Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Septembrie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
40025.09.2023privind radierea din cartea funciara a nr. 80863 a UAT Municipiul Husi a dreptului de proprietate asupra imobilului teren cu nr.cadastral 80863 - initiator primarul municipiului Husi.Directia UrbanismBAPL
39922.09.2023privind alocarea sumei de 3.898,30 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui bransament de apa potabila pentru alimentarea unei instalatii de irigat, amplasata pe spatiul verde situate pe strada 1 Decembrie, bloc 13, in municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPL
39822.09.2023privind alocarea sumei de 13.251,53 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui sistem de irigatii, pe spatiul verde de pe strada General Teleman, nr.1(fost sediu al Raiffeisen Bank Romania), in municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPL
39722.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi, cod SMIS 142240, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
39622.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Bugetului si Acordului de parteneriat ale proiectului "Reabilitare Cladire Baia populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi, cod SMIS 142240, urmare ajustarii preturilor si devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022, privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
39522.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului integrat"Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane SMIS 125731 urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
39422.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "modernizare infrastructura" componenta B din cadrul proiectului integrat "Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane", urmare a ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
39222.09.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 71447 în 2 loturi distrincte, teren apaținând domeniului public al Municipiului HUși, reprezentatând strada A.I.Cuza – initiator primarul municipiului Husi.Directia UrbanismBAPL
39322.09.2023privind delegarea temporară a dreptului de administrare a unui sector de drum național în vederea executării de lucrări de întreținere – initiator primarul municipiului Husi .Directia UrbanismBAPL
39121.09.2023Proiect de hotărâre nr.391 din 21.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238 , urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
39021.09.2023Proiect de hotărâre nr.390 din 21.09.2023 privind aprobarea actualizarii Bugetului si Acordului de parteneriat ale proiectului “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 /2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
38921.09.2023Proiect de hotărâre nr.389 din 21.09.2023 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și înființare centru cultural-educațional” - SMIS 142239 și Acordului de parteneriat actualizat al proiectului, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
38821.09.2023Proiect de hotărâre nr.388 din 21.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și înființare centru cultural-educațional” - SMIS 142239, urmare ajustării prețurilor și a devizului general al investitiei în urma aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
38721.09.2023Proiect de hotărâre nr.387 din 21.09.2023 privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023 , modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul David Liviu , titular al contractului de inchiriere nr. 35235 din 03.12.2010BAPLBAPL
38621.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023 , modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dna Baghiu Mona , titulara contractului de inchiriere nr. 31026 din 23.12.2005.BAPLBAPL
38521.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023 , modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Condria-Penisoara Claudiu , titular al contractului de inchiriere nr. 31106 din 23.12.2005 BAPLBAPL
38421.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023 , modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dna Mihai Mihaela , titulara contractului de inchiriere nr. 31122 din 23.12.2005- inițiator primarul municipiului Huși.BAPLBAPL
38321.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191/27.04.2023, catre dna Tartian Mihaela, titulara contractului de inchiriere nr.31100 din 23.12.2005BAPLBAPL
38221.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Construirea unui teatru de vara in zona Recea-SMIS 153167, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
38121.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat si a Acordului de parteneriat actualizat ale proiectului Infiintarea Clubului seniorilor din Husi SMIS 153168, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
38021.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii Infiintarea clubului seniorilor din Husi-SMIS 153168, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe neramburasabileBAPLBAPL
37921.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitiii Construirea unui teatru de vara Recea-AMIS 153167, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
37821.09.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa septembrie 2023.BAPLBAPL
37721.09.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local -etapa septembrie 2023BAPLBAPL
37621.09.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul RenovariiBAPLBAPL
37521.09.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi “accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul RenovariiBAPLBAPL
37421.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <> BAPLBAPL
37321.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <> BAPLBAPL
37221.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2024 pentru obiectivul Proiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși” cod F-PNRR-Dotari-2023-1191 ” - inițiator primarul municipiului Huși.BAPLBAPL
37121.09.2023Proiect de hotarare privind cuprinderea in buget a creantei bugetare in suma de 9.138,75 lei, stabilita in sarcina UAT municipiul Husi pentru proiectul "Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV-2" SMIS 144153BAPLBAPL
37021.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii exedentare, situate in incinta imobilului Stadionul municipal, de cate Clubul Sportiv Municipal Husna Husi, spatii care sunt proprietatea publica a municipiului Husi, aflate in administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana HusiBAPLBAPL
36921.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric-SMIS 138482 si Acordului de parteneriat actualizat al proiectului, urmare a ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
36821.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric-SMIS 138482, urmare ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei in urma aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
36721.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat si a Acordului de parteneriat actualizat pentru proiectul "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati-reabilitare scoala Corni si infiintare unui Centru Multifunctional in ZUM 1 cod SMIS 138389, urmare a ajustarii preturilor si a devizului general al investitiei urmare aplicarii OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabileBAPLBAPL
36621.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir SMIS 122165, urmare ajustarii preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finatate din fonduri externe nerambursabile urmare aplicarii OUG 64/2022BAPLBAPL
36521.09.2023proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir" SMIS 122165, urmare ajustarii preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile urmare aplicarii OUG 64/2022BAPLBAPL
36421.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2 spatii, primul in suprafata de 11,05 mp si al doilea in suprafata de 24,00 mp, situate in Hala de carne si lapte, apartinand Centrului Public de Desfacere Husi, aflate pe str.Piata Victoriei, nr.11, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului HusiBAPLBAPL
36320.09.2023Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.283 din 28.07.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Municipal Husana HusiBAPLBAPL
36220.09.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului HusiBAPLBAPL
36120.09.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 190.122, 05 lei cu TVA, necesara pentru refacerea acoperisului tip terasa corp Cladire Internat 208 locuri-aflat in administrarea Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir"Husi, situat pe str.I.A.Anghelus, nr.12, proprietatea municipiului HusiBAPLBAPL
36020.09.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 38.044, 72 lei cu TVA, necesara pentru refacerea trotuarului cantinei Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi, situate pe Fdt.Viticulturii, nr.1BAPLBAPL
35920.09.2023Proiect de hotarare privind preluarea contractului de concesiune nr.25747 din 19.10.2004 incheiat cu dnul Pandelea Puiu, pentru terenul in suprafata de 600 mp, situat in municipiul Husi, str.Episcop Grigore Leu, nr.7, teren apartinand domeniului privat al municipiului HusiBAPLBAPL
35820.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada Stefan Dimitrescu, nr.32, catre actualul concesionarBAPLBAPL
35720.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.18, bl.13, sc.C, et.3, ap.4, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Luciu Lucia, actualul chiriasBAPLBAPL
35620.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, str.Calea Basarabiei, nr.87,bl.G2, sc.A, et.4, ap.18, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Noia Ioana-Georgiana, actualul chiriasBAPLBAPL
35520.09.2023proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Cresei Municipiului HusiBAPLBAPL
35420.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.38 al Regulamentului de organizare si functionare a Cresei Municipiului Husi-Anexa nr.3 a H.C.L. nr.88 din 02.02.2023, privind infiintarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica-"Cresa Municipiului Husi", in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi, prin reorganizarea Cresei din municipiul HusiBAPLBAPL
35320.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii garsonierei situata in municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.2,ap.35, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Gavril Ioan, actualul chiriasBAPLBAPL
35220.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 74326 in 6 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe str.Husi-Voloseni, nr.1BAPLBAPL
35119.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 151 mp, apartinand domeniului privat al municipiului husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 1, str.Costache Olareanu, nr.41BAPLBAPL
35019.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilelor-terenuri cu nr. cadastral 79833 in 3 loturi distincte si cu nr. cadastral 80003 in 4 loturi distincte, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 3BAPLBAPL
34918.09.2023Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Hus in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul HusiBAPLBAPL
34818.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr. cadastral 77088in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului public al Municipiului Husi, situat in str.Piata Victoriei, nr.11BAPLBAPL
34715.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, str.Doctor Inginer Ioan Neamtu, nr.29Directia UrbanismBAPL
34615.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 1, str.Costache Olareanu, nr.39Directia UrbanismBAPL
34515.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii i,obilului-teren cu nr. cadastral 80148 in 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
34415.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 77622 in 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric.2Directia UrbanismBAPL
34315.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi", urmare a realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), in vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
34215.09.2023Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, jud.VasluiDirectia UrbanismMinisterul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA)
34114.09.2023Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului proiectului nr.F-PNRR-Dotari-2023-1191 intitulat"Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamnat preuniversitar si a unitatilor conexe din municipiul Husi" finantare acordata prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in numele si pentru Ministerul Educatiei pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe prin PNRR Pilonul VI, Componenta C15: EducatieBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
34013.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi",urmare a realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, in vederea implementarii proiectului accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
33913.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii actualizate a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi", ca urmare a modificarilor intervenite prin obtinerea avizului ISU, in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1.a-1572 ccesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
33812.09.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului-apartament apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.1 Decembrie, nr.31, bl.6, sc.C, et.3, ap.56, catre actualul chirias, doamna Mihu DorinaDirectia UrbanismBAPL
33712.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unui studiu urbanistic privind delimitarea zonei de regenerare urbana in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.183 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea unor masuri pentru finantarea unor proiecte de regenerare urbanaBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
33606.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al garsonierei situata in municipiului Husi, str. 1 Decempbrie, nr.47, bl.Recon, et.3, ap.50Directia UrbanismBAPL
33505.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizarea lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din Strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi in vederea implementarii proiectului nr.C5-B2.1.a-1697 accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiCiupilan Ioan PrimarCompartiment Buget Contabilitate, Birou Managementul Proiectelor Europene, Compart.Resurse Umane