Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Martie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
14031.03.2022privind rectificarea bugetului local cu suma de 2715,61 mii lei reprezentand venituri proprii , subventii si sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic,Birou Proiecte Europ.,Comp.Protectie Civila
13931.03.2022privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152727.1/ 20.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737Biroul Managemen.Proiectelor, Dir.Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
13831.03.2022privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Husi in calitate de lider parteneriat si Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în calitate de partener ,în vederea incheierii contractului de finanțare pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168 în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)Birou Managem.Proiectelor Europ.,Birou Tehnic, Dir.Economica, Dir.Urbanism
13731.03.2022privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși ,strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,parter, ap.1, județul Vaslui, de pe numele Alexa Eugen pe numele Alexa Lenuța Directia Urbanism, Dir.Economica
13631.03.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului garsonieră aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48, către actualul chiriaș, domnul Patraș IulianDirectia Urbanism, Dir.Economica
13531.03.2022privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79472 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 77795 în 4 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3Directia Urbanism , Dir.Economica
13431.03.2022privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77416 în 3 loturi distincte , cu nr.cadastral 79488 în 2 loturi distincte și cu nr.cadastral 78604 în 4 loturi distincte situate in Cartier Dric.2 Directia Urbanism
13331.03.2022privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 16 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi Directia Urbanism, Directia Economica
13231.03.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 100 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Jomir nr.2.FDirectia Urbanism
13131.03.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1000 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Ciprian Porumbescu nr.2.FDirectia Urbanism
13031.03.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 4 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate pe strada Ciprian PorumbescuDirectia Urbanism, Dir.Economica
12931.03.2022privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.82 , către doamna Orman Oxana , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acesteiaDirectia Urbanism, Dir.Economica
12831.03.2022privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 267 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.23 , către domnul David Andrei-Nicusor , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuiaDirectia Urbanism, Dir.Economica
12731.03.2022privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism, Dir.Economica
12631.03.2022privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10278 din 09.05.2017 , chiriaș SC CARIERDINAMICASIG AGENT DE ASIGURĂRI SRL , pentru terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în Huși , strada General Teleman nr.19.A, pentru birou de asigurăriDirectia Urbanism, Dir.Economica
12531.03.2022privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 8002 din 11.04.2012 , chiriaş Guzumaș Florin , pentru terenul în suprafaţa de 7,00 mp , situat în Huşi, strada Eroilor , bl.15,sc.D,parter, ap.2, pentru extindere balcon Directia Urbanism, Dir.Economica
12431.03.2022privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 6822 din 22.03.2012 , chiriaş Antohi Marius Cătălin , pentru terenul în suprafaţa de 1,15 mp , situat în Huşi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,parter, ap.43, pentru acces exterior Directia Urbanism, Dir.Economica
12331.03.2022privind acordul de achiziții bunuri și lucrări finanțate din Cota de dezvoltare aferente anului 2021 al operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Huşi Biroul Tehnic, Dir.Economica, Dir.Urbanism
12231.03.2022privind aprobarea sumei de 130.001,47 lei cu TVA pentru obiectivul de investitii Lucrări de reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare menajeră în municipiul Huși, județul Vaslui Biroul Tehnic, Dir.Economica, Dir.Urbanism
12131.03.2022pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.127 din 26.04.2018 privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii Politia Locala Husi, Dir.Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic,Comp.Autorizare Control,Serv.Cimitire
12031.03.2022privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 2022
Dir. APL, Dir.Economica, Birou Tehnic
11931.03.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa martie 2022Directia Economica, Dir. Urbanism, Birou Tehnic
11831.03.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
11731.03.2022privind aprobarea alocării sumei de 6.400 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii aprobate pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului SănătăţiiDirectia Economica, Birou Tehnic, Spital Husi(prin adresa)
11631.03.2022privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2021Dir.Economica, Dir.APL, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Managem.Proiecte Europene
11531.03.2022privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Birou Managem.Proiectelor, Dir.Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic
11431.03.2022privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Birou Managem.Proiectelor, Dir.Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic
11331.03.2022pentru aprobarea bugetului proiectului “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane ” cod SMIS 125731, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

Birou Managementul Proiectelor, Dir.Economica,Dir.Urbanism,Birou Tehnic
11231.03.2022privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2022 pentru copiii inscrisi la Cresa municipiului HusiCresa Mun.Husi, Dir.APL, Dir.Economica, Comp.Resurse Umane
11131.03.2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala HusiDir.APL, Dir.Economica, Comp.Resurse Umane, Dir.Asistenta Sociala Husi
11031.03.2022privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului HusiDir. APL, Dir.Economica, Comp.Resurse Umane, Politia Locala Husi
10931.03.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Dir.APL, Dir. Economica, Dir.Asistenta sociala,Comp.Resurse Umane
10831.03.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Dir.APL, Dir.Economica, Comp.Resurse Umane
10731.03.2022privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Dir.APL, Dir.Economica,.Politia Locala, Comp.Resurse Umane
10631.03.2022privind solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. Vaslui, în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Huși
10531.03.2022privind punerea la dispoziția Comitetului Local pentru Situații de Urgență Huși a terenului în suprafață de 11.960 mp, apartinând domeniului public al municipiului Huși, proprietatea municipiului Huși, situat în Drum Recea nr.1.B, în vederea inființării unui centru integrat pentru instalarea/montarea de corturi/containere pentru cazarea temporară a refugiaților din UcrainaDir. Urbanism, Dir.Economica,Birou Tehnic,Comp.Prot.Civila, Politia Locala Husi
10403.03.2022privind rectificarea bugetului local – etapa martie 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Comp.Protectie Civila
10303.03.2022privind alocarea din bugetul local a sumei de 100,0 mii lei pentru finantarea unor posibile cheltuieli urgente si neprevazute necesare pe durata starilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de urgenta, urmare a unui aflux semnificativ de refugiati in municipiul HusiDirectia Economica , Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Comp.Protectie Civila
10203.03.2022privind aprobarea includerii in buget a sumei de 94.570,00 lei cu TVA în vederea achiziționării de indicatoare rutiere și efectuarea refacerii de marcaje trecere de pietoni de pe raza municipiului Huși, județul Vaslui Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic
10103.03.2022privind aprobarea sumei de 25.000 lei fără TVA pentru realizarea unei documentaţii tehnice- expertiza tehnică, în vederea realizării obiectivului de investiţie Reabilitare Corp C – Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din municipiul Huşi , judeţul Vaslui, cuprins în proiectul Scoli mai sigure, incluzive şi sustenabile Directia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
10003.03.2022privind aprobarea sumei de 88.882,74 lei cu TVA pentru igienizarea Adăposturilor Locale Antiaeriene din municipiul HuşiDirectia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic, Comp.Protectie Civila