Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Aprilie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
22027.04.2023privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul
Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
BAPL - Comp.Resurse UmaneBAPL
21927.04.2023privind acordarea unui aviz de principiu pentru achizitionarea serviciilor de consultanta in vederea accesarii finantarii obiectivului de investitii “Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi”Biroul TehnicBAPL
21826.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padrilor prin Administratia Fondului pentru MediuBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
21724.04.2023privind modificarea HCL nr. 306 din 25.08.2022 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Eroilor, nr.6, bl.12, sc.B, parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Ciobanu Constanta, actualul chiriaşDirectia UrbanismBAPL
21624.04.2023privind preluarea de la Asociatia Comunitara Totul pentru viata a spatiului si a dependintelor in conta indiviza, situate in municipiul Husi, strada N.N. Cisman nr.26Directia UrbanismBAPL
21521.04.2023Proiect de hotarare privind preluarea de catre S.C. Parcuri Verzi & Urban Trans S.R.L., de la UAT Municipiul Husi a unui autoturism marca Volvo S80Directia UrbanismBAPL
21421.04.2023Proiect de hotarare privind acordarea avizului pentru desfasurarea de activitati de pompe funebre si similare (transport funerar)pe raza municipiului Husi de catre Covaliu Flor S.R.L.compartiment autorizare controlBAPL
21321.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
21221.04.2023Proiect de hotarare privind preluarea contractului de concesiune nr.6186 din 22.02.2023, pentru terenul in suprafata de 300 mp, situat in municipiul Husi, str.Ion Minulescu, nr.43, teren apartinand domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
21121.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Nicolae Malaxa, nr.27Directia UrbanismBAPL
21021.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 299 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Cartie Dric 2, str.Tudor Arghezi, nr.10Directia UrbanismBAPL
20921.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 151 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Dacia, nr.33 BDirectia UrbanismBAPL
20821.04.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
20721.04.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru modificarea Planului de conformare in vederea rezolvarii neconformitatilor in scopul obtinerii Autorizatiei sanitare de functionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian"HusiBAPLBAPL
20621.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii referitoare la Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite de Agentia Nationala pentru LocuinteDirectia UrbanismBAPL
20521.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii documentelor de planificare strategica necesare accesarii finantarilor in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 - Document Cadru de implementare a dezvoltarii urbane in Regiunea Nord Est in perioada de programare 2021-2027Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
20421.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru Municipiul Husi, judetul; Vaslui, intocmit la data de 03.04.2023Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
20321.04.2023Proiect de hotarare pentru indreptarea erorilor materiale din Hotararea Consil;iului local al municipiului Husi nr.102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL, aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, jud.VasluiDirectia UrbanismBAPL
20220.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura " Alexandru Giugaru" HusiCompartiment Resurse UmaneBAPL
20120.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii- persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate- asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)Directia EconomicaBAPL
20020.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietateamunicipiului Husi, situat in Cartier Dric 1, strada Ieremia Movila, nr.28Directia UrbanismBAPL
19920.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului -teren cu nr.cadastral 80510 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului HUsi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
19820.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr. cadastral 80553 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat pe str. LuceafarulDirectia UrbanismBAPL
19720.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere nr.20997 din 15.09.2003, al imobilului situat in municipiul Husi, str.Piata Victoriei, nr.3, bl.B2, sc,A. et.4, ap.2, de pe numele Vintila Gheorghe pe numele Vintila CarmenDirectia UrbanismBAPL
19620.04.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Stefan cel Mare , nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, catre actualul chirias, domnul Mocanu NeculaiDirectia UrbanismBAPL
19520.04.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Husi , situat in str.1 Decembrie, nr.18, bl.13, sc.C, et.3, ap.4, catre actualul chirias, doamna Luciu LuciaDirectia UrbanismBAPL
19420.04.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Piata Victoriei, nr.3, bl.B2, sc.A, et.3, ap.4, catre actualul chirias, domnul Nastasa MariusDirectia UrbanismBAPL
19320.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii a doua locuinte din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuintelor cetatenilor ale caror dosare au fost admise in vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.193 din 15.04.2020Directia UrbanismBAPL
19220.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a sumelor necesare pentru servicii consultanta tehnica de specialitate in vederea realizarii si depunerii cererii de finantyare pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul HusiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
19118.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugeului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2022Directia EconomicaBAPL
19011.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi a 2 magazii si grup sanitar, aflate in administrarea Scolii Gimnaziale "Anastasie Panu", situate in municipiul Husi, str.I.L.Caragiale, nr.4, in vederea desfiintariiDirectia UrbanismBAPL
18910.04.2023privind rectificarea bugetului local -etapa aprilie 2023, initiator primarul municipiului Husi Directia EconomicaBAPL - dosar sed.CL 11.04.2023
18810.04.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - initiator primarul municipiului Husi .proiect de hotarare Directia EconomicaBAPL - dosar sed.CL 11.04.2023
18710.04.2023privind aprobarea cuprinderii in buget a corectiilor financiare stabilite in sarcina UAT municipiul Husi si Notificarile de restituire a prefinantarii nr.49496 din 29.03.2023 si nr.49507 din 29.03.2023, pentru proiectul “Acizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS.COV.2” SMIS 144153– initiator primarul municipiului Husi .proiect de hotarare Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL - dosar sed.CL din 11.04.2023
18610.04.2023privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a suprafetei de 8018 mp teren ce face parte din domeniul privat al Municipiului Husi, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii investitiei “ Locuinte pentru tineri destinate inchirierii”Directia UrbanismBAPL - dosar sed.CL din 11.04.2023
18503.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2022 a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" HusiCompartiment Resurse Umane BAPL