Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Noiembrie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
50720.11.2023privind aprobarea Planului de Acţiuni pentru Energia Durabilă şi Schimbări Climatice a Municipiului Huşi pentru orizontul de timp 2023-2030, denumit PAEDSC, întocmit la data de 20.09.2023– initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL - completare ordine de zi sed.CL din 23.11.2023
50620.11.2023 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” urmare a actualizării devizului general din cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării– initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii InternationaleBAPL - completare ordine de zi sed.CL 23.11.2023
50520.11.2023Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 393 din 26.10.2023 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparţine Şcolii Gimnaziale Ion Creangă Huşi” urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în vederea implementării proiectului accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul RenovăriiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL ( completare dosar sed.CL din 23.11.2023)
50417.11.2023Proiect de hptarare privind aprobarea proiectului cu titlul "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, jud.Vasli si a valorii acestuia, precum si aprobarea depunerii cererii de finantare pentru accesarea finantarii proiectului mentionat in cadrul Programului-cheie 1 urse regenerabile de energie si stocarea energiei din Fondul pentru ModernizareBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
50317.11.2023Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a ndicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Realizarea unui parc de panori fotovoltaice in municipiul Husi, judetul VasluiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
50217.11.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 12.000 lei fara TVA, necesara pentru realizarea documentatiei de Autorizare Securitate la Incendiu pentru proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare cinematograf Dacia din municipiul Husi, judetul VasluiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
50117.11.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -etapa noiembrie 2023BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
50017.11.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local-etapa noiembrie 2023BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49917.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49817.11.2023proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2024 pentru obiectivul de investitii "Casa Jenica Mitache "-Gradinita cu program normal nr.4 " din municipiul Husi, judetul VasluiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49717.11.2023proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2022-2024 pentru obiectivul de investitii "Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada dr.Corneliu Adamesteanu din municipiul Husi, jud.VasluiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49617.11.2023proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2021-2024 pentru obiectivul de investitii "Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox "Sf.Toma" din municipiul Husi, judetul VasluBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49517.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Nafornita Cristin, titular al contractului de inchiriere nr.31188 din 23.12.2005BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49416.11.2023Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierahia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49316.11.2023Proiect d hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administrarea locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49216.11.2023Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Aistenta Sociala HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49116.11.2023Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei Municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
49016.11.2023proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de pecialitate al primarului municipiului HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48916.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii garsonierei apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. 1 Decembrie, nr.47, bl. Recon, sc.A, et.3, ap.58, catre actualul chirias, domnul Gramada AlexandruBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48816.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii garsonierei situata in municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.2, ap.31, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Boznea Otilia , actualul chiriasBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48716.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii grasonierei apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.59, catre dnul Gramada Florin, actualul chiriasBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48616.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Nechifor Corina, titulara contractului de inchiriere nr.26653 din 01.11.2005BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48516.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Cnsiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Pogingeanu Mihaela, tiular al contractului de inchiriere nr.31245 din 23.12.2005 BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48416.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Calfa Corneliu, titular al contractului de inchiriere nr.21755 din 17.12.2018BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48316.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Pintilie George Florin, titular al contractului de inchiriere nr.31080 din 23.12.2005BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48216.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.02.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Romaneanu Jenica, titular al contractului de inchiriere nr.26680 din 01.11.2005BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48116.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Iacob Constantin, titular al contractului de inchiriere nr.26627 din 01.11.2005BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
48016.11.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartindomeniului privat al municipiului HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47916.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului -teren cu nr.cadastral 78060 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in cartier Recea, str.General Dabija Neculai, nr.28BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47816.11.2023Proiect de hotarare privind preluarea contractului de concesiune nr.34198 din 16.12.2011 a terenului in suprafata de 24 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, situat in municipiul Husi, str.Sf.Gheorghe, nr.2 MBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47716.11.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Focia Alexandru, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.Parcuri Verzi & Urban Trans S.R.L. Husi pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.296/2023BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47616.11.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in dunarea Generala a Asociatilor la S.C.Ecosalubrizare Prest S.R.L. Husi pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.296/2023BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47516.11.2023Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.285 din 28.07.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteiaBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47416.11.2023Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.164 din 23.03.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal " Dimitrie Castroian" HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47316.11.2023Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere , avand ca obiect terenurile apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pe care sunt amplasate un numar de 6 constructii provizorii cu destinatia de garaj sau magazieBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47216.11.2023Proiect de hotarare privind preluarea contractului de concesiune nr.12952 din 20.05.2010, a terenului in suprafata de 1853 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.3BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47116.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Chiriac Adrian, titular al contractului de inchiriere nr.26675 din 01.11.2005BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
47016.11.2023Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.231 din 28.06.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996BAPLBAPL
46916.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 292 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.31BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
46815.11.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti -judetul Vaslui (APC Vaslui)BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
46715.11.2023Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. Husi nr.225/17.06.2022 privind infiintarea "Clubului Sportiv Municipal Husana Husi", institutie publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.281/28.07.2022 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.225 din 17.06.2022 privind infiintarea "Clubului Sportiv Municipal Husana Husi , institutie publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului HusiBAPLConsiliul Local al municipiului Husi
46615.11.2023Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021 si prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.302 din 25.08.2022BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
46515.11.2023Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.283 din 28.07.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, modificata pein H.C.L. nr.318 din 27.09.2023BAPLConsiliul Local al municipiului Husi
46410.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din Strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi, in vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1BAPLBAPL
46310.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.323 din 27.09.2023, privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi" urmare a realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, in vederea implementarii proiectului accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiBAPLBAPL
46210.11.2023Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.319/27.09.2023 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga HusiBAPLBAPL
46110.11.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 273.61,23 lei cu TVA, necesara pentru reabilitarea instalatiei termice din cladirea centralei termice din cadrul Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu HusiBAPLBAPL
46010.11.2023Proiect de hotarare pentru indreptarea erorilor materiale din H.C.L. nr.406 din 26.03.2023 privind aprobarea vanzarii unei locuinte de tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.|C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dna Irimia Andreea -Catalina, titulara contractului de inchiriere nr.21134 din 04.08.2014BAPLBAPL
45910.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Bita Adrian Cristi, titular al contractului de inchiriere nr.21922 din 12.09.2005BAPLBAPL
45810.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Buda Gelu, titular al contractului de inchiriere nr.26182 din 21.10.2021BAPLBAPL
45710.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 74078 in 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe str.Barbu LautaruBAPLBAPL
45610.11.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 80034 in 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3BAPLBAPL
45507.11.2023privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de statBAPLBAPL, Comp.juridic
45406.11.2023Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr.31590 din 24.10.2023 formulata de catre Casa funerara Luca S.R.L., avand ca obiect revocarea HCL nr.189 din 27.04.2023BAPLBAPL , Comp.juridic
45302.11.2023Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local si vacantarea acestuiaBAPLBAPL , Comp.juridic
45201.11.2023privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare nr. 92/14717/14.02.2023 , încheiat între Municipiul Huși și C.N.A.I.R. avâand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Șoseaua de centura (VO) a Municipiului Huși” - inițiator primarul municipiului Huși.Biroul TehnicBirou Tehnic, Dir.Ec, Dir.,Urbanism, Comp.juridic
45101.11.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna noiembrie 2023 , luna decembrie 2023, luna ianuarie 2024 – inițiator primarul municipiului Huși.BAPLBAPL