Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarari luna Mai 2024

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
25529.05.2024privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi Directia UrbanismSAPL , M.D.L.P.A Bucuresti, s-a trimis la com.apl, si com.urb.
25429.05.2024privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi Directia UrbanismSAPL , M.D.L.P.A Bucuresti
25329.05.2024privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul VasluiDirectia UrbanismSAPL , MDLPA Bucuresti, s-a trimis la Com.apl si urb.
25229.05.2024privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului HusiDirectia UrbanismSAPL , MDLPA Bucuresti
25124.05.2024Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului HusiPolitia LocalaSAPL
25023.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii- persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate-asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)Directia EconomicaSAPL
24923.05.2024Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.221 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere in Municipiul Husi si a documentelor conexe la RegulamentServiciul TehnicSAPL
24822.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, descarcarea de gestiune la 31.12.2023, a indicatorilor economico-financiari si nefinanciari realizati in 2023, a indicatorilor cheie de performanta realizati in 2023S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiSAPL
24722.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii S.C.Delgaz Grid S.A. cu UAT Husi, in vederea realizarii lucrarilor de extindere a retelelor electrice pe strazile : Alecu Beldiman, Ciprian Porumbescu, Corneliu Adamesteanu, Gheorghe Melinte, Ioan NeamtuServiciul TehnicSAPL
24621.05.2024Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane SAPL
24520.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului -teren in suprafata de 30,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada Alexandru Giugaru nr.23, catre actualul chirias S.C. Denisio S.R.L.Directia UrbanismSAPL
24420.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102/23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Antonica Adrian -Bogdan, titular al contractului de inchiriere nr.31172 din 23.12.2005Directia UrbanismSAPL
24320.05.2024P.H. privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin HCL nr.102/23.03.2023, modificata prin HCL nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Diaconu Leonardo, titular al contractului de inchiriere nr.11 din 03.01.2017Directia UrbanismSAPL
24220.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp , apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2, strada Victor Ion popa, nr.17Directia UrbanismSAPL
24115.05.2024Proicet de hotarare privind preluarea contractului de concesiune nr.20545 din 04.09.2003, a terenului in suprafata de 3,20 mp , apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe str.Meleti Istrati, nr.2ADirectia UrbanismSAPL
24015.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in municipiul Husi, soseaua Husi-Stanilesti, nr.9, ANL 1, sc.A, et.parter, ap.4 si Soseaua Husi-Stanilesti nr.9A, bl.ANL 2, sc.A, et.2, ap.12, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Ripanu Elena-Irina si Vartolomei Vasile- FlorinDirectia UrbanismSAPL
23910.05.2024Proiect de hotarare pentru aprobarea realizarii unui studiu pedologic si agrochimic pentru incadrarea in clase de calitate a terenului in suprafata de 70000 mp, proprietatea municipiului Husi, identificat in T.46, P.3979, nr. cadastral 72159, UAT Husi, pe care urmeaza sa se realizeze obiectivul de investitii "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, jud.Vaslui Serviciul Managementul Proiectelor EuropeneSAPL
23810.05.2024Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa mai 2024Directia EconomicaSAPL
23710.05.2024Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local etapa mai 2024Directia EconomicaSAPL
23610.05.2024Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiuklui Husi, pentru perioada 2024-2025 pentru obiectivul de investitii Amenajare parcari auto pe str.Sf.Gheorghe din municipiul HusiDirectia EconomicaSAPL