Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Octombrie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
45025.10.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliul Local al municipiul Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi din bugetul Ministerului SanatatiiDirectia EconomicaBAPL
44925.10.2023Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.315 din 27.09.2023, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul HusiBAPLBAPL
44825.10.2023Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de gaze naturale situate in Cartier Dric 3, municipiul Husi, jud.Vaslui, in valoare de 202,59 lei cu TVA, reprezentand cota-parte la investitia privind extinderea conductei de ditributie, a carei plata este necesara pentru racordarea cladirii Clubului seniorilor" care face obiectul proiectului "Infiintarea clubului seniorilor din Husi-SMIS 153168"Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44620.10.2023privind prelungirea contractelor de inchiriere avand ca obiect spatii aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, str.Piata Victoriei nr.11, Hala Veche Centrul Public de DesfacereCentrul Public de Desfacere, Comp.juridic
44720.10.2023privind prelungirea contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri situate in Bazarul din strada Stefan cel Mare Centrul Public de DesfacereCentrul Public de Desfacere, Compartiment .juridic
44320.10.2023 privind completarea inventarului bunurilor mobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
44420.10.2023privind darea in folosință gratuită a bunurilor mobile, ce aparțin domeniului privat al municipiului Huși, bunuri ce reprezintă aparatura medical, achizitionate prin proiectul cu finanțare europeană nerambursabilă “Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Huși”, cod SMIS 126737, catre Spitalul Municipal Huși - inițiator primarul municipiului Huși.Directia UrbanismDirectia Urbanism, Comp.juridic
44520.10.2023privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local - inițiator primarul municipiului Huși.Directia UrbanismDirectia Urbanism, Comp.juridic
44220.10.2023privind emiterea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 190.856,77 lei fara TVA, necesara pentru cofinantarea lucrarilor de extindere a retelelor electrice pe strazile Alecu Beldiman, Ioan Neamtu, Corneliu Adamesteanu, Gheorghe Melinte si Ciprian Porumbescu - inițiator primarul municipiului Huși.Birou TehnicBirou Tehnic, Dir.Economica
44119.10.2023privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 20.10.2023 - inițiator primarul municipiului Huși.SC Ecosalubrizare Prest Srl.administrator SC , Birou Tehnic
42719.10.2023ph.privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului creditelor interne incheiata la data de 30.09.2023 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
42819.10.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
42919.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43019.10.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si in fiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod SMIS 138389- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43119.10.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusive în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul professional şi ethnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43219.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43319.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43419.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43519.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43619.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43719.10.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi”- Program National “Anghel Saligny” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43819.10.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui››, inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
43919.10.2023privind rectificarea bugetului local etapa octombrie 2023 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
44019.10.2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa octombrie 2023, inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
42419.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Moga Florina, titulara contractului de inchiriere nr. 4207 din 15.02.2018Directia UrbanismDirectia Urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
42519.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Ghita-Enache Stela , titulara contractului de inchiriere nr. 26343 din 04.10.2019Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
42619.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Popovici Carmen , titulara contractului de inchiriere nr. 8141 din 30.03.2018Directia UrbanismDirectia Urb, Dir.Ec, Comp.juridic
41519.10.2023privind alocarea sumei de 25.500 lei catre Episcopia Husilor, necesara pentru tiparirea a 500 de volume de documente cu titlul “Arta muzicii psaltice in Episcopia Husilor” Biroul TehnicBirou tehnic, Comp.juridic
41619.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Virna Roxana Andreea , titulara contractului de inchiriere nr. 32953 din 14.10.2022 Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
41719.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Nedelcu Tatiana , titulara contractului de inchiriere nr. 31104 din 23.12.2005Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
41819.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Mazdrag Adrian , titular al contractului de inchiriere nr. 31124 din 23.12.2005Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
41919.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023 , modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Catargiu Alexandru -Tudor , titular al contractului de inchiriere nr. 13165 din 04.06.2018 Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
42019.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Grigoriu Mariana , titulara contractului de inchiriere nr. 21883 din 30.08.2004Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
42119.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023 , modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Iordache Sorin-Stefan , titular al contractului de inchiriere nr. 21919 din 30.08.2004Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
42219.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Jora Claudiu , titular al contractului de inchiriere nr. 21892 din 12.09.2005Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
42319.10.2023privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Irimia Andreea-Catalina , titulara contractului de inchiriere nr21134 din 04.08.2014 Directia UrbanismDirectia urbanism, Dir.Economica, Comp.juridic
41418.10.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 103 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Luceafarul, nr.2ADirectia UrbanismBAPL
41316.10.2023Proiect de hotarare privind inchirierea directa a unei suprafete de teren de 5000 mp, proprietate publica a municipiului Husi, situata in husi, drumul Recea, nr.1B, pentru interes publicDirectia UrbanismBAPL
41212.10.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 01 noiembrie 2023-31 martie 2024 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2023-31 martie 2024S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiBAPL
41112.10.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului "Renovare energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scoliii Gimnaziale Ion Creanga Husi" urmare a realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii , in vederea implementarii proicetului accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apell de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
41012.10.2023Priect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat "Renovare energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi" in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1.a-1755 accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
40912.10.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului"Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi" urmare a realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), in vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
40812.10.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1a-1580 accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1./1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
40712.10.2023Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.126 din 23.03.2023Directia UrbanismBAPL
40612.10.2023Proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman, nr.2B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Enache Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuitDirectia UrbanismBAPL
40512.10.2023Proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Dr.Corneliu Adamasteanu, nr.2B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Torica Narcisa-Vasilica, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuitDirectia UrbanismBAPL
40412.10.2023Proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Doctor inginer Ioan Neamtu nr.26, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Burcioga Mihaela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuitDirectia UrbanismBAPL
40312.10.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6570 lei cu TVA, necesara pentru inlocuirea unei centrale termice murale din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr.2 Husi, aflata in corpul Cladire Internat 208 locuri, de pe str.I.Al.Anghelus, nr.12Birou TehnicBAPL
40204.10.2023Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.336/2023 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Reabilitare cladire-Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational - SMIS 142239 si Acordului de parteneriat actualizat al proiectului, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonantei de Urgenta nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
40104.10.2023Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local si vacantarea acestuiaBAPLBAPL