Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Decembrie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
55119.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, str.Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Mocanu Neculai, actualul chiriasDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
55019.12.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
54918.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii si inscrierii in domeniul privat al municipiului Husi a imobilului teren in suprafata de 391 mp, situat pe str. Husi-iasi, nr.9G, inscris in cartea funciara nr.71069, respectiv a imobilului - teren in suprafata de 120 mp, situate pe str.Husi-Iasi, nr.9H, inscris in cartea funciara nr.71298Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
54818.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului Centrala termica nr.9, situata in strada Lt.Octav Hagiu nr.3, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
54718.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului " Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi- Scoala Europeana sustenabila pentru agricultura viitorului" si aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul mentionat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul Vi-Politici pentru noua generatie, Componenta 15 -Educatie , Reforma 4-Crearea unei rute profesionale complete pentru invatamantul tehnic superior Investitia 7-Transformarea liceelor agricole in centre de profesionalizareBiroul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
54615.12.2023inventar domeniu privat
54515.12.2023vanzare CT str.Octav Hagiu
54415.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Husi pentru orizontul de timp 2023-2030
54315.12.2023Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului husiSAPLConsiliul Local al municipiului Husi
54215.12.2023Proiect de hotarare privind rectificarea H.C.L. al municipiului Husi nr.441 din 23.11.2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
54115.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2024Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
54015.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de conciosanare ce se va utiliza in anul fiscal 2024 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa terenDirectia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
53915.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2024Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
53815.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi, incepand cu data de 01.01.2024Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
53715.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2024 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al municipiul HusiDirectia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
53615.12.2023Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
53514.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.0.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Tonigaru Alin Gabriel, titular al contractului de inchiriere nr.31054 din 23.12.2005Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
53414.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamenului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Condrea Ancuta Maria, titulara a contractului de inchiriere nr.20636 din 20.09.2021Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
53314.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Asimine Vlad, titular al contractului de inchiriere nr.31294 din 04.11.2015Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
53214.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102 din 23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Avram Daniel, titular al contractului de inchiriere nr.21910 din 12.09.2005Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
53114.12.2023privind alocarea sumei de 36.450 lei catre Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, necesara pentru organizarea evenimentului “La cumpana dintre ani-Revelion 2023 – 2024 ”Casa de CulturaBAPL
53014.12.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local- etapa II decembrie 2023Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
52914.12.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -etapa decembrie 2023Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
52814.12.2023proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, perioada 2023-2025 pentru Proiect "Construire cresa str.Mihail Sadoveanu, nr.1, Husi, Municipiul HusiDirectia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
52714.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L. , conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Cimbir Natalia, titulara a contractului de inchiriere nr.21881 din 30.08.2004Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
52614.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Croitoru Ana-Daniela, titulara a contractului de inchiriere nr.26650 din 01.11.2005Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
52514.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Mazdrag Elena, titulara a contractului de inchiriere nr.31118 din 23.12.2005Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
52414.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Munteanu ndreia, titulara a contractului de inchiriere nr.30976 din 21.11.2006Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
52314.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.l. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Oprea Tudor-Mihaita, titular al contractului de inchiriere nr.9184 din 06.05.2020Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
52214.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru capturare si ingrijire caini fara stapan , din municipiul Husi si autovehicul transport caini fara stapan, incepand cu data de 01.01.2024S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiConsiliul Local al municipiului Husi
52113.12.2023Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.2609 din 31.01.2019, chirias C.M.I. dr.DONOSA RODICA-dr.Donosa Rodica, pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical, in suprafata de 62,19 mp, situat in incinta imobilului Dispensarului medical nr.1, din Husi, B-dul 1 Mai, bl.25, parter, judetul VasluiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
52012.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului "Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi", urmare a realizarii documentatiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate, in vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul PNRR, Componenta 10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51912.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi ", in vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul PNRR, Componenta 10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51805.12.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local -etapa decembrie 2023.Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
51705.12.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei cu TV, reprezentand un ajutor financiar pentru Parohia “Sfantul Ilie” HusiBiroul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
51605.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de gaze naturale situate in str.Corni, municipiul Husi, jud.Vaslui, in valoare de 968,04 lei cu TVA, reprezentand cota-parte la investitia existenta (racord de gaze naturale in lungime de 11 m) si la extinderea conductei de distributie, a carei plata este necesara pentru racordarea cladirii Gradinita nr.8 Husi care face obiectul proiectului “Rest de executat-Construire Gradinita nr.8 - Husi ”.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51505.12.2023Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii duratei proiectului “Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” cod SMIS 138482 finanțat în cadrul POR 2014-2020; în scopul finalizării acestuia din fonduri proprii până cel târziu la data de 31.12.2024.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51405.12.2023Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii duratei proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167 finanțat în cadrul POR 2014-2020;, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024.

Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51305.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare dispensar Casa Ralea și înființarea unui Centru de recuperare medicală pentru adulți și copii” cod SMIS 142238, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51205.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51105.12.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II a, a proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 in cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile).Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
51005.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II a , a proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567 in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale , precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens ( cofinantare, cheltuieli neeligibile).Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
50905.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II a , a proiectului “Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane ” cod SMIS 125731 in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale , precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens ( cofinantare, cheltuieli neeligibile).

Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
50805.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II a, a proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165 in cadrul Programul Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile).Biroul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi