Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Octombrie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
37327.10.2022pentru aprobarea proiectului “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01, si a bugetului acestuia Directia Economica, dir.Urb, Birou tehnic, Birou Proiecte Europ. , Nechifor F.
37227.10.2022privind scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Huși a construcției situată pe Drum Coțoi nr.2 , înregistrată în domeniul privat la poziția nr.159Dir.Urb., Dir.Ec, Birou Agricol, Comp.adm.dom.public .si p.
37127.10.2022privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, parter, jud. Vaslui ”Directia Urbanism, Birou Tehnic, Dir.Ec, Nechifor Flori, Birou Proiecte Europ.
37027.10.2022privind alocarea sumei de 27.000,66 lei cu TVA necesară pentru reabilitarea instalației de încălzire centrală din clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, din municipiul Huși, județul Vaslui Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
36927.10.2022privind alocarea sumei de 16.766,53 lei cu TVA necesara pentru lucrări de reparații conductă de agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din municipiul Huși , județul Vaslui Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F.
36827.10.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa octombrie 2022Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic,
36727.10.2022privind rectificarea bugetului local -etapa octombrie 2022Directia Economica, dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
36627.10.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene, Nechifor Florin
36527.10.2022privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de
324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Directia Economica, Birou Tehnic, Spitalul Mun.Husi(prin adresa)
36427.10.2022privind aprobarea repartizarii sumei de 20,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi Directia Economica, Centrul de Excelenta Vaslui(prin adresa)
36327.10.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”Directia Economica, Directia Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
36227.10.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”Directia Economica, Dir.Urb,Nechifor F, Birou Proiecte Europ, Birou Tehnic
36127.10.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F, Birou Proiecte Europ.
36027.10.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ”Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
35927.10.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ”Directia Economica , Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor Florin
35827.10.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in Municipiul Husi,Jud. Vaslui pentru anul 2022-2023”Directia Economica, Dir,Urb, Birou Tehnic,Nechifor Florin
35727.10.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala).Directia Economica, Dir.Urb, Birou tehnic, Nechifor F,
35627.10.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui”Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor Florin
35527.10.2022privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165Directia Economica, Dir.Urb,Birou Tehnic,Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
35427.10.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389Directia Economica, Dir.Urbanism,Birou tehnic, Birou Proiecte Europ., Nechifor F.
35327.10.2022privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 , modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022Directia Economica, dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiect Europ.
35227.10.2022privind aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Huşi
a imobilului teren în suprafață de 1084 mp, situat pe str. Fundătura Viticulturii nr.18,
înscris în CF nr.72496 Huşi , și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Huşi a respectivului imobil teren
Directia Urbanism, Dir.Ec, Comp.adm.dom.p.p., Birou Agricol, Birou Tehnic
35127.10.2022privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicDirectia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
35027.10.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, în vederea implementarii proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, ca urmare a cresterii preturilor Directia Economica, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
34927.10.2022privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 şi a Programului cu principalele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 Directia Urbanism. Dir.Ec, Birou Tehnic, Comp.Prot.Civ, SC Ecosalubrizare Prest
34827.10.2022privind acordarea unui aviz de principiu in vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" HușiBAPLRP, Dir.Ec, cons.Romila Claudiu, Toma Tania, Patrascu Luiza(e.mail)
34727.10.2022privind alocarea sumei de 371.513,80 lei cu TVA necesara pentru realizarea devierii conductei de canalizare pluviala din zona strazii Sf.Gheorghe, cu punctul de deversare langa podul de pe strada Capitan Carp Directia Urbanism, Birou Tehnic, Dir.Ec, Nechifor F.
34627.10.2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartimentul Gestionarea Resurselor Umane, BAPL,Dir.Ec
34506.10.2022hotarâre privind alocarea sumei de 30.836,89 lei cu TVA necesară pentru realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe strada Barbu Lăutaru și strada MelchisedecDirectia Urbanism, Birou Tehnic, Dir.Ec, Nechifor Florin
34406.10.2022hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de statBAPLRP, Dir.Ec, SG Anastasie Panu, Birou Tehnic, Dir.Urbanism
34306.10.2022hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Directia Urbanism, dir.Ec, Birou Tehnic, Nechifor Florin, Comp.ad.dom.public si privat