Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Februarie 2024

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
11428.02.2024Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian"HusiSAPLConsiliul Local al municipiului Husi
11328.02.2024Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 33.835, 78 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui numar de 11 bransamente de apa potabila, necesara pentru alimentarea instalatiilor de irigat, care vor fi amplasate pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului Husi, de pe strada Calea Basarabiei si strada General Teleman nr.1 (in fata fostei Raiffeisen Bank Romania) din municipiul Husi, judetul VasluiServiciul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
11223.02.2024privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huşi ca bun de uz şi de interes public local- inițiator primarul municipiului Huși.Directia UrbanismSAPL
11123.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile ai administratorului S.C.Parcuri Verzi & Urban Trans S.R.L. husi pe durata contractului de mandatParcuri Verzi &Urban Trans SRLConsiliul Local al municipiului Husi
11023.02.2024Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
10923.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 6(sase) loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
10822.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a unor suprafete de pajisti, proprietatea privata a UAT Husi, judetul VasluiSAPLConsiliul Local al municipiului Husi
10722.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in muncipiul Husi, judetul VasluiServiciul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
10622.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii contractului de concesiune nr.11249 din 25.04.2003, a terenului in suprafata de 33 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situata pe str.Piata Victoriei, nr.11Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
10522.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de subventionare in anul 2024, de la bugetul local al municipiului Husi, in baza Legii nr.34/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiilor, dundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pe raza municipiului HusiDirectia de Asistenta Sociala HusiConsiliul Local al municipiului Husi
10422.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii si a componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care pot primi subventii de la bugetul local in baza Legii nr.34/1998, in completarea resurselor propriiDirectia de asistenta socialaConsiliul Local al municipiului Husi
10322.02.2024Proiect de hotarare pentru aprobarea completarii HCL nr.102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT municipiul Husi, jud.Vaslui, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
10222.02.2024Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
10121.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii imobilului-teren cu nr. cadastral 79453, in suprafata de 305 mp cu imobilul-teren cu nr. cadastral 79454, in suprafata de 304 mp, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 3Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
10021.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.37, bl.8, sc.A, et.3, ap.13, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Mocanu Relu, actualul chiriasDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
9921.02.2024Proiect de hotarare privind inchirierea directa a unui spatiu in suprafata de 33,70 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, B-dul 1 Mai, bl.25, sc.D, parter, jud.Vaslui, catre Partidul Alianta pentru Unirea RomanilorDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
9820.02.2024Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul VasluiDirectia UrbanismMinisterul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA)
9720.02.2024Proiect de hotarare privind inchirierea directa a unui spatiu in suprafata de 38.60 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str.G-ral Teleman, nr.5, jud.Vaslui, catre Partidul Pro RomaniaDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
9620.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii ajutorului de incluziune conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024Directia de Asistenta Sociala HusiConsiliul Local al municipiului Husi
9520.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al municipiului Husi pentru anul 2024Directia de Asistenta Sociala HusiConsiliul Local al municipiului Husi
9420.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitare/modernizare cladire biblioteca Colegiului National Cuza Voda Husi, proiect care se va accesa pentru finantare in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
9320.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetica/modernizare Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi, proiect a carui finantare se va accesa in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
9220.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetica/modernizare Liceul Tehnologic Ioan Corivan Husi, proiect a carui finantare se va accesa in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
9120.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitarea/modernizarea Gradinitei nr.7 Husi, in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
9020.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat "Renovare energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi" in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1.a-1755 accesat in cadrul PNRR, apelul de proiecte PNRR /2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul renovariiServiciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
8920.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat "Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1.a-1580 accesat in cadrul PNRR, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1, Componenta 5-Valul renovariiServiciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
8820.02.2024Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.526 din 21.12.2023, privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi. str.Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre dnul Mocanu Neculai, actualul chiriasDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8720.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102 din 23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Bahnari Cristina, titular al contractului de inchiriere nr.2444 din 26.01.2007Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8620.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului municipal "Dimitrie Castroian"HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
8519.02.2024Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului-garsoniera apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.50, catre actualul chirias, doamna Ane LenutaDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8419.02.2024Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului-apartament apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, et.3, ap.12, catre actualul chirias, doamna Maran IrinaDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8319.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 80273 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in cartier dric 2Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8219.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 79888 in 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in cartier Dric 3Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8119.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, str.Octavian Cotescu, nr.1, Cartier Dric 3Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
8019.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Cerchez Corneliu Daniel, titular al contractului de inchiriere nr.20534 din 29.07.2014Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
7908.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura "Alexandru Giugaru"Husi, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteiaCasa de CulturaConsiliul Local al municipiului Husi
7808.02.2024Proiect de hotarare privind darea in administrare a Cinematografului Dacia Husi situat in municipiul husi, strada General Teleman, nr.15 si 15 B, bl.19, parter. judetul Vaslui catre Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, de catre UAT Municipiul HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
7707.02.2024Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 728090 lei fara TVA, necesara pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului Baza Sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu, nr.44, din municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
7607.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicConsiliul Local al Municipiului Husi
7507.02.2024Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 39.760,78 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente acoperis bloc ANL 3, sc.A, soseaua Husi-Stanilesti, din municpiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
7407.02.2024Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 16.108,20 lei cu TVA, necesara pentru procurarea si montarea a 33 de indicatoare rutiere Statie de autobuz" in municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
7307.02.2024Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 28.792,71 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente acoperis bloc ANL1, sc.A, soseaua Husi-Stanilesti, din municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicConsiliul Local al municipiului Husi
7207.02.2024Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului HusiDirectia de Asistenta Sociala HusiConsiliul Local al municipiului Husi
7107.02.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2024Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
7007.02.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si estimat pentru anii 2025 - 2027 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- inițiator primarul municipiului Huși.

Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6907.02.2024Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2024 si estimat pentru anii 2025 – 2027;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6807.02.2024Proiect de hotărâre privind includerea in bugetul local a sumei de 35.507,0 lei , reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2024 ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6707.02.2024Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 20,3 mii lei ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6607.02.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii sumei de 55,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi pentru anul 2024;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6507.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ”;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6407.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui” ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6307.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti <> ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6207.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6107.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat „Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
6007.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5907.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii ;

Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5807.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5707.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi”, accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2; Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5607.02.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect “BiblioHub Vaslui”; Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5507.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2024 pentru obiectivul Proiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși” cod F-PNRR-Dotari-2023-1191; Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5407.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5307.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5207.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240 ;

Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5107.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 ;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
5007.02.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731”;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4907.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4807.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4707.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4607.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2025 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui››;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4507.02.2024Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii <>;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4407.02.2024Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii <> Husi;Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
4301.02.2024Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna februarie 2024, luna martie 2024, luna aprilie 2024SAPLConsiliul Local al municipiului Husi
4201.02.2024Proiect de hotarare privind preluarea de catre UAT Municipiul Husi de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului situat in municipiul Husi, strada General Teleman, nr.15, bl.19, parter, judetul VasluiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi