Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Iunie 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
24228.06.2023Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a Strandului Recea, din cadrul zonei de agrement ReceaDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
24328.06.2023privind aprobarea apartamentării imobilelor situate în municipiul Huși, Sos.Husi-Stanilesti, nr.9, 9B, 9C, bloc ANL 1,3,4, jud.Vaslui, numere cadastrale 76041 -C1; 76040-C1; 76042-C1 în 103 unități individualeDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
24428.06.2023privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 62 din 03.01.2017 incheiat cu I.I. Berbecaru Viorica, pentru terenul in suprafata de 8,0 mp, situate in intravilanul municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, la intersectia strazii General Teleman cu strada Lt.Aviator Mitache Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
24528.06.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada General Dabija Neculai, nr. 1 DDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
24628.06.2023privind închirierea garsonierei situată în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie, nr.45, bl.9, sc.D, parter, ap.1, catre dnul Iftene Viorel Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
24728.06.2023privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, Aleea Stadionului, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Lupascu Maria, actualul chiriaş Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
24828.06.2023privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Renovarea energetică moderată a clădirii Grădinița cu program prelungit nr.10, Huși” in vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1572 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul RenovăriiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
24928.06.2023privind aprobarea casarii obiectelor de inventar pe anul 2022 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL + Ecosalubriz.
25028.06.2023privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001 Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL