Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Iunie 2024

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
27926.06.2024pentru rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.218 din 25.04.2024, privind alocarea sumei de 60.939,13 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii si reamenajare a locului de joaca din cadrul parcului “Cuza Voda” din municipiul Husi Serviciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
27826.06.2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iunie 2024Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27726.06.2024privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2024 Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27626.06.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2026 pentru obiectivul de investitii “Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27526.06.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii <> Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27426.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul <>Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27326.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27226.06.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Realizarea de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului <> in vederea accesarii finantarii in cadrul PRNE 2021-2027” Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27126.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
27026.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat „Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26926.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26826.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26726.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26626.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi”, accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2; Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26526.06.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect “BiblioHub Vaslui”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26426.06.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
26326.06.2024privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiServiciul Administratie Publica locala+ comp.din reg.ev.HCL
26226.06.2024privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrulSpitalului Municipal “Dimitrie Castroian” HusiServiciul Administratie Publica locala+ comp.din reg.ev.HCL
26126.06.2024privind alocarea sumei de 51.077,62 lei cu TVA pentru obiectivul de investitie “Schimbare invelitoare la acoperisul blocului de garsoniere de pe strada Scolii nr.2, proprietatea Municipiului Husi” Serviciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
26026.06.20242024 pentru aprobarea Studiului Urbanistic privind delimitarea zonei de regenerare urbană pentru municipiul Husi, elaborat conform prevederilor OUG 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25926.06.2024pentru aprobarea procedurii de prioritizare a operatiunilor/proiectelor de investiții ce urmează a fi realizate la nivelul Municipiului Huși cuprinse in Strategia de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25826.06.2024pentru aprobarea listei de operatiuni/proiecte prioritizate la nivel de document strategic, respectiv la nivelul Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030 ( inclusiv cele care pot fi finantate prin Programul Regional Nord Est 2021-2027) Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25726.06.2024pentru aprobarea actualizarii bugetului proiectului “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25626.06.2024privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului “Realizare parc nou in Municipiul Husi- Cartier Dric 3”, in vederea accesarii finantarii acstuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25526.06.2024privind alocarea in buget a sumelor necesare pentru servicii consultanta tehnica de specialitate pentru accesarea oportunitatilor de finantare in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25426.06.2024pentru aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului “Consolidarea si reabilitarea energetica cladirii Scolii Gimnaziale “M.Sadoveanu” Husi”, in vederea accesarii finantarii acstuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25326.06.2024 pentru aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului “Realizare infrastructura educationala pentru invatamantul liceal –constructia unui corp de cladire (P+1) pe actualul amplasament al bibliotecii Colegiului National Cuza Voda Husi in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
25226.06.2024privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada General Teleman, nr. 17BArhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
25126.06.2024privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada 1 Decembrie, nr. 26.BArhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
25026.06.20242024 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada General Teleman, nr.5 Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24926.06.2024privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe str.Doctor Corneliu Adamesteanu, nr. 38A Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24826.06.2024privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 299 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat în Cartier Dric 1, strada Costache Olareanu, nr.31 Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24726.06.2024privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 296 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat în Cartier Dric 1, strada Costache Olareanu, nr.47Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24626.06.20242024 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80173 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, str.George Emil PaladeArhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24526.06.2024privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80803 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Arhitect Sef + comp.din reg.ev.HCL
24426.06.2024privind aprobarea prelungirea duratei contractului de închiriere nr.17117 din 03.07.2019, incheiat cu I.F. Chiriac Madalina, pentru terenul în suprafaţa de 24 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, str.Calea Basarabiei, nr.1A , apartinand domeniului privat al municipiului Husi Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24326.06.20242024 privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 9490 din 09.04.2002, al imobilului situat în municipiul Huşi, str.Crizantemelor, nr.6, prin inlocuirea partii contractante Șincu Ioan cu Șincu Elisabeta Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24226.06.2024privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate in municipiul Husi , Soseaua Husi-Stanilesti, nr.9, ANL1, sc.A, et.parter,ap.4, si Soseaua Huși-Stanilești nr.9A, bl.ANL.2, sc.A, et.2, ap.12, solicitat de titularii contractelor de închiriere Rîpanu Elena-Irina și Vartolomei Vasile-FlorinArhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24126.06.2024privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat în Cartier Dric 2, strada Victor Ion Popa, nr.17 Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
24026.06.2024privind preluarea contractului de concesiune nr. 20545 din 04.09.2003, a terenului in suprafata de 3,20 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe str.Meleti Istrati, nr.2AArhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
23926.06.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L.,conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Antonică Adrian-Bogdan , titular al contractului de inchiriere nr.31172 din 23.12.2005Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
23826.06.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Diaconu Leonardo , titular al contractului de inchiriere nr.11 din 03.01.2017Arhitect Sef+ comp.din reg.ev.HCL
23726.06.2024privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiArhitect Sef + comp.din reg.ev.HCL
23618.06.2024Hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului reabilitarea termica /modernizare sediul Primariei municipiului Husi cod SMIS 325564 finantat in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale pana la data de 31.12.2024, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens-cofinantare, cheltuieli neeligibileServiciul Managementul Proiectelor Europene+ com.din reg.ev.HCL
23518.06.2024Hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II-a , a proiectului co SMIS 325561 finantat in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale pana la data de 31.12.2024, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens-cofinantare, cheltuieli neeligibile Serviciul Managementul Proiectelor Europene + com.din reg.ev.HCL