Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Aprilie 2024

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
22930.04.2024Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna mai 2024 , luna iunie 2024, luna iulie 2024– inițiator primarul municipiului Huși.
23030.04.2024Proiect de hotarare
privind alocarea sumei de 479.392,85 lei cu TVA pentru amenajare parcari auto pe strada Sf.Gheorghe din municipiul Husi
23130.04.2024Proiect de hotarareprivind alocarea sumei de 86.500 lei, necesara pentru finantarea Programului National pentru prescolari “Atelier de Vara” in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.10 din municipiul Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
23230.04.2024Proiect de hotarareprivind alocarea sumei de 42.000 lei, necesara pentru instalarea unui sistem de securitate antiefractie si supraveghere video in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.10 din municipiul Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
23330.04.2024Proiect de hotarareprivind alocarea sumei de 16.209,90 lei, necesara pentru instalarea unui sistem de securitate antiefractie si supraveghere video in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.7 si Gradinitei cu program prelungit nr.13 din municipiul Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
23430.04.2024Proiect de hotarareprivind alocarea sumei de 20.000 lei, necesara pentru instalarea unui sistem de securitate antiefractie si supraveghere video in cadrul Cresei municipiului Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
23530.04.2024Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a unor suprafete de pajisti, proprietatea privata a UAT Husi, judetul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
22824.04.2024PH privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul VasluiDirectia UrbanismSAPL
22719.04.2024PH privind alocarea sumei de 60939,13 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii si reamenajare a locului de joaca din cadrul parcului "Cuza-Voda" din municipiul HusiServiciul TehnicSAPL
22619.04.2024PH privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia UrbanismSAPL
22519.04.2024PH privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiata la data de 31.12.2023Directia EconomicaSAPL
22419.04.2024PH privind declararea unui teren situat in intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public localDirectia UrbanismSAPL
22319.04.2024PH privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa aprilie 2024Directia EconomicaSAPL
22219.04.2024PH privind rectificarea bugetului local etapa aprilie 2024Directia EconomicaSAPL
22119.04.2024PH privind declararea de utilitate publica si interes local a obiectivului de invesitii "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, judetul Vaslui" accesat pentru finantare in cadrul " Programului-cheie 1" Surse regenerabile de energie si stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare -Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice si aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului in suprafata de 70.000 mp, proprietatea municipiului Husi, identificat in T 46, P3979, nr.cadastral 72159, UAT HusiServiciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
22019.04.2024PH privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 241 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe str.Husi-Voloseni, nr.1 DDirectia UrbanismSAPL
21918.04.2024PH privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" HusiCompartiment Resurse Umane SAPL
21818.04.2024PH privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" HusiCompartiment Resurse Umane SAPL
21718.04.2024PH privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele din fondul locativ de stat, proprietatea municipiului husi care apartin domeniului privat al municipiului husiDirectia UrbanismSAPL
21618.04.2024PH privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 250 mp, situat in intravilanul municipiului husi, str.Dr.ing.Ioan Neamtu, nr.51, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, dlui Ostafe Aurel-Teodor, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuitDirectia UrbanismSAPL
21518.04.2024PH privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30903 din 20.12.2004, incheiat cu Cabinetul Medical Individual dr.Tirdea -Postelnicu Rodica, pentru spatiul cabinetului medical individual, situat in incinta imobilului "Dispensar medical nr.1" din bdul 1 Mai, nr.4, bl.25, parter, in suprafata totala de 57,24 mp, apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL
21418.04.2024PH privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe anul 2023 preluate de S.C.Ecosalubrizare Prest S.R.L.-Husi in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr.9598 din 01.04.2011S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiSAPL
21318.04.2024PH privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 71488 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat pe str.calea Basarabiei, nr.103Directia UrbanismSAPL
21218.04.2024PH privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 80177 in 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2Directia UrbanismSAPL
21118.04.2024PH privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 80509 in 2 loturi distincte, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismSAPL
21018.04.2024PH privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de distributie de gaze naturale situata in Husi, str.Mihail Sadoveanu, nr.1, jud.vaslui, in suma de 451,10 lei cu TVA inclus, reprezentand cota-parte la investitia privind realizarea conductei de distributie gaze naturale, a carei plata este necesara pentru racordarea cladirii Cresa care face obiectul proiectului "Construire cresa, str.Mihail Sadoveanu, nr.1, municipiul Husi"Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
20918.04.2024PH privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere nr.4916 din 12.04.2000, al imobilului situat in municipiul Husi, str.Mihail Kogalniceanu , nr.3, bl.11, sc.B, et.2, ap.24, prin inlocuirea partii contractante Ciocinta Costel cu Ciocinta LucicaDirectia UrbanismSAPL
20818.04.2024PH privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a imobilului- teren, in suprafata de 315 mp, situat pe str. Husi- Voloseni, nr.3A, apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL
20718.04.2024PH privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a imobilului-teren, in suprafata de 309 mp, situat pe str.Husi-Voloseni, nr.1 C, apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL
20618.04.2024PH privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 24 mp, situat in Hala de carne si lapte, apartinand Centrului Public de Desfacere Husi, aflat pe str.Piata Victoriei, nr.11, apartinand domeniului public al Municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL
20518.04.2024PH privind aprobarea vanzarii unei locuinte de tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102/23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dna Popescu Daniela, titulara contractului de inchiriere nr.26618 din 01.11.2005Directia UrbanismSAPL
20418.04.2024PH privind alocarea sumei de 123.392, 01 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente in cadrul Cantinei de Ajutor Social din municipiul HusiServiciul TehnicSAPL
20318.04.2024PH privind aprobarea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Calea Basarabiei, nr.90, bl.B2, sc.B, et.1, ap.14, catre actualul chirias, dnul Eracle Cosmin-ConstantinDirectia UrbanismSAPL
20218.04.2024PH privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere, avand ca obiect doua terenuri apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL
20118.04.2024PH privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi", urmare a aprobarii Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici, in vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul apelulu de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5- valul RenovariiServiciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
20010.04.2024PH privind declararea unui teren situat in intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public localDirectia UrbanismSAPL
19910.04.2024Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.94/29.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului municipal Dimitrie Castroian HusiCompartiment Resurse Umane SAPL
19810.04.2024Proiect de hotarare privind solicitarea finantarii din partea OCPI Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT municipiul HusiCompartiment Agricol si CadastruSAPL
19710.04.2024Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de cetatean de Onoare al Municipiului Husi dlui prof.univ.dr.Petru IOANSAPLSAPL
19610.04.2024Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Husi, dlui Benone ButacuSAPLSAPL
19510.04.2024Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Husi, dlui Marcel MironSAPLSAPL
19410.04.2024proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Husi, dnei profesor Lina CodreanuSAPLSAPL