Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Iulie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
28728.07.2022privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Proiecte Europene
28628.07.2022privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru LocuinţeDirectia Urbanism, Directia Economica
28528.07.2022privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Huși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteiaBAPLRP, Politia Husi, Politia Locala Husi, 3 cons.locali
28428.07.2022privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3Directia Urbanism , Directia Economica
28328.07.2022privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al «Clubului Sportiv Municipal Hușana » HușiDir. A.P.L., Dir.Economica, Cehan Mihai, 3 cons.locali
28228.07.2022privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi Dir.APL, Dir.Economica,Comp.Res.Umane, Cehan Mihai, 3 cons.locali
28128.07.2022pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/17.06.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului HușiDir. A.P.L., Dir.Ec.,Comp.Res.Umane, Dir.Urbanism,Cehan Mihai, 6 cons.locali
28028.07.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iulie 2022Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
27928.07.2022privind rectificarea bugetului local -etapa II iulie 2022Directia Economica, Dir.Urbanissm,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
27828.07.2022privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2022Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
27728.07.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului -apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Husi, Aleea Stadion, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72 , către actualul chiriaș, doamna Lupascu MariaDirectia Urbanism , Dir.Economica
27628.07.2022privind aprobarea repartizării a două locuințe din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuințelor cetățenilor ale căror dosare au fost admise în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.193 din 15.04.2020 Directia Urbanism , Dir.Economica
27528.07.2022privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu nr.cadastral 78938 în 2 loturi distincte, situat în Cartier Dric 3Directia Urbanism , Dir.Economica
27428.07.2022privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 79710 în 2 loturi distincte , situat in Cartier Dric 2Directia Urbanism , Dir.Economica
27328.07.2022privind preluarea contractului de concesiune nr.8400 din 24.03.2011, pentru terenul situat in Husi, str.Husi-Voloseni, nr.1, teren apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism , Dir.Economica
27228.07.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu, nr.2 F Directia Urbanism, Dir.Economica
27128.07.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Saca, nr.18B Directia Urbanism , Dir.Economica
27028.07.2022privind aprobarea documentației tehnico-economice : Sistematizare teren pentru obiectivul de investiție - “Construire Bază sportivă Tip.1 strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huși,județul Vaslui “Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
26928.07.2022privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi, modificata prin HCL nr. 514 din 22.12.2020, HCL nr. 194 din 24.06.2021 si HCL nr. 108 din 31.03.2022Directia administratie publica locala, Dir.Economica , Comp.Res.Umane
26828.07.2022 privind constatarea incetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea acestuiaBAPLRP , Nechifor Alexandru Ioan
26712.07.2022privind rectificarea bugetului local -etapa iulie 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
26612.07.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fundatura Viticulturii din Municipiul Husi ”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
26512.07.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi ”Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
26412.07.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021”Directia Economica ,Dir.Urbanism, Birou Tehnic
26312.07.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou tehnic
26212.07.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi”Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
26112.07.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi , judetul Vaslui Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
26012.07.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Proiect tip- Construire bază sportivă tip.1 , strada Ciprian Porumbescu nr.44 , municipiul Huși ”Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
25912.07.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiect Europ.
25812.07.2022privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.