Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Aprilie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
19011.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi a 2 magazii si grup sanitar, aflate in administrarea Scolii Gimnaziale "Anastasie Panu", situate in municipiul Husi, str.I.L.Caragiale, nr.4, in vederea desfiintariiDirectia UrbanismBAPL
18910.04.2023privind rectificarea bugetului local -etapa aprilie 2023, initiator primarul municipiului Husi Directia EconomicaBAPL - dosar sed.CL 11.04.2023
18810.04.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - initiator primarul municipiului Husi .proiect de hotarare Directia EconomicaBAPL - dosar sed.CL 11.04.2023
18710.04.2023privind aprobarea cuprinderii in buget a corectiilor financiare stabilite in sarcina UAT municipiul Husi si Notificarile de restituire a prefinantarii nr.49496 din 29.03.2023 si nr.49507 din 29.03.2023, pentru proiectul “Acizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS.COV.2” SMIS 144153– initiator primarul municipiului Husi .proiect de hotarare Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL - dosar sed.CL din 11.04.2023
18610.04.2023privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a suprafetei de 8018 mp teren ce face parte din domeniul privat al Municipiului Husi, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii investitiei “ Locuinte pentru tineri destinate inchirierii”Directia UrbanismBAPL - dosar sed.CL din 11.04.2023
18503.04.2023Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2022 a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" HusiCompartiment Resurse Umane BAPL