Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Aprilie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
158Directia Urbanism2022-04-28 12:25:23privind desființarea Centrului de vaccinare înființat în spațiul din imobilul Sala de Sport, aparținând domeniului public al municipiului Huși,situat în strada Al.I.Cuza nr.12
157Directia Urbanism2022-04-21 11:11:31privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui– inițiator primarul municipiului Huși.
156Directia Urbanism2022-04-21 11:10:31privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79587 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79657 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului Huși.
155Directia Urbanism2022-04-21 11:09:23privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79797 în 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 – inițiator primarul municipiului Huși.
154Directia Urbanism2022-04-21 11:08:10 privind aprobarea schimbării unei locuințe ANL având ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina – inițiator primarul municipiului Huși.
153Directia Urbanism2022-04-21 11:06:26privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul Vaslui, de pe numele Buraga Vasile pe numele Măran Irina – inițiator primarul municipiului Huși.
152SC Ecosalubrizare Prest Srl.2022-04-20 14:40:00privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
151Directia Urbanism2022-04-20 12:06:45pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 354 din 25.11.2021 privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local – inițiator primarul municipiului Huși.
150Directia Urbanism2022-04-19 11:55:33privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie nr.8, bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către actualul chiriaș, doamna Nastas Tudurița – inițiator primarul municipiului Huși.
149Directia Urbanism2022-04-19 11:54:17privind modificarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși.
148Directia Urbanism2022-04-14 11:24:53privind modificarea contractului de închiriere cu nr. 20382 din 16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL , pentru terenul în suprafață de 52,00 mp , situat în Huși, strada AL.I.Cuza nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parter – inițiator primarul municipiului Huși.
147Directia administratie publica locala2022-04-14 09:45:50privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport
146Directia Economica2022-04-11 15:55:12privind rectificarea bugetului local – etapa aprilie 2022, inițiator primarul municipiului Huși .
145Birou Tehnic2022-04-11 15:54:12privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea retelei de apă potabilă de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Huși,județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși .