Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Decembrie 2022

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
46523.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2023Directia EconomicaBAPL
46423.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023 Directia EconomicaBAPL
46323.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2023 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa terenDirectia EconomicaBAPL
46223.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2023Directia EconomicaBAPL
46123.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023 in cazul persoanelor fizice -utilizatori casnici-Directia EconomicaBAPL
46023.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi Directia EconomicaBAPL
45923.12.2022Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023Directia EconomicaBAPL
45822.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua de centura (VO) a municipiului HusiBiroul TehnicBAPL
45721.12.2022proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" HusiSpitalul Municipal "Dimitrie Castroian"BAPL
45621.12.2022Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi ,ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Compartiment Resurse Umane BAPL
45519.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei catre Episcopia HusilorBiroul TehnicBAPL
45419.12.2022privind rectificarea bugetului local -etapa II decembrie 2022Directia EconomicaBAPL
45319.12.2022proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Muncipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul de investitii"Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor- tronson II din Municipiul HusiDirectia EconomicaBAPL
45219.12.2022Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii "Realizare retea cu apa potabila , canalizare menajera si SPAU- strada Sulfinei din Municipiul Husi Directia EconomicaBAPL
45115.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii sediului social al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta Salii de Sport situata in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7Directia UrbanismBAPL
45015.12.2022Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
44915.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii pretului contractului de lucrari nr.35725 din 07.11.2022-"Realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe strada Barbu Lautaru si strada Melchisedec din municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPL
44815.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati-reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM 1" cod SMIS 138389, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44715.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati- reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM1", in vederea implementarii proiectului "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati- reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM1, cod SMIS 138389Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44615.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane SMIS 125731, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44515.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "rest de executat-Construire Gradinita nr.8 din Husi" din cadrul proiectului integrat "Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane" SMIS 125731
44415.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicvatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Modernizare infrastructura" din cadrul proiectului integrat"Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane" SMIS 125731Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44315.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi cod SMIS 142240, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44215.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi" cod SMIS 142240, in vederea implementarii proiectului "Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in municipiul Husi" cod SMIS 142240 , ca urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44114.12.2022proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8.324, 56 lei cu TVA necesara pentru realizarea bransamentelor de apa potabila si canalizare menajera pentru obiectivul Reparatii cladire corp C1- fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma Kisacov nr.1 municipiul Husi, judetul VasluiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
44014.12.2022Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi , ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Compartiment Resurse Umane BAPL
43914.12.2022Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plataCompartiment Resurse Umane BAPL
43814.12.2022proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatuli de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plataCompartiment Resurse Umane BAPL
43713.12.2022proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii , construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru LocuinteDirectia UrbanismBAPL
43612.12.2022privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 5 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
43512.12.2022 privind aprobarea contributiei proprii la cheltuielile totale ale proiectului cu finantare europeana nerambursabila "Invatam prin joaca-activitati educationale recreative pentru facilitarea procesului de invatare al copiilor" depus in cadrul POCU 2014-2020, cod MYSMIS 154092., la realizarea caruia participa in calitate de membru/Partener 3 Scoala Gimnaziala "Anastasie Panu" din HusiBirou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBAPL
43408.12.2022proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16, catre actualul chirias, Halauca DanielDirectia UrbanismBAPL
43308.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii numelui titularului contractului de inchiriere al imobilului situat in municipiul Husi, Aleea M. Kogalniceanu , nr.2, bl.10, sc.B, et.4, ap.3, judetul VasluiDirectia UrbanismBAPL
43208.12.2022proiect de hotarare privind aprobarea realizarii Programului de Imbunatatire a EficienteiEnergetice al UAT municipiul Husi, in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul HusiBiroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii InternationaleBAPL
43108.12.2022Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local- etapa decembrie 2022Directia EconomicaBAPL
43008.12.2022Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -etapa decembrie 2022Directia EconomicaBAPL
42908.12.2022Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.1/31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022, modificata si completata de HCL nr. 258 din 12.07.2022 si HCL nr.353 din 27.10,2022 Directia EconomicaBAPL
42808.12.2022Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 "Program reparatii strazi in Municipiul Husi, jud.Vaslui pentru anul 2022-2023Directia EconomicaBAPL
42708.12.2022Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul "Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi" cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3"Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon", Prioritarea de investitii 3.1.Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Obiectiv Specific-Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mariDirectia EconomicaBAPL