Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Iunie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
26623.06.2023Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, insusit prin HCL al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001Directia UrbanismBAPL
26522.06.2023privind aprobarea casarii obiectelor de inventar pe anul 2022 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 – initiator primarul municipiului Husi.SC Ecosalubrizare Prest Srl.BAPL - dosar sed.CL din 28.06.2023
26422.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi" in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1.a-1572 accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 -Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
26320.06.2023privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Husi,judetul VasluiDirectia UrbanismBAPL
26216.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi a Strandului Recea, din cadrul zonei de agrement ReceaDirectia UrbanismBAPL
26116.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 103 mp, apartinand domeniului privat al municpiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Luceafarul, nr.2ADirectia UrbanismBAPL
26014.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea apartamentarii imobilelor situate in municipiul Husi, Sos.Husi-Stanilesti, nr.9, 9B, 9C, bloc ANL 1,3,4, jud. Vaslui, numere cadastrale 76041-C1;76040-C1;76042-C1 in 103 unitati individualeDirectia UrbanismBAPL
25913.06.2023Proiect de hotarare privind inchirierea garsonierei situata in municipiul Husi, strada 1 Decembrie, nr.45, bl.9, sc.D, parter, ap.1, catre dnul Iftene ViorelDirectia UrbanismBAPL
25813.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, Aleea Stadionului, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Lupascu Maria, actualul chiriasDirectia UrbanismBAPL
25713.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada General Dabija Neculai, nr.1DDirectia UrbanismBAPL
25612.06.2023Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.62 din 03.01.2017 incheiat cu I.I. Berbecaru Viorica, pentru terenul in suprafata de 8,0 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, la intersectia strazii General Teleman cu strada Lt.Aviator MitacheCompartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,Cadastru UrbanDir.Urbanism, Comp.juridic