Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna August 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
33425.08.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 296.005,98 lei cu TVA, necesara pentru reparatii sarpanta, schimbare invelitoare si ignifugare acoperis al cladirii Seminarului Teologic “Sf.Ioan Gura de Aur” din municipiul Husi
Biroul TehnicBAPL
33324.08.2023Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a imobilului-teren, situat in Cartier Dric 2, str.Ciprian Porumbescu, nr.97, proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, catre Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura -Centrul Judetean Vaslui, pentru o perioada de 49 aniDirectia UrbanismBAPL
33224.08.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru data de 24 august 2023 - initiator primarul municipiului Husi .BAPLBAPL
33123.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zoneDirectia UrbanismBAPL
33022.08.2023privind neasumarea de catre UAT municipiul Husi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, in perioada 2023-2029BAPLDirectia Economica, Birou Tehnic
32922.08.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
32821.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, str.Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Vengheac Ovidiu -Luigi, actualul chiriasDirectia UrbanismBAPL
32721.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 80668 in 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
32621.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului -teren cu nr. cadastral 79822 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in cartier Dric 2Directia UrbanismBAPL
32521.08.2023Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
32417.08.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului- garsoniera apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.58, catre actualul chirias, domnul Gramada AlexandruDirectia UrbanismBAPL
32317.08.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului-garsoniera apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon. sc.A, et.3, ap.59, catre actualul chirias, domnul Gramada FlorinDirectia UrbanismBAPL
32217.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Alecu Beldiman, nr.36Directia UrbanismBAPL
32117.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 79889 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
32011.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr. casadtral 79560 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
31907.08.2023Proiect de hotarare privind avizarea Memorandumului referitor la ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian HusiSpitalul D. CastroianBAPL
31807.08.2023Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din imobilul C2 situat in strada Corni nr.79, Husi, judetul Vaslui, proprietatea municipiului Husi , apartinand domeniului public al municipiului Husi , catre Asociatia Centrul Diecezan Caritas Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii InternationaleBAPL
31707.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Sistem eHealth, integrat si interoperabil in cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian Husi in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta-Componenta C7-Transformare digitala-Investitia I.3 Realizarea sistemului de eHealth si telemedicina, Investitia I1.3.3 Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, precum si a cheltuielilor legate de proiectSpitalul Municipal "Dimitrie Castroian"BAPL
31607.08.2023Proiect de hotarare privind preluarea de la Fundatia Star of Hope Romania a unor spatii situate in imobilul Centrul Comunitar Integrat din strada Corni nr.79, Husi, jud.VasluiBirou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBAPL
31507.08.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local-etapa august 2023Directia EconomicaBAPL
31407.08.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propriiDirectia EconomicaBAPL
31307.08.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2024 pentru obiectivul de investitii "Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Husi, judetul Vaslui"Directia EconomicaBAPL
31207.08.2023Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna august 2023, luna septembrie 2023, luna octombrie 2023Cabinet PrimarBAPL