Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna August 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
342Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate2022-08-24 12:53:34privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico- economici ai investitiei "Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi", in vederea implementarii proiectului "Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi" cod SMIS 117872, ca urmare a cresterii preturilor
341Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-08-24 12:49:14privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi". cod SMIS 117872, urmare a cresterii preturilor
340Biroul Tehnic2022-08-22 14:34:52privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti- judetul Vaslui (APC VASLUI)
339Birou Tehnic2022-08-19 13:08:11privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul Reabilitarea retelei de apa potabila de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Husi,judetul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși.
338Birou Tehnic2022-08-19 13:07:56privind alocarea sumei de 105.272,76 lei cu TVA inclus, necesara montarii de sisteme de irigatii in municipiul Husi , judetul Vaslui
337Birou Tehnic2022-08-19 13:05:41privind alocarea sumei de 12.740,88 lei cu TVA necesara pentru lucrari de reparatii sanitare la bloc ANL - L.1, scara D, Bd.1 Mai - inițiator primarul municipiului Huși.
336Biroul Tehnic2022-08-19 13:03:34privind alocarea sumei de 38.524 , 36 lei cu TVA necasara pentru realizarea de instalatii sanitare la tabara de refugiati de pe strada Drum Recea, nr.19 din municipiul Husi
335Politia Locala a municipiului Husi2022-08-19 13:02:23privind aprobarea Reguamentului de Organizare si functionare a Politiei locale a muncipiului Husi
334Directia Urbanism2022-08-19 12:58:58privind rectificarea H.C.L. nr.291/17.08.2022 privind darea in administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.2, cam.31, a imobilelor StadionulMunicipal Husi situat in Aleea Stadionului nr.6 si Sala de sport situata in str.A.i.Cuza, nr.12, proprietatea Municipiului Husi
333Directia Urbanism2022-08-19 12:50:25privind insusirea de catre Consiliul local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, jud.Vaslui
332Directia Urbanism2022-08-19 11:58:34privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada Octavian Cotescu nr.18 - inițiator primarul municipiului Huși.
331Directia Urbanism2022-08-19 11:57:25privind preluarea contractelor de concesiune nr.24473 din 15.10.2010 si nr.24474 din 15.10.2010, pentru terenurile situate in municipiul Husi, str. Mihail Sadoveanu, nr.16, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi - inițiator primarul municipiului Huși.
330Directia Urbanism2022-08-19 11:56:04privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.20383 din 16.08.2017 , chiriaș C.M.I. Dr.Chirilă Mariana , pentru spațiul nr.1, cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 42,13 mp , situat în incinta imobilului Stomatologie din Huși, strada 1 Decembrie nr.21 - inițiator primarul municipiului Huși.
329DAPL2022-08-18 14:52:42privind modificarea H.C.L. nr.379 din 23.11.2020 privind constituirea Comisiei speciale de numarare a voturilor secrete in situatiile expres prevazute de legislatia in vigoare, precum si in cazurile in care Consiliul local al Municipiului Husi stabileste adoptarea unor hotarari prin vot secret in mandatul 2020-2024
328Directia Urbanism2022-08-18 14:10:51privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi , strada Sf.Gheorghe, nr.8, bl.H3, sc.A, et.2, ap.10, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Gilca Anica, actualul chirias
327Directia Urbanism2022-08-18 14:00:44privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Eroilor, nr.6, bl.12, sc.B, parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Ciobanu Constanta, actualul chirias
326Directia Economica2022-08-18 12:49:21privind aprobarea scutirii de la plata a mojararilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi , cu exceptia celor care desfasoara activitati economice(persoane fizice autorizate- asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)
325DAPL2022-08-18 11:32:22privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, mdificata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021
324Directia Urbanism2022-08-18 10:16:37privind preluarea contractului de concesiune nr.26306 din 13.10.2017, pentru imobilul- teren, in suprafata de 177 mp, situat in municipiul Husi, str.Paul Barais, nr.9, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
323DAPL2022-08-18 10:06:13privind aprobarea atributiilor si regulamentului de organizare a Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi
322Directia Economica2022-08-16 08:16:41privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa august 2022
321Directia Economica2022-08-16 08:15:37privind rectificarea bugetului local - etapa august 2022
320Directia Economica2022-08-16 08:12:19privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii "Proiect tip-Construire baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu, nr.44, municipiul Husi
314Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-08-12 15:44:22privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „ Renovarea energetica moderata a cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului Huși.
315Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-08-12 15:44:22privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși.
316Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-08-12 15:44:22privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși.
317Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-08-12 15:44:22privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului Huși.
318Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-08-12 15:44:22privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși.
319Directia Urbanism2022-08-12 15:44:22privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși, cu sediul in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.2, cam.31, a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în Aleea Stadionului nr.6 și Sala de Sport situata în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
313Directia Urbanism2022-08-12 09:57:37privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.328 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
312Directia Urbanism2022-08-12 09:56:46privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.314 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
311Directia Urbanism2022-08-12 09:55:46privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.312 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
310Directia Urbanism2022-08-12 09:54:56privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.310 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
309Directia Urbanism2022-08-12 09:53:28privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.305 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
308Directia Urbanism2022-08-12 09:52:39privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.293 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
307Directia Urbanism2022-08-12 09:51:29privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.291 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
306Directia Urbanism2022-08-12 09:50:24privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.290 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
305Directia Urbanism2022-08-12 09:47:22privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii pozitiei nr.273 a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
304Birou Tehnic2022-08-12 06:33:44privind alocarea sumei de 129.900 lei fara TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie aeriana pe teritoriul intravilan al Municipiului Husi
303Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-08-09 15:52:56privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Renovarea energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi , in cadrul Planului national de redresare si rezilienta, Componenta 5-Valul Renovarii, Axa 2- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2- Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor publice-PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
302Birou Tehnic2022-08-09 07:55:50privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Dr.Corneliu Adamasteanu din municipiul Husi, jud.Vaslui
301Secretar General al UAT2022-08-09 07:53:25privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Husi pentru luna august 2022