Iulian , titular al contractului de inchiriere nr.36528 din 14.11.2022Arhitect Sef+com.din reg.evidenta HCL
2625.01.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Macarie Iulian , titular al contractului de inchiriere nr.36528 din 14.11.2022Arhitect Sef+com.din reg.evidenta HCL
2525.01.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Romila Mihaela, titulara a contractului de inchiriere nr.31224 din 23.12.2005Arhitect Sef+com.din reg.evidenta HCL
2425.01.2024privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80814 în 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2Arhitect Sef +com.din reg.evidenta HCL
2325.01.2024privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Huși Arhitect Sef + comp.din reg.ev.HCL
2225.01.2024privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiArhitect Sef+com.din reg.evidenta HCL
2125.01.2024privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de distributie de gaze naturale situata in Cartier Dric 1 ,Husi, jud.Vaslui, in suma de 462,73 lei cu TVA inclus, reprezentand cota-parte la investitia privind extinderea conductei de distributie gaze naturale, a carei plata este necesara in vederea realizarii bransamentului de gaze naturale pentru obiectivul “ Construire baza sportive tip 1 strada Ciprian Porumbesu, nr.44, din municipiul Husi, judetul VasluiServiciul Tehnic+com.din reg.evidenta HCL
2025.01.2024privind aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI nr.9598 din 01.04.2011 , aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58 din 18 martie 2011 SC Ecosalubrizare Prest Srl.+com.din reg.evidenta HCL
1925.01.2024privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2024 SC Parcuri Verzi&Urban Trans Srl.+ com.din reg.evidenta HCL
1825.01.2024privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2024 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casniciDirectia Economica + comp.din reg.evidenta HCL
1725.01.2024privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect sedii de partide şi terenuri pe care sunt amplasate spatii comerciale, in municipiul HusiArhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
1625.01.2024privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea
anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
SAPL+ comp.din reg.ev.HCL
1525.01.2024privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului HușiSAPL+ comp.din reg.ev.HCL
1425.01.2024privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura ”Alexandru Giugaru” HusiSAPL+ comp.din reg.ev.HCL
1325.01.2024privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură ”Alexandru Giugaru” Huși , institutie de cultură in subordinea Consiliului Local al Municipiului HușiSAPL + comp.din reg.ev.HCL
1225.01.2024privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
SAPL , Spital Husi,+ comp.din reg.ev.HCL
1125.01.2024privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 501 din 21.12.2023
privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Husi
SAPL+ comp.din reg.ev.HCL
1025.01.2024privind aprobarea modificarii HCL nr.489/08.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
925.01.2024pentru aprobarea modificarii HCL nr.492/08.12.2023 - privind aprobarea prelungirii duratei proiectului Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3 – Dric” cod SMIS 138482, finanțat în cadrul POR 2014-2020, în scopul finalizării acestuia din fonduri proprii până cel târziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
825.01.2024pentru aprobarea modificarii HCL nr.491/08.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei proiectului ”Construirea unui teatru de vara in zona Recea”- SMIS 153167, finanțat în cadrul POR 2014-2020,in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024 Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
725.01.2024privind aprobarea modificarii HCL nr.490/08.12.2023 - privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare dispensar Casa Ralea și înființarea unui Centru de recuperare medicală pentru adulți și copii” cod SMIS 142238, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
625.01.2024privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1.428,81 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2023Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
525.01.2024privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 14.619,54 mii lei inregistrat la 31.12.2023 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2024 Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
425.01.2024privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 517 din 21.12.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi, incepand cu data de 01.01.2024SAPL+ comp.din reg.ev.HCL
325.01.2024privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului national “Masa Sanatoasa”SAPL , SG Anastasie Panu Husi, + comp.din reg.ev.HCL
225.01.2024privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar
din municipiul Husi pentru anul scolar 2024-2025
SAPL , unit.inv.(prin adresa) + comp.din reg.ev.HCL
125.01.2024privind reorganizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica Cresa municipiului Husi incepand cu anul scolar 2024-2025SAPL , Cresa + comp.din reg.ev.HCL