Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Ianuarie 2024

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
4129.01.2024Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului HusiDirectia UrbanismMinisterul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA)
4023.01.2024Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a cinematografului :Dacia din municipiul Husiserviciul tehnicConsiliul Local al municipiului Husi
3923.01.2024Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului "BiblioHub Vaslui" accesat in cadrul PNRR, Componenta 7 Transformare digitala , Investitia I 17 - Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hb-uri de dezvoltare a competentelor digitale, in care Municipiul Husi are calitatea de partener 3Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
3823.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitii realizat in proiectul "BiblioHub Vaslui " si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii " BiblioHub Vaslui", implementat la biblioteca Mihai Ralea municipiul Husi, jud.VasluiServiciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
3723.01.2024Proiect de hotarareprivind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
3623.01.2024Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
3523.01.2024Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifie Directiei de Asistenta Sociala HusiCompartimentul Gestionarea Resurselor UmaneConsiliul Local al municipiului Husi
3423.01.2024Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
3323.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2024 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001DAS HUSIConsiliul Local al municipiului Husi
3223.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC Parcuri Verzi ^ Urban Trans S.R.L. pentru anul 2024S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L.Consiliul Local al municipiului Husi
3123.01.2024Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora, persoane persecutate politic si urmasii lor, care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husiserviciul tehnicConsiliul Local al municipiului Husi
3019.01.2024Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, metodologia de acordare a ajutoarelor, cat si modelul de Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru solicitarea ajutorului de urgenta, altele decat cele prevazute expres in Legea nr.196 din 2016 privind venitul minim de incluziuneDirectia de Asistenta Sociala HusiConsiliul Local al municipiului Husi
2919.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. Ecosalubrizare Prest S.RL -Husi pentru anul 2024S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiConsiliul Local al municipiului Husi
2819.01.2024privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși
2719.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale "Anastasie Panu" Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului national " Masa sanatoasa"SAPLConsiliul Local al municipiului Husi
2618.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C. Ecosalubrizare PREST S.R.L. Husi nr.9598 din 01.04.2011, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58 din 18 martie 2011S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiConsiliul Local al municipiului Husi
2518.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de distributie de gaze naturale situata in Cartier Dric 1, Husi, jud.Vaslui, in suma de 462,73 lei cu TVA inclus, reprezentand cota-parte la investitia privind extinderea conductei de distributie gaze naturale, a carei plata este necesara in vederea realizarii bransamentului de gaze naturale pentru obiectivul " Construire baza sportiva tip 1 strada Ciprian Porumbescu, nr.44, din municipiul Husi, judetul Vasluiserviciul tehnicConsiliul Local al municipiului Husi
2418.01.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Mihu Daniel Costel , titular al contractului de inchiriere nr.13720 din 21.05.2014Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
2318.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C.Parcuri Verzi Urban Trans S.R.L. Husi pentru prestarea serviciilor de amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2024Parcuri Verzi&Urban Trans SRLConsiliul Local al municipiului Husi
2218.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu 01.01.2024 in cazul persoanelor fizice- utilizatori casniciADIV VASLUIConsiliul Local al municipiului Husi
2118.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 80814 in 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
2017.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect sedii de partide si terenuri pe care sunt amplasate spatii comerciale, in municipiul HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
1917.01.2024Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
1817.01.2024Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.501 din 21.12.2023 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
1716.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.489 din 08.12.2023- privind aprobarea prelungirii duratei proiectului "Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in municipiul Husi" cod SMIS 142240, finantat in cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
1616.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.492 din 08.12.2023- privind aprobarea prelungirii duratei proiectului Constructia unui centru multi- functional in ZUM 3-Dric" cod SMIS 138482, finantat in cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
1516.01.2024Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii HCL nr.491 din 08.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" SMIS 153167, finantat in cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
1416.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.490 din 08.12.2023- privind aprobarea prelungirii duratei proiectului :Reabilitare dispensar Casa Ralea si infiintarea unui Centru de recuperare mdicala pentru adulti si copii" cod SMIS 142238, finantat in cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneConsiliul Local al municipiului Husi
1316.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1.428,81 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2023Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
1216.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 14.619, 54 mii lei inregistrat la 31.12.2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2024Directia EconomicaConsiliul Local al municipiului Husi
1116.01.2024Proiect de hotarare privind rectificarea H.C.L. nr. 517 din 21.12.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi, incepand cu data de 01.01.2024SAPLConsiliul Local al municipiului Husi
1015.01.2024Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale " Mihai Ralea" Husi.Compartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
915.01.2024Proiect de hotarare privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
815.01.2024Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare anuala a managementului Casei de Cultura " Alexandru Giugaru" HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
715.01.2024Proiect de hotarare privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, institutie de cultura in subordinea Consiliului Local al Municipiului HusiCompartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
615.01.2024Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2024-2025Compartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
515.01.2024Proiect de hotarare privind reorganizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica Cresa municipiului Husi incepand cu anul scolar 2024-2025Compartiment Resurse Umane Consiliul Local al municipiului Husi
414.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102 din 23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Smau Mihai, titular al contractului de inchiriere nr.31034 din 23.12.2005Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
314.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102/23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Macarie Iulian, titular al contractului de inchiriere nr.36528 din 14.11.2022Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
214.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102/23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dna Romila Mihaela, titulara a contractului de inchiriere nr.31224 din 23.12.2005Directia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi
105.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat in domeniul public al municipiului HusiDirectia UrbanismConsiliul Local al municipiului Husi