Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Iunie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
25730.06.2022privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta imobilului Clădire a Consiliului Local al municipiului Huși, strada 1 Decembrie nr.9, etaj 2, camera nr.31, proprietatea municipiului Huși, către Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși, pe o perioadă de 5 ani Directia Urbanism, Directia Economica, reprez.Club Sportiv Municipal Husana Husi
25628.06.2022privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public localDirectia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
25528.06.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iunie 2022Directia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
25428.06.2022 privind rectificarea bugetului local - etapa iunie 2022Directia Economica , Dir.Urbanism,Birou Tehnic
25328.06.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 Directia Urbanism , Dir.Economica,Birou Tehnic , Birou Proiecte Europene
25228.06.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui Teatru de Vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou tehnic, Birou Proiecte Europene
25128.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 12622/28.05.2021 - Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fdt. Viticulturii municipiul Husi, judetul Vaslui
Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou tehnic
25028.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 12626/08.05.2021 - Realizare retea de alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU, strada Sulfinei din municipiul Husi, judetul Vaslui
Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
24928.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 11673/08.05.2019 - Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi, judetul Vaslui
Directia Urbanism , dir.Economica, Birou Tehnic
24828.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 26487/25.10.2021 Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru anul 2021
Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
24728.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului subsecvent de lucrari
nr. 14154/13.07.2020 Reparatii strazi in municipiul Husi,
program pentru anul 2020
Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou tehnic
24628.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 17110/31.05.2022 Reparatii strazi din cadrul proiectului POR ( PIDU ) municipiul Huși, jud.Vaslui
Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
24528.06.2022privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 14549/11.05.2022 Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor,
municipiul Huși, jud.Vaslui
Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic
24428.06.2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” HusiDirectia A.P.L, Dir.Economica, Comp.Resurse Umane , Spital Husi ( prin adresa)
24328.06.2022privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala HusiDirectia administratie publica locala , Dir.Economica, Dir.Asist.Sociala, Comp.Resurse Umane
24228.06.2022privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
Directia administratie publica locala, Dir.Economica,Comp.Resurse Umane
24128.06.2022privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului nr.13 in suprafata de 16,00 mp situat pe str. Piata Victoriei , nr. 11, spatiu apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere HusiDirectia Urbanism , Dir.Economica, Centrul Public de Desfacere Husi
24028.06.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Meleti Istrati nr.6, bl.23,sc.B,et.4,ap.38 , către actualul chiriaș,doamna Flot EcaterinaDirectia Economica , Dir.Urbanism
23928.06.2022privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, aflat în proprietatea municipiului Huși , către Țenu Petru și Țenu Rodica , actualii chiriaşi Directia Urbanism , Dir.Economica
23828.06.2022privind aprobarea vânzării imobilului “Cameră Cămin Recon” , situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48 , aflat în proprietatea municipiului Huși , domnului Patraș Iulian , actualul chiriaş Directia Urbanism , Dir.Economica
23728.06.2022privind preluarea contractului de concesiune nr. 4540 din 26.05.1997, pentru terenul în suprafața de 300 mp situat in municipiul Huși, strada Anastasie Panu nr.26, teren aparținând domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism , Dir.Economica
23628.06.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 100 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Moldovei nr.25.BDirectia Urbanism, Directia Economica
23528.06.2022privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 301 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Tudor Arghezi nr.62 , către domnul Rezmeriță Costel , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuiaDirectia Urbanism , Dir.Economica
23428.06.2022privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism , Dir.Economica
23328.06.2022 privind aprobarea modificării denumirii unor străzi din municipiul HușiDirectia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic, SPCLEP Husi
23228.06.2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru LocuinţeDirectia Urbanism , dir.Economica, Iacob Ioan, Matei Gabriela, Nacu Mihaela
23128.06.2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996Directia Urbanism, Dir.Economica, Iacob Ioan, Patrașcu Luiza, Toma Tania
23028.06.2022pentru aprobarea bugetului proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea“SMIS 153167 accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNIDirectia Economica , Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
22928.06.2022pentru aprobarea bugetului proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi“SMIS 153168 accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNIDirectia Economica , Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
22828.06.2022privind aprobarea sumei de 178.666,33 lei cu TVA pentru obiectivul “Realizare parcare Primăria Municipiului Huși, din municipiul Huși, județul Vaslui “Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic
22728.06.2022privind aprobarea sumei de 53.798,21 lei cu TVA pentru obiectivul “Refacere șanț betonat pe strada Neagoe Basarab din municipiul Huși, județul Vaslui “Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic
22617.06.2022privind validarea acordului de acces temporar în incinta bunului imobil
( magazie) situată la adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19,sc.H, parter, aflată în proprietatea SC OLIMP SA , de către municipiul Huşi , în vederea reabilitării peretelui comun cu Cinematograful Dacia din municipiul Huşi
Directia Urbanism , Directia Economica
22517.06.2022privind inființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului HușiDirectia Economica , DAPL, Dir.Urbanism, Iacob Ioan , 5 cons.locali initiatori ph.