Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Aprilie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
158Directia Urbanism2022-04-28 12:25:23privind desființarea Centrului de vaccinare înființat în spațiul din imobilul Sala de Sport, aparținând domeniului public al municipiului Huși,situat în strada Al.I.Cuza nr.12
157Directia Urbanism2022-04-21 11:11:31privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui– inițiator primarul municipiului Huși.
156Directia Urbanism2022-04-21 11:10:31privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79587 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79657 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului Huși.
155Directia Urbanism2022-04-21 11:09:23privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79797 în 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 – inițiator primarul municipiului Huși.
154Directia Urbanism2022-04-21 11:08:10 privind aprobarea schimbării unei locuințe ANL având ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina – inițiator primarul municipiului Huși.
153Directia Urbanism2022-04-21 11:06:26privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul Vaslui, de pe numele Buraga Vasile pe numele Măran Irina – inițiator primarul municipiului Huși.
152SC Ecosalubrizare Prest Srl.2022-04-20 14:40:00privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
151Directia Urbanism2022-04-20 12:06:45pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 354 din 25.11.2021 privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local – inițiator primarul municipiului Huși.
150Directia Urbanism2022-04-19 11:55:33privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie nr.8, bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către actualul chiriaș, doamna Nastas Tudurița – inițiator primarul municipiului Huși.
149Directia Urbanism2022-04-19 11:54:17privind modificarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși.
148Directia Urbanism2022-04-14 11:24:53privind modificarea contractului de închiriere cu nr. 20382 din 16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL , pentru terenul în suprafață de 52,00 mp , situat în Huși, strada AL.I.Cuza nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parter – inițiator primarul municipiului Huși.
147Directia administratie publica locala2022-04-14 09:45:50privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport
146Directia Economica2022-04-11 15:55:12privind rectificarea bugetului local – etapa aprilie 2022, inițiator primarul municipiului Huși .
145Birou Tehnic2022-04-11 15:54:12privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea retelei de apă potabilă de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Huși,județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși .