Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Septembrie 2023

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
37727.09.2023privind radierea din cartea funciara nr.80863 a UAT Municipiul Husi a dreptului de proprietate asupra imobilului teren cu nr.cadastral 80863Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
37627.09.2023privind alocarea sumei de 3.898,30 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui bransament de apa potabila pentru alimentarea unei instalatii de irigat, amplasata pe spatiul verde situate pe strada 1 Decembrie, bloc 13, in municipiul Husi, judetul VasluiDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
37527.09.2023privind alocarea sumei de 13.251,53 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui sistem de irigatii, pe spatiul verde de pe strada General Teleman, nr.1(fost sediu al Raiffeisen Bank Romania), in municipiul Husi, judetul VasluiDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
37427.09.2023privind aprobarea actualizarii Bugetului si Acordului de parteneriat ale proiectului ““Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 /2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
37327.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL
37227.09.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731 urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
37127.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura”-componenta B din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”; urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL
37027.09.2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa septembrie 2023Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
36927.09.2023privind rectificarea bugetului local -etapa septembrie 2023Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
36827.09.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul RenovariiDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL
36727.09.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi “accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul RenovariiDirectia Economica + comp.din reg.ev.HCL
36627.09.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <>Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
36527.09.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <>Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
36427.09.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2024 pentru obiectivul Proiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși” cod F-PNRR-Dotari-2023-1191 Directia Economica + comp.din reg.ev.HCL
36327.09.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dna Tartian Mihaela, titulara contractului de inchiriere nr. 31100 din 23.12.2005Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
36227.09.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul David Liviu, titular al contractului de inchiriere nr. 35235 din 03.12.2010Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
36127.09.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dna Baghiu Mona, titulara contractului de inchiriere nr. 31026 din 23.12.2005Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
36027.09.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Condria-Penisoara Claudiu, titular al contractului de inchiriere nr. 31106 din 23.12.2005Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35927.09.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dna Mihai Mihaela, titulara contractului de inchiriere nr. 31122 din 23.12.2005Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35827.09.2023privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spatii excedentare, situate in incinta imobilului Stadionul municipal, de catre Clubul Sportiv Municipal “Husana” Husi, spatii care sunt proprietatea publica a municipiului Husi, aflate in administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
35727.09.2023privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 2 spatii, primul in suprafata de 11,05 mp si al doilea in suprafata de 24,00 mp, situate in Hala de carne si lapte, apartinand Centrului Public de Desfacere Husi, aflate pe str.Piata Victoriei, nr.11, apartinand domeniului public al Municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35627.09.2023privind preluarea contractului de concesiune nr. 25747 din 19.10.2004 incheiat cu dnul Pandelea Puiu, pentru terenul in suprafata de 600 mp, situat in municipiul Husi, str. Episcop Grigore Leu, nr.7, teren apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35527.09.2023privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.32, catre actualul concesionar Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35427.09.2023privind alocarea sumei de 38.044,72 lei cu TVA, necesara pentru refacerea trotuarului cantinei Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, situate pe str. Fdt.Viticulturii, nr.1Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35327.09.2023privind alocarea sumei de 190.122,05 lei cu TVA, necesara pentru refacerea acoperisului tip terasa circulabila corp Cladire Internat 208 locuri-aflat in administrarea Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi, situat pe str.I.A.Anghelus, nr.12, proprietatea municipiului HusiDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35227.09.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 151 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 1, str.Costache Olareanu, nr.41Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35127.09.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 3, str.Doctor Inginer Ioan Neamtu, nr.29Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
35027.09.2023privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 1, str.Costache Olareanu, nr.39Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34927.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 74326 în 6 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe str.Husi-Voloseni, nr.1Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34827.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 77088 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului public al Municipiului Husi, situat in str. Piata Victoriei, nr.11Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34727.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 79833 in 3 loturi distincte si cu nr.cadastral 80003 în 4 loturi distincte, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situate in Cartier Dric 3Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34627.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80148 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34527.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 77622 în 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34427.09.2023privind aprobarea vânzării garsonierei situata în municipiul Huşi, str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.2, ap.35, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Gavril Ioan, actualul chiriaş Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34327.09.2023privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str. 1 Decembrie, nr.18, bl.13, sc.C, et.3, ap.4, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Luciu Lucia, actualul chiriaş Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
34227.09.2023privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str.Calea Basarabiei, nr.87, bl.G2, sc.A, et.4, ap.18, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Noia Ioana- Georgiana, actualul chiriaş Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
34127.09.2023privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului-apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.31, bl.6, sc.C, et.3, ap.56, către actualul chiriaș, doamna Mihu DorinaDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
34027.09.2023privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al garsonierei situata în municipiul Huși, strada 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, et.3, ap.50 Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
33927.09.2023privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
33827.09.2023privind aprobarea actualizarii Bugetului si Acordului de parteneriat ale proiectului “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 /2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.Directia Economica
33727.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS 142238, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
33627.09.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și înființare centru cultural-educațional” - SMIS 142239 și Acordului de parteneriat actualizat al proiectului, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.Directia Economica
33527.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și înființare centru cultural-educațional” - SMIS 142239, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica
33427.09.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ”Construirea unui teatru de vara in zona Recea -SMIS 153167, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
33327.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii Construirea unui teatru de vara in zona Recea -SMIS 153167, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica
33227.09.2023privind aprobarea bugetului actualizat si a Acordului de parteneriat actualizat ale proiectului “Infiintarea Clubului seniorilor din Husi”SMIS 153168, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonantei de urgenta nr.64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.Directia Economica
33127.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii Infiintarea clubului seniorilor din Husi –SMIS 153168, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica
33027.09.2023privind cuprinderea în buget a creanței bugetare in suma de 9.138,75 lei, stabilita în sarcina UAT municipiul Huși pentru proiectul "Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” SMIS 144153 Directia Economica
32927.09.2023privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului « Construirea unui centru multifuncțional în ZUM 3-Dric- SMIS 138482 și Acordului de parteneriat actualizat al proiectului, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.Directia Economica
32827.09.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului « Construirea unui centru multifuncțional în ZUM 3-Dric- SMIS 138482, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
32727.09.2023privind aprobarea aprobarea bugetului actualizat și a Acordului de parteneriat actualizat pentru proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389, urmare a ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei urmare aplicarii Ordonantei de Urgenta nr.64 din 09.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
32627.09.2023privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, urmare ajustarii preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile urmare aplicarii Ordonantei de Urgenta OUG 64/2022Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
32527.09.2023privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, urmare ajustarii preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile urmare aplicarii Ordonantei de Urgenta OUG 64/2022Directia Economica
32427.09.2023pentru aprobarea bugetului proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-1191 intitulat ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși” finanțare acordata prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in numele si pentru Ministerul Educatiei pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe prin PNRR Pilonul VI, Componenta C15: EducațieDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
32327.09.2023privind aprobarea actualizării bugetului proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Grădinița cu program prelungit nr.10, Huși” urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în vederea implementării proiectului accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul RenovăriiDirectia Economica
32227.09.2023privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Renovarea energetică moderată a clădirii Grădinița cu program prelungit nr.10, Huși”, ca urmare a modificarilor intervenite prin obtinerea avizului ISU, in vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1572 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul RenovăriiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
32127.09.2023privind aprobarea realizarii unui studiu urbanistic privind delimitarea zonei de regenerare urbană în conformitate cu prevederile OUG nr. 183 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbanăDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
32027.09.2023privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1Directia Economica
31927.09.2023privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a -1697 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
31827.09.2023pentru modificarea H.C.L. nr.283 din 28.07.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Municipal Husana HusiBAPL
31727.09.2023privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Cresei Municipiului HusiBAPL+ comp.din reg.ev.HCL
31627.09.2023privind aprobarea modificarii art.38 al Regulamentului de organizare si functionare a Cresei Municipiului Husi - Anexa nr.3 a Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.88 din 02.02.2023, privind infiintarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica-“Cresa Municipiului Husi”, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi, prin reorganizarea Cresei din Municipiul HusiBAPL+ comp.din reg.ev.HCL
31527.09.2023privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul HuşiBAPL + comp.din reg.ev.HCL
31425.09.2023privind delegarea temporara a dreptului de administrare a unui sector de drum national in vederea executarii de lucrari de intretinereDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
31325.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 71447 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului public al Municipiului Husi, reprezentand str.A.I.CuzaDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL