Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Iulie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
31124.07.2023pentru aprobarea modificarii Acordului de Parteneriat incheiat in cadrul proiectului “ SIS-HUȘI - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate Incluzivă ”SMIS 139988, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.5/2020– initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Managementul Proiectelor europene, Comp.juridic
31024.07.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.049, 50 lei cu TVA, necesara pentru renovarea cabinelor WC ecologice in zona parcului "Pompieri"Biroul TehnicBAPL
30921.07.2023privind aprobarea alipirii imobilului teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, cu nr. cadastral 80171, in suprafata de 305 m.p. cu imobilul-teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, cu nr.cadastral 80172, in suprafata de 305 m.p. , terenuri situate in Cartier Dric 2Directia UrbanismBAPL
30821.07.2023privind suplimentarea cu suma de 14.160,50 lei cu TVA a lucrarilor de reparații interioare la cantina scolară din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși Biroul TehnicBAPL
30721.07.2023privind alocarea sumei de 12.797,45 lei cu TVA necesara pentru renovarea cabinelor w.c. ecologice in zona Parcului “Rodina” Biroul TehnicBAPL
30621.07.2023privind alocarea sumei de 13.581,90 lei cu TVA necesara pentru renovarea cabinelor w.c. ecologice in zona Parcului “Cuza Voda” Biroul TehnicBAPL
30521.07.2023privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile și imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși Directia UrbanismBAPL
30421.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 103 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Luceafarul, nr.2ADirectia UrbanismBAPL
30321.07.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 129.900 lei fara TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie aeriana pe teritoriul intravilan al Municipiului HusiBiroul TehnicBAPL
30221.07.2023Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian " HusiCompartimentul Gestionarea Resurselor UmaneBAPL
30120.07.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local-etapa iulie 2023Directia EconomicaBAPL
30020.07.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 84 din 02.02.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3.925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022, modificata si completata prin HCL 159/23.03.2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023;Directia EconomicaBAPL
29920.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”;Directia EconomicaBAPL
29820.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi”- Program National “Anghel Saligny”;Directia EconomicaBAPL
29720.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ”;Directia EconomicaBAPL
29620.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul “Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi”;Directia EconomicaBAPL
29520.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”;Directia EconomicaBAPL
29420.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”;Directia EconomicaBAPL
29320.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ”;Directia EconomicaBAPL
29220.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 ;Directia EconomicaBAPL
29120.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167Directia EconomicaBAPL
29020.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 ;Dircetia EconomicaBAPL
28920.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165;Directia EconomicaBAPL
28820.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul "Reabilitarea termica/modernizare cu sediul Primariei municipiului Husi" cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de investitii 3.1.Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Obiectiv Specific-Cresterea eficientei energeticein cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mariDirectia EconomicaBAPL
28720.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021-2023 pentru obiectivul "Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui-cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi-CI 2019/9/OS9.1"Directia EconomicaBAPL
28620.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021-2023 pentru obiectivul "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati- reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1" Cod SMIS 138389Directia EconomicaBAPL
28520.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021-2023 pentru obiectivul "Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta"-Cod SMIS 142240Directia EconomicaBAPL
28420.07.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul "Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane-SMIS 2014+:125731"Directia EconomicaBAPL
28320.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2023Directia EconomicaBAPL
28219.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.51Directia UrbanismBAPL
28119.07.2023Proiect de hotarare privind modificarea statutului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea"HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
28019.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a lotului de teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Gheorghe Melinte, nr.1ADirectia UrbanismBAPL
27919.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a lotului de teren in suprafata de 3.353 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Dosoftei, nr.5Directia UrbanismBAPL
27818.07.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.969, 74 lei cu TVA, necesara pentru realizarea bransamentelor de apa potabila si canalizare menajera pentru obiectivul de investitie "Construire baza sportiva tip 1, Strada Ciprian Porumbescu, nr.44, din municipiul Husi, judetul VasluiBirou TehnicBAPL
27717.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a lotului de teren in suprafata de 3.354 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Dosoftei , nr.7Directia UrbanismBAPL
27613.07.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru Planul de conformare in vederea obtinerii Autorizatiei sanitare de functionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" HusiBAPLBAPL , Comp.juridic
27510.07.2023Proicet de hotarare privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
27410.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zoneDirectia UrbanismBAPL
27310.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, str.Jomir, nr.1, blJ1, sc.A, parter , ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Armanu Stela, actualul chiriasDirectia UrbanismBAPL
27210.07.2023Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001Directia UrbanismBAPL
27107.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 78763 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.25Directia UrbanismBAPL
27007.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 298 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.77Directia UrbanismBAPL
26906.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea unei schimbari de locuinte tip ANL, avand ca beneficiar pe dnul Alistar Sergiu-PetruDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
26806.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului- teren cu nr.cadastral 80148 in 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
26706.07.2023Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii imobilului teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, cu nr. cadastral 80000, in suprafata de 302 mp cu imobilul-teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, cu nr.cadastral 80001, in suprafata de 301 mp.Directia UrbanismBAPL