Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Septembrie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
3422022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,ap.3,parter,județul Vaslui Directia Economica, Dir.Urbanism, Comp.adm.dom.public si privat
3412022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77567 în 2 loturi distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte situate in municipiul Husi Directia Urbanism, Dir.Ec, Comp.adm.dom.public si privat
3402022-09-27 16:31:32Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa septembrie 2022Directia Economica , Directia Urb, Birou Tehnic
3392022-09-27 16:31:32Hotărâre privind rectificarea bugetului local -etapa septembrie 2022Dir.Ec, Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ.
3382022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui”Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Nechifor F.
3372022-09-27 16:31:32Hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mariDirectia Ec. , Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
3362022-09-27 16:31:32Hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi” , judetul Vaslui Directia Economica , Dir.Urb, Birou Tehnic, Nechifor F.
3352022-09-27 16:31:32Hotărâre privind modificarea tarifului de călătorie la transportul public local de călători efectuat prin curse regulate în municipiul Huşi, judeţul VasluiDirectia Urbanism, Dir.Ec, Birou Tehnic, Popa Ovidiu
3342022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Meleti Istrati, nr.6, bl.23, sc.C, et.4, ap.38, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Flot Ecaterina, actualul chiriaş Directia Urbanism , Dir.Ec, Comp.ad.dom.public si privat
3332022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 79822 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 78849 in 4 loturi distincte si cu nr.cadastral 80124 in 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric 2Directia Urbanism, Dir.Ec, Comp.ad.dom.public si privat
3322022-09-27 16:31:32Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi, jud.Vaslui Directia Urbanism , Dir.Ec, Comp.ad.dom.public si privat
3312022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL, situata în Șoseaua Huși-Stănilești , persoanei aflate pe lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019Directia Urbanism, Dir.Economica, Comp.ad.dom.public si privat
3302022-09-27 16:31:32Hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii « Reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Dacia din municipiul Huși », str. General Teleman, nr.15, bloc 19, parter, judetul VasluiDirectia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic, Nechifor F.
3292022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea “Programului de reparații străzi in Municipiul Huși , judetul Vaslui , pentru anul 2022-2023” Directia Urbanism, Dir.Ec, Birou Tehnic, Nechifor F.
3282022-09-27 16:31:32Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul Huși,județul VasluiDirectia Urbanism , Dir Ec, Birou Tehnic, Nechifor F.
3272022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investitie Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Dr.Corneliu Adamesteanu din municipiul Husi, judetul VasluiDirectia Urbanism, Dir.Economica,Birou Tehnic, Nechifor F.
3262022-09-27 16:31:32Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.274 din 30.09.2021, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.337 din 08.11.2021BAPLRP, cons.local Aghiorghiesei Costel, SG Ion Creanga
3252022-09-27 16:31:32Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.436 din 22.12.2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie, înfiinţate în unităţile de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul HuşiBAPLRP, cons.local Aghiorghiesei Costel, SG Anastasie Panu
3242022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a părții cota de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului Directia Urbanism,Dir.Ec,BT, Nechifor, SC AQUAVAS SA
3232022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi ”, cod SMIS 117872 , urmare a cresterii preturilor Dir.Ec.Dir.Urb, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europ, Nechifor F.
3222022-09-27 16:31:32Hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi ”, în vederea implementarii proiectului “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi ” cod SMIS 117872 , ca urmare a cresterii preturilor Dir.Ec, Dir.Urbanism, Bir.Th,, Birou Proiecte Europene ,Nechifor F.
3212022-09-27 16:31:32Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr.26937/29.08.2022 formulată de către domnul consilier av. Radu Bobîrnat împotriva Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Huși nr.306, 307, 314, 315, 316, 317 din 25 august 2022BAPLRP, Dir.Ec. , Dir.Urbanism, Birou Tehnic
3202022-09-15 15:47:29privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia Directia Urbanism, Dir.ec., Biou Tehnic, Comp.adm.dom.p, Sc Aquavsa SA Vaslui
3192022-09-15 15:47:29privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi ”, proiect depus în cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10Birou Proiecte Europ,Dir.Ec, Dir.Urb,B.Tehnic,Comp.ad.dom.p si p.