Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarari luna Iunie 2024

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
30021.06.2024Proiect de hotarare pentru rectificarea H.C.L. al municipiului Husi nr.218 din 25.04.2024, privind alocarea sumei de 60.939,13 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii si reamenajare a locului de joaca din cadrul parcului Cuza Voda din municipiul Husi SAPLSAPL
29920.06.2024privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
29820.06.2024privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Centrală termică nr.9, situată în strada Lt.Octav Hagiu nr.3 , aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
29720.06.2024PH privind rectificarea BVC institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa iunie 2024Directia EconomicaSAPL
29620.06.2024PH privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2024Directia EconomicaSAPL
29520.06.2024PH privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2024-2026 pentru obiectivul de investitii Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciaraDirectia EconomicaSAPL
29420.06.2024PH privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2024-2025 pentru obiectivul de investitii "Documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului "Realizare parc nou in municipiul Husi- Cartier Dric 3 in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul PRNE 2021-2027"Directia EconomicaSAPL
29320.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2024-2025 pentru obiectivul "Realizarea de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate al proiectului "Realizare infrastructura educationala pt. invatamantul liceal- constructia unui corp de cladire (P+1) pe actualul amplasament al bibliotecii Colegiului National Cuza Voda Husi in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027Directia EconomicaSAPL
29220.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2025 pentru obiectivul de investitii "Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru municipiul Husi, judetul VasluiDirectia EconomicaSAPL
29120.06.2024PH privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2024-2025 pentru obiectivul de investitii "Realizarea de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului "Consolidarea si reabilitarea energetica a cladirii Scolii Gimnaziale M.Sadoveanu Husi" , in vederea accesarii finantarii in cadrul PRNE 2021-2027Directia EconomicaSAPL
29020.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2024-2025"Program reparatii strazi in municipiul Husi, jud.VasluiDirectia EconomicaSAPL
28920.06.2024PH privind actualizare creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat "Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi", accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5- Valul Renovarii , Axa 2- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2- Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei Directia EconomicaSAPL
28820.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul "Proiect construire locuinte pentru tineri in municipiul Husi, finantat de MDLPA prin PNRR-Componenta 10-Fond Local-Cod C10-12-195Directia EconomicaSAPL
28720.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.1 Husi" accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-valul RenovariiDirectia EconomicaSAPL
28620.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi", accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiDirectia EconomicaSAPL
28520.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr. C5-B2.1.a-1775 intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi", accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul Renovarii, Axa 2-Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2; Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiDirectia EconomicaSAPL
28420.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect "BiblioHub Vaslui"Directia EconomicaSAPL
28320.06.2024PH privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2023-2025 pentru obiectivul "Construire Cresa mare, str.Mihail Sadoveanu, nr.1, municipiul Husi" finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta- apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01Directia EconomicaSAPL
28220.06.2024PH privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane SAPL
28120.06.2024PH privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal " Dimitrie Castroian" HusiCompartiment Resurse Umane SAPL
28020.06.2024PH privind alocarea sumei de 51.077,62 cu TVA pentru obiectivul de investitie Schimbare invelitoare la acoperisul blocului de garsoniere de pe strada Scolii nr.2, proprietatea municipiuluiHusiCompartimentul Achizitii PubliceSAPL
27920.06.2024PH privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada General Teleman, nr.17BDirectia UrbanismSAPL
27820.06.2024PH privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 9 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe str. 1 Decembrie, nr.26 BDirectia UrbanismSAPL
27720.06.2024P.H. privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 7 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului husi, situat pe strada general Teleman, nr.5Directia UrbanismSAPL
27620.06.2024PH pentru aprobarea procedurii de prioritizare a operatiunilor/proiectelor de investitii ce urmeaza a fi realizate la nivelul Municipiului Husi (cuprinse in Strategia de Dezvoltare Teritoriala pentru perioada 2023-2030)Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
27520.06.2024PH privind aprobarea Studiului Urbanistic privind delimitarea zonei de regenerare urbana pentru municipiul Husi, elaborat conform prevederilor O.U.G. 183/2022 privind stabilirea unor masuri pentru finantarea unor proiecte de regenerare urbanaServiciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
27420.06.2024PH pentru aprobarea listei de operatiuni/proiecte prioritizate la nivel strategic, respectiv la nivelul Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030 (inclusiv cele care pot fi finantate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027)Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
27320.06.2024PH privind aprobarea vanzarii apartamentului si a boxei aferente, situate in municipiul Husi, str.14 Iulie, nr.3, bl.30, sc.A, parter, ap.2Directia UrbanismSAPL
27219.06.2024proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului si a boxei aferente acestuia, situate in municipiul Husi, str.Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, et.3, ap.12, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Maran Irina, actualul chiriasDirectia UrbanismSAPL
27119.06.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului si a boxei aferente acestuia, situate in municipiul Husi, str.stefan cel mare, nr.16, bl.L5, sc.B, Parter, ap.1, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Idriceanu Elena, actualul chiriasDirectia UrbanismSAPL
27019.06.2024PH pentru aprobarea actualizarii bugetului proiectului Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
26918.06.2024PH pentru aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
26818.06.2024PH pentru aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
26718.06.2024PH privind alocarea in buget a sumelor necesare pentru servicii consultanta tehnica de specialitate pentru accesarea oportunitatilor de finantare in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
26618.06.2024PH privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului , in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
26518.06.2024PH privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 62 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe str.Doctor Corneliu Adamesteanu, nr.38 ADirectia UrbanismSAPL
26418.06.2024PH privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 80173 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului husi, situat in Cartier Dric 3, str.George Emil PaladeDirectia UrbanismSAPL
26318.06.2024PH privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.17117 din 03.07.2019, incheiat cu I.F. Chiriac Madalina, pentru terenul in suprafata de 24 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Calea Basarabiei, nr.1A, apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL
26218.06.2024PH privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 80803 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in cartier Dric 3Directia UrbanismSAPL
26118.06.2024PH privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 299 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 1, strada Costache Olareanu, nr.31Directia UrbanismSAPL
26018.06.2024PH privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 296 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric , strada Costache Olareanu, nr.47Directia UrbanismSAPL
25918.06.2024PH privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului-camera camin Recon, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. 1 Dececembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.2, ap.46, catre actualul chirias, domnul Radu DanielDirectia UrbanismSAPL
25818.06.2024P.H. privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere nr.9490 din 09.04.2002, al imobilului situat in municipiul Husi, str.Crizantemelor, nr.6, prin inlocuirea partii contractante Sincu Ioan cu Sincu ElisabetaCompartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,Cadastru UrbanSAPL
25714.06.2024P.H. privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului Reabilitarea termiza/modernizare sediul Primariei municipiului Husi, cod SMIS 325564 finantat in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale pana la data de 31.12.2024, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens- cofinantare, cheltuieli neeligibileServiciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
25614.06.2024P.H. privind aprobarea implementarii etapei a II-a , a proiectului Regenerare Cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane'' cod SMIS 325561 finantat in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in sco[ul finalizarii integrale pana la data de 31.12.2024, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens- cofinantare, cheltuieli neeligibile.Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL