Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Mai 2024

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
23430.05.2024privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului HusiSAPL , Politia Locala, Comp.Resurse Umane,Directia Economica
23330.05.2024privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
23230.05.2024privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 221 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere in Municipiul Husi si a documentelor conexe la RegulamentServiciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
23130.05.2024privind aprobarea bilantului contabil , a contului de profit si pierdere ,descărcarea de gestiune la 31.12.2023 , indicatorilor economico – financiari si nefinanciari realizati an 2023, indicatorilor cheie de performantã realizati an 2023 a S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L HușiDirectia Economica, Sc Ecosalubrizare Prest SRL ++ comp.din reg.ev.HCL
23030.05.2024privind aprobarea asocierii S.C.Delgaz Grid S.A. cu UAT Husi, in vederea realizarii lucrarilor de extindere a retelelor electrice pe strazile: Alecu Beldiman, Ciprian Porumbescu, Corneliu Adamesteanu, Gheorghe Melinte, Ioan Neamtu Serviciul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
22914.05.2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa mai 2024Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
22814.05.2024privind rectificarea bugetului local etapa mai 2024Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
22714.05.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Amenajare parcari auto pe strada Sf.Gheorghe din Municipiul Huși”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
22614.05.2024pentru aprobarea realizarii unui studiu pedologic si agrochimic pentru incadrarea in clase de calitate a terenului in suprafata de 70.000 mp , proprietatea municipiului Husi , identificat in T.46,P. 3979, nr.cadastral 72159, U.A.T. Husi, pe care urmeaza sa se realizeze obiectivul de investitii “Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, judetul Vaslui” Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
22508.05.2024privind aprobarea inchirierii catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a unor suprafete de pajisti, proprietatea privata a UAT Husi, judetul VasluiSAPL+ comp.din reg.ev.HCL, Comisia de evaluare
22408.05.2024privind alocarea sumei de 479.392,85 lei cu TVA pentru amenajare parcari auto pe strada Sf.Gheorghe din municipiul HusiServiciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
22308.05.2024privind alocarea sumei de 20.000 lei, necesara pentru instalarea unui sistem de securitate antiefractie si supraveghere video in cadrul Cresei municipiului HusiServiciul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
22208.05.2024privind alocarea sumei de 16.209,90 lei, necesara pentru instalarea unui sistem de securitate antiefractie si supraveghere video in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.7 si Gradinitei cu program prelungit nr.13 din municipiul HusiServiciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
22108.05.2024privind alocarea sumei de 42.000 lei, necesara pentru instalarea unui sistem de securitate antiefractie si supraveghere video in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.10 din municipiul HusiServiciul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
22008.05.2024privind alocarea sumei de 86.500 lei, necesara pentru finantarea Programului National pentru prescolari “Atelier de Vara” in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.10 din municipiul HusiServiciul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
21908.05.2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna mai 2024 , luna iunie 2024, luna iulie 2024SAPL , d-na consilier local Patrașcu Luiza