Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Noiembrie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
40224.11.2022privind aprobarea proiectului “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția I 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- Investiția specifica I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale , apelul de proiecte MS-0024, si aprobarea cheltuielilor legate de proiectDirectia Economica, Dir.Urb, Biropu Th, Birou Proiecte Europ, Spital Husi
40124.11.2022privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025Directia Economica, Comp.Res.Umane, Birou Proiecte Europ, Birou Tehnic, Spital Husi
40024.11.2022privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi , judetul Vaslui pentru anul 2022 - 2023Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Th, Nechifor F.
39924.11.2022privind alocarea sumei de 365.627,41 lei cu TVA pentru amenajarea parcarii de pe strada Calea Basarabiei, zona fabricii GartekDirectia Urbanism, Dir.Econom,Birou Tehnic, Nechifor F.
39824.11.2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
BAPLRP , Dir.Econom, Dir.Urbanism,Comp.Res.Umane, Birou Proiecte Europ.
39724.11.2022privind participarea UAT municipiul Husi la implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 si aprobarea realizarii protocoalelor de colaborare propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii SocialeDirectia Economica, Birou Proiecte Europ, Birou Tehnic
39624.11.2022privind înființarea Grupului de Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru Local (GLL) pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, in municipiul HușiDirectia de Asistenta Sociala Husi, Dir.Ec, Mardari Andrei, cons.local Matei Gabriela
39524.11.2022privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri; Locuinta si spatiu comercial/birouri. Amplasament:mun.Husi, str.I.Al.Anghelus, nr.1, CF 72844, jud.Vaslui, beneficiar Frentescu EmanuilDirectia Urbanism, Dir.Ec., Comp.adm.dom.public si privat
39424.11.2022privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti- Judetul Vaslui (APC VASLUI) si Operatorul Regional AQUAVAS S.A., prin Actul Aditional nr.13Directia Urbanism, Birou Th, Dir.Ec, Nechifor F, Popa O, APC si Aquavas Vaslui
39324.11.2022privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a Statiei de Radioficare, in vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteiaDirectia Economica, Dir.Urb, Comp.adm.dom.public si privat
39224.11.2022privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 78050 în 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric 3Directia Urbanism, Dir.Ec, Comp.adm.dom.public si privat
39124.11.2022privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 79662 în 3 loturi distincte, situate in Cartier Dric 2Directia Urbanism, Dir.Economica, Comp.adm.dom.public pri privat
39024.11.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa noiembrie 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
38924.11.2022privind rectificarea bugetului local -etapa noiembrie 2022Directia Economica,Dir.Urb, Birou Rehnic, Birou Proiecte Europ.
38824.11.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi ”Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
38724.11.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare deviere conducta de canalizare pluviala din zona Strazii Sf.Gheorghe cu punctul de deversare langa podul de pe Strada Capitan Carp ”Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
38624.11.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F.
38524.11.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023”.Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Th, Nechifor F.
38424.11.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”Directia Economica, Dir Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F.
38324.11.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui >>Directia Economica, Dir .Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F.
38224.11.2022privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2022Directia Economica, Dir.Urb, BirouTehnic, Birou Proiecte Europ.
38124.11.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2 , către actualul chiriaș, Vengheac Ovidiu- LuigiDirectia Urbanism , Dir.Ec, Comp.adm.dom.public si privat
38024.11.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Husi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, parter, ap.2 , către actualul chiriaș, doamna Armanu StelaDirectia Urbanism , Dir.Ec, Comp.adm.public si privat
37924.11.2022privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 14 iulie, nr.8, bl.28, sc.B, et.2, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Nastas Tudurita, actualul chiriaşDirectia Urbanism, dir.Ec, Comp.adm.dom.public si privat
37824.11.2022privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism, Dir.Ec, Comp.adm.dom.public si privat
37724.11.2022privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul HusiBiroul agricol si cadastru , BAPLRP, Dir.Economica
37624.11.2022privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” HusiBAPLRP, Comp.Res.Umane, Dir.Ec, Spital Mun.Husi
37524.11.2022privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi
Directia de Asistenta Sociala Husi, Dir.Ec, BAPL, Comp.Res.Umane
37424.11.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna noiembrie 2022 , luna decembrie 2022, luna ianuarie 2023BAPLRP , cons.local Toma Catalina Tania